2006

Kiss Attila

a JAG biológia-földrajzszakos tanára.

Általános és középiskolai tanulmányait Monoron végezte, majd Budapesten, az ELTE TTK biológia-földrajzszakán 1987-ban szerzett diplomát. Az egyetem befejezése után Monoron, a József Attila Gimnáziumban kezdte tanári pályafutását, és azóta is megszakítás nélkül itt tanít. 2002-ben. tanári munkája mellett, az ELTE humánbiológiai szakán megszerezte második diplomáját. Tanítványai 1990 óta az OKTV-n 5 alkalommal nyertek első helyezést, és számos további helyezést is. Tanári tevékenységét 3 ízben is miniszteri elismeréssel jutalmazták. Az átlagon felüli pedagógiai munkáját Monor Város Önkormányzata is elismerte 2001-ben a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjával.
1993 óta rendszeresen vesz részt az ELTE földrajz felvételi bizottságában, de többször volt érettségi elnök is. Négy éven át a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja, és a Földrajztanárok Egyletének vezetőségi tagja volt. Monoron a Közművelődési és Oktatásügyi Bizottsági külsős tagja 2002 óta.
A Földrajzi Közleményekben 1995-ben egy tanulmánya és egy írása jelent meg, de a Monori Krónika című helytörténeti kiadványban is szerepelt két tanulmánya. A JAG évkönyvét, és a jubileumi évkönyvét is szerkesztette.
A 2001-ben megalakult Monorért Baráti Kör alapító tagjaként és titkáraként döntő szerepet vállalt a Városi helytörténeti Kiállítás szervezési és rendezési munkájában. A 2005-ben megjelent Monor látnivalói című Tájak-Korok-Múzeumok füzet egyik írója és szerkesztője, de a város Internetes honlapjának földrajzi részét is ő írta.
Monor múltjának megőrzésében és megismertetésében tevékeny és vezető szerepet vállalt, pl. nosztalgia-képeslapok kiadása, helytörténeti képes fali naptárak szerkesztése, előadások tartása és szervezése. Előkészületben vannak a Monori Múzeumi füzetek első kötetei az ő szerkesztésében.

Vásárhelyi Géza

mérnök-tanár.

Általános iskolai tanulmányait Monoron, a szakközépiskolát Esztergomban végezte, ahol technikusi végzettséget szerzett. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1978-ban gépészmérnöki diplomát, majd mérnök-tanári diplomát szerzett, utána pedig elvégezte a közoktatási vezető szakot.
Először technikusként kezdett dolgozni a monori MEZŐGÉP vállaltnál, majd 1985-től a monori Bem József Ipari Szakmunkásképző Iskolában tanított. Az Ökumenikus Általános Iskolát 1991-ben alapította meg, amelynek 2002 augusztusáig az igazgatója is volt. 2002-ben főtanácsosi címet kapott. Jelenleg is itt tanít.
1991 óta igen sokat tett Monorért. Iskolájában külön is minden évben megemlékeznek a Magyar Kultúra Napjáról, március 15-ről, október 6-ról és október 23-ról. Október 6-án a Kossuth-szobornál fáklyás felvonulást tartanak.
Vásárhelyi Géza a 2002/3-as iskolai évben megszervezte a Monori Népfőiskolát, amelyben keretében meghívott előadók tartanak előadásokat, önképzős tanfolyamokat. Két alkalommal szervezett autóbuszos, történelmi témájú kirándulást, nagy sikerrel.
Aktivitását, a Monorral kapcsolatos történelmi elkötelezettségét bizonyítja, hogy 2003-ban megszervezte az Ady úti katolikus kistemplomnál a Rákóczi-emlékkereszt felállítását, majd 2004-ban az Ady úti református kistemplomnál a Bocskai-emlékhelyet, 2005-ban pedig a Rákóczi-emlékhelyen felállították a szabadságharcban részt vett katonák neveit megörökítő táblát is. Ezek megszervezése és kivitelezése komoly szervezést és társadalmi összefogást igényelt.