A helytörténeti kör jubileumi ünnepségéről

"1987-ben a helytörténeti szakkörben úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban egyesületként kívánunk működni. Az engedély hamar megszületett. Április 16-án elnöknek a köztiszteletben álló Oláh Gyulát, titkárnak Burján Istvánt, gazdasági felelősnek pedig Vig Sándort választotta meg a szakkör tagsága” – hangzott el az ünnepi emlékeztetőben.

A születésnapi évforduló ünnepségére 2012. április 18-án került sor az ipartestület székházában. A díszvendégként megjelent Gerő András történész professzort, az MTA doktorát, az ELTE tanszékvezető tanárát; Pogácsás Tibor polgármestert, országgyűlési képviselőt; Kiss István ipartestületi elnököt és a megjelent vendégeket Zainkó Géza egyesületi titkár köszöntötte.Fekete János nyugalmazott református lelkész, aki Oláh Gyulát követte az elnöki tisztségben (1990–2007), röviden méltatta az elődök munkásságát. Pogácsás Tibor polgármester felszólalásában jó dolognak ítélte a Monoron végzett helytörténeti munkát, a megőrzött folytonosságot. Gerő András történész professzor a kutató- és gyűjtőmunka jelentőségét hangsúlyozta, amely Monor város közösségi értékét is gazdagította az elmúlt huszonöt évben. Dr. Dobos György – az egyesület egyik alapító tagja, 1991-től titkára, majd 2007-től elnöke –részletesen szólt a közösség lokálpatrióta munkásságáról.

A Jászai Mari Általános Iskola kamarakórusa Hegedüsné Csák Mónika vezényletével, Pecznyik Ibolya Kazinczy-díjas magyartanár József Attila versének elmondásával színesítette az évforduló ünnepi műsorát.

A Monori Strázsában 2012. május 3-án megjelent Koblencz Zsuzsanna újságíró „A helytörténészek negyedszázada” című írása. Az alábbi összegzést idézzük belőle: „1990-ig tizennyolc füzet megjelentetése; 1991-től 2012-ig: tizennégy helytörténeti kiállítás ötezernél több látogatóval, a hatszáz oldalas Monori krónika összeállítása és megjelentetése, négy könyv, két füzet megírása, kiadása, közel hatvan ismert monori személyiség bemutatása a helyi televízió beszélgető-sorozatában, negyvennégy ismeretterjesztő anyag a Strázsa újságban „A monoriak viselt dolgai” címmel – ezek a Helytörténeti Kör – Közművelődési Egyesület elmúlt huszonöt évének legfontosabb állomásai."


 

Képmellékletek az ünnepi eseményről:

A képgaléria eléréséhez kattintson a képre

 

 1. Zainkó Géza egyesületi titkár köszönti a vendégeket
 2. Az elnökségben (jobbról balra): Fekete János nyug. ref. lelkész; Kiss István ipartestületi elnök; Pogácsás Tibor polgármester, országgyűlési képviselő; dr. Gerő András történész professzor; dr. Dobos György egyesületi elnök
 3. A vendégek egyik csoportja
 4. Fekete János bevezetőt mond
 5. Pogácsás Tibor a civil szervezetekről beszél
 6. Dr. Gerő András értékesnek tartja a monori helytörténeti tevékenységet
 7. A vendégek körében (balról): Zainkó Géza egyesületi titkár; Farkas Zoltán oktatási tanácsos; Kiss Attila gimnáziumi tanár; Varga Jenő önkormányzati képviselő; Sipos Edit, a Gemini Televízió szerkesztője; Nagy Angelika operatőr; Kovács Benő nyug. földhivatal-vezető
 8. Dr. Dudás Jenőné, volt egyesületi titkárnak emléklapot ad át dr. Dobos György
 9. A Jászai Mari Általános Iskola kamarakórusa
 10. A vendégek között, középen: Horváth Mária gimnáziumi tanár, a Monorért Baráti Kör titkára; mellette: Marunák Ferenc, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
 11. Pecznyik Ibolya Kazinczy-díjas magyartanár József Attila-verset mond
 12. Jobb szélen: dr. Hrutkáné Molnár Mónika, a József Attila Gimnázium igazgatóhelyettese
 13. Balról a második férfi: dr. Patkós József, a Jászai Mari Általános Iskola igazgatója
 14. Koday László Csokonai-díjas festőművész és dr. Gerő András professzor
 15. Dr. Dobos György és dr. Simon Gyula nyug. gimnáziumi igazgató, magyar–olasz szakos tanár, kiváló műfordító
 16. Balról: Kiss Attila, dr. Simon Gyula, dr. Gerő András, dr. Dudás Jenőné, dr. Dudás Jenő nyug. állatorvos, Kovács Benő
 17. Az első egyesületi elnök, Oláh Gyula fia: Gyuszkó
 18. Balról: Tóth Gáborné, Dobiné Oláh Éva és Hegedüsné Csák Mónika kórusvezető – a Jászai iskola pedagógusai


A felvételeket Zainkó Géza, dr. Dobos György és Pecznyik Ibolya készítette.