A monori ,,tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007

Monor Város Önkormányzata 525.297.405 Ft összegű támogatást nyert a VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú pályázatán. A projekt 100%-os támogatási intenzitású. A projektet Monor Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösen, konzorciumi formában valósította meg.

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló társadalmi rehabilitáció a Máltai Szeretetszolgálat szociális munkásainak bevonásával történt. Az érintett lakosok munkavállalási tanácsadó, valamint prevenciós szakemberek vezetésével különböző programokon vehettek részt, melyek többek között segítették a munkaerő piaci be- és visszailleszkedést, piacképes szakmák megszerzését és az egészségügyi állapotok javítását.

A fizikai rehabilitáció elsődleges célja volt a telep lakhatási körülményeinek javítása. Elsőként a szegregátum gócpontjának tekinthető Cinka Panna utca- Bercsényi utca- József Attila utca- Kisfaludy utca által határolt területen indult meg a rendezési folyamat. A tevékenység keretében máltai bérlakások felújítására is sor került. A tervezett közösségi helyszínek kialakítása megtörtént, megépült a játszótér és a grund pálya. A területen található, rossz állapotban lévő közösségi fürdő elbontását követően egy új fürdő lett kialakítva, amelyet az új napelemes rendszer lát el energiával. Közterületi fejlesztések keretében az indokolt részeken csapadékvíz elvezető árok, szilárd burkolatú járda és úttest került megépítésre.

A projekt befejeződött: 2023.11.30

  • Kedvezményezett neve

Monor Város Önkormányzata

  • Projekt címe

A monori ,,tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja

  • Szerződött támogatás összege

525 297 405 Ft

  • Támogatás mértéke (%-ban)

100%

  • Projekt azonosító száma

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007

  • Projekt zárása

2023.11.30.


 

A projekt bemutatása:

A Tabánként elhíresült településrész okozta társadalmi, gazdasági, és fizikai problémák elmélyülésének és kiterjedésének megakadályozása, érzékelhető és fenntartható integrációs folyamat elindítása. A projekt több részből áll össze:

  • Társadalmi rehabilitáció: Egyéni fejlesztések, munkaerő piaci beilleszkedést segítő programok, bűnmegelőzési és drog prevenciós programok, egészségügyi prevenciós programok, családvédelmi, családtervezési programok, a háztartási adósságokkal küzdők számára adósságrendezési tanácsadás, jogi segítségnyújtás
  • Fizika rehabilitáció a társadalmi rehabilitáció érdekében: Lakhatási körülmények javítása, a telep rehabilitációs folyamatának elindítása, szociális bérlakások kialakítása, felújítása
  • Közösségi helyszínek megteremtése: Közösségi fürdő, grundpálya, játszótér, parkok kialakítása
  • Közterületi fejlesztések: Kiépítésre, felújításra kerülnek csapadékvíz elvezető árkok, szilárd burkolatú utak, járdák.