2009

Bukovszki Istvánné nyugalmazott csecsemő és gyermekgondozó
Pályafutását 1959-ben kezdte, akkor még képesítés nélküli gondozónőként. Munka mellett végezte el az állami csecsemő- és gyermekgondozónő-képzőt.
1963-tól a volt Járási Szülőotthonban dolgozott, majd a Bölcsődében vállalt munkát, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott.
Munkáját hozzáértéssel, lelkesedéssel, és szakmai alázattal végezte, soha nem ismert lehetetlent. Nagyon közvetlen, és segítőkész volt mindig, ha úgy adódott reggeltől estig a bölcsődében volt.
Becsületes, szerény, a munkába siető szülőket mindenben támogatta. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve gondozta, ápolta, nevelte a legsérülékenyebb, legtörékenyebb korosztályt.
A bölcsőde jó hírnevét erősítette, mindent megtett munkahelyéért. Számtalan esetben a gyermekeken keresztül segített a szülőknek.
Pályája, töretlen elhivatottsága példaértékű. Emberi hozzáállása, magatartása, segítőkészsége, kedvessége, szerénysége, jó kapcsolatteremtő képessége tette méltóvá a díj adományozására.

Marunák Ferenc iskolaigazgató
A Kossuth Lajos Általános Iskolába járt, majd a József Attila Gimnáziumban érettségizett, utána az egri Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakát végezte el.
Közel három évtizede tanít a Kossuth Lajos Általános Iskolában Monor, amelynek 1998-tól az igazgatója is.
Mind szakmai, mind vezetői munkája során nagy gondot fordított arra, hogy rendszeresen képezze magát, fejlessze tudását, ismereteit. Tanári végzettségei mellett „C” kategóriás színjátszó rendezői vizsgát is tett. Alapító tagja a Magyar Drámapedagógiai társaságnak és a Monori Helytörténeti Körnek is. Tíz évig körzeti munkaközösség-vezető volt történelem tantárgyból.
1997-ben felkerült az Országos Szakértői Névjegyzékbe, „történelem, társadalmi ismeretek”, illetve „intézményvezetés, pedagógiai program” szakokból.
Gyakorlati és vezetői tudását kamatoztatta, amikor több témában is módszertani füzeteket szerkesztett, melyet a budapesti MODINFO Kft. ad ki, és terjeszt az ország iskoláiban.
Monor Város Önkormányzata is elismerte, amikor a harmadszor választotta meg a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójává.
Egy olyan iskolát irányít eredményesen hosszú évek óta, melyben városi összehasonlításban a legproblémásabb a tanulók összetétele, a családok szociális helyzete. Ennek ellenére jelentős eredményeket tudnak felmutatni mind megyei, körzeti, helyi összehasonlításban is, különösen a testnevelés, a sport és angol nyelvi területen.
Marunák Ferenc aktívan részt vesz a város közéletében. Tagja a Helytörténeti Körnek, vezetőségi tagja a Monorért Baráti Körnek. Megalakulása óta vezeti a monori általános iskolák igazgatói tanácsát. Kiemelkedő munkát végez mind a helyi, mind a szélesebb körű Kossuth-hagyományok ápolásában.

Dr. Rados Mária háziorvos
Budapesten, a József Attila Gimnáziumban érettségizett kitűnő tanulmányi eredménnyel, majd a Budapesti orvostudományi Egyetemen tanult, amit „Summa Cum Laude” végzett el.
1968-ban Monorierdőn vállalt körzeti orvosi állást, de már egy évvel később Monorra költözött, ahol azóta is ugyanabban a körzetben mint családorvos dolgozik.
A rendszerváltás után a város első polgármesterének választották. Nagy tervekkel indult a munkának, de politikai csatározások miatt, 11 hónap után lemondott tisztségéről, és visszatért eredeti hivatásához. Több cikluson keresztül települési képviselőként küzdött az egészségügy jobbé tételéért.
A rendszerváltás előtt, szinte minden megmozduláson részt vett Budapesten.
Mára már az unokáival és a kertészkedéssel foglalkozik szabadidejében.
Ha az életben bármikor adódtak, és adódnak problémái, gondjai, akkor is nála mindig elsődleges szempont, a betegek szakszerű gyógyítása.