A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében

A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja

Monor Város Önkormányzata 500.000.000 Ft összegű támogatást nyert a VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú pályázatán. Ehhez az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania, mert 100% a támogatás intenzitása. A projektet a Város Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösen valósítja meg.

A projekt keretében megvalósuló társadalmi rehabilitáció és soft tevékenységek elvégzése szociális munkások bevonásával fog történni. Munkaerő piaci beilleszkedést segítő programok segítségével piacképes szakmák megszerzésére (2 db férfi és 2 db női) lesz lehetőség, mellyel a munkaerőpiac aktív részeseivé válhatnak az érintett lakosok. Továbbá a foglalkoztatás elősegítésére a projekt időszaka alatt munkavállalási tanácsadó bevonásával a munkaerőpiacra való be- és visszakerülés is támogatva lesz.

Havonta egy alkalommal, prevenciós szakember vezetésével bűnmegelőzési és drog prevenciós programok kerülnek megszervezésre. A program célcsoportja az 1-12 osztályos telepi diákok mellett a fiatal felnőttekre is koncentrál.

A lakosság egészségügyi állapotának javítása érdekében többek között rendszeres egészségügyi szűrések, - tüdőszűrés, mobil orvosi szűrővizsgálatok- és családvédelmi, családtervezési tréningek megszervezésére is sok kerül.

A fizikai rehabilitáció célja a lakhatási körülmények javítása. A nagyrészt Önkormányzati tulajdonban álló, Cinka Panna utca- Bercsényi utca- József Attila utca- Kisfaludy utca által határolt területen (mely a szegregátum gócpontjának tekinthető) indul meg a rendezési folyamat. A tevékenység keretében 5 db máltai bérlakás felújítására kerül sor, maximum 5 db lakóegység elbontásra, 5 db lakóingatlan szociális bérlakás kialakítás céljából felújításra kerül. A Kisfaludy u. 25 szám alatt kétlakásos társasház épül. A tervek között közösségi helyszínek megteremtése is szerepel, 1 db grund pálya és 1 db játszótér formájában. Közösségi fürdő kialakítására is sor kerül majd, a meglévő, rossz állapotú épület lebontását követően. Az új épület megújuló energia alkalmazásával, napelemekkel fog üzemelni.

A közterületi fejlesztések keretében, az indokolt részeken csapadékvíz elvezető árok és szilárd burkolatú járda, illetve azokon a szakaszokon, ahol még nem épült ki, szilárd burkolatú úttest kerül megépítésre. A József Attila utca és a Kisfaludy utca kereszteződésénél parkosításra kerül sor.

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. május 30.