2007

Monoron 40 évvel ezelőtt alakult meg az önálló Zeneiskola, mostani nevén Monori Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény. Az intézmény egyik, ma már az egyetlen aktív alapító tagja, Szentmihályi Gyula tanár úr.
Monori és Monor környéki gyerekek egész sorát ismertette meg a zenével, a hegedülés rejtelmeivel, a szolfézs órákon pedig a zenetudomány alapjaival. A tanítást hosszú időn át – a Postás, majd a MATÁV Szinfónikus Zenekar tagjaként – zenekari munkája mellett is lelkiismeretesen végezte. El sem tudta volna képzelni, hogy ne tanítson. Sokszor elmehetett volna máshova tanítani, de eszébe sem jutott. Szerette a Budai Imréné igazgató és Budai Imre tanár kollégája által megteremtett környezetet, és úgy érezte, itt a helye. Az utazás sem vette el a kedvét Monortól. Ma is aktívan dolgozik, de nem csak saját tanszakán belül, hanem a kamarazene tanításban és a zenekar munkájában is aktívan részt vesz.
Sikeres tanítványai közül néhányan: Fekete Zoltán hegedűművész, a Budapesti Fesztivál Zenekar tagja, Dr. Péter Szabolcs kutatóorvos, és az utóbbi idők többszörös KI MIT TUD helyezettje és győztese, Kiss Béla, aki 2006. tavaszán az országos Bartók Béla Hegedűduó Versenyen II. helyezést ért el.

A városban mindenki számára ismert az úgynevezett Telepi Vöröskereszt szervezet aktív munkája. A szervezetet vezetik, és a munkát kitartó lelkesedéssel szervezik:
Sinkovicz Lászlóné és id. Sinkovicz László.
A jelenleg már nyugdíjas házaspár eddigi munkájával és társadalmi tevékenységével nagy ismertséget, megbecsülést és tiszteletet vívott ki városunk lakosainak körében, különösen a telepi részen, ahol jelenleg is élnek. Munkájukat és társadalmi tevékenységüket a mások tisztelete, megbecsülése, szeretete jellemzi.
1972 óta tevékenykednek a Telepi Vöröskereszt szervezetében, ahol fáradságot nem ismerve szervezik a véradásokat, idősek és anyák napját, de a körzeti vöröskereszt munkájába is besegítenek. Segítséget nyújtanak az idős, egyedül élő emberek gondozásába, karácsonykor pedig 150 idős betegeknek szervezik meg az ajándékozását, személyesen viszik el a csomagokat. A képviselő-testület döntése alapján megosztva részesültek az önkormányzat elismerésében.

A következő kitüntetett nevét szintén mindenki ismeri a városban.
Kampfl János vállalkozó, kőfaragó mester édesapja és nagyapja munkáját folytatja. A vállalkozást 1906-ban alapították, és ennek a mesterségnek a tiszteletét nevelték már kisgyermekkora óta Kampfl Jánosba is.
Az általános és középiskoláit Monoron végezte, majd az ELTE Állam és Jogtudományi Karán tanult. A z egyetem harmadik évében családi okok miatt a tanulmányait abba kellett hagynia. Pár éven belül kőfaragó mestervizsgát tett, és pár éven belül a kis üzlet jelentős vállalkozássá nőtte ki magát. Feleségével közösen megalapították a Hungránit Bt-t, amelynek fő tevékenysége a sírkőkészítés, valamint külföldi nyersanyagok beszerzése és forgalmazása. Szakmai tevékenysége Monoron köztiszteletnek örvend.
Számos olyan munkája látható a városban, amelyért vagy egyáltalán nem fogadott el anyagi ellenszolgáltatást, vagy csak az anyagköltséget számlázta ki. Ilyen az édesapja által készített Triononi emlékmű, az 1848/49-es emlékmű, és az I. világháborús emlékmű rendbehozatala, a Rákóczi emlékmű gránit oszlopai, a Kossuth Óvoda mészkő ivókútja, a temetői síremlékek helyreállítása, a Római Katolikus templom kültéri lépcsői, és több emléktábla a Református Nagytemplomban.
Munkája mellett számos közéleti tevékenységet is vállal, mint a Monori Ipartestületi tagság, a Kőfaragók és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületének elnökségi tagsága, a Kőfaragók és Műkőkészítőért Alapítvány kuratóriumi tagsága, a monori József Attila Gimnázium Oláh István Alapítványának és a monori Tervtanács Bizottsági tagsága, és alapító tagja a Hegyessy Lions Clubnak.