Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. május 22., szerda, 08:34

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 7.066.138.287,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.266.577.694,- Ft-ban”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 5.266.577.694,- Ft”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 7.135.669.144,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.066.138.287,- Ft”

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen: 7.135.669.144,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. május 16.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

  1. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 297 390 726

118 021 361

2 415 412 087

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

238 401 124

148 170 367

386 571 491

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 723 500 699

-70 000

1 723 430 699

1.4

Működési bevételek /B4/

520 063 416

635 481 375

55 975 842

691 457 217

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 700 000

6 200

8 706 200

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

4 944 473 924

322 103 770

5 266 577 694

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 815 204 352

205 109 444

-2 610 094 908

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 869 091 450

0

1 869 091 450

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

6 813 565 374

322 103 770

7 135 669 144

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

5 314 754 922

463 022 530

5 777 777 452

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 210 123 425

-83 624 899

2 126 498 526

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

321 983 544

-8 073 912

313 909 632

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 356 170 780

87 212 382

1 443 383 162

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

524 553 371

1 396 685 173

467 508 959

1 864 194 132

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

12 048 000

23 281 550

16 270 904

39 552 454

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

227 942 765

5 441 972

233 384 737

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

1 429 279 595

-140 918 760

1 288 360 835

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

423 738 622

264 271 321

688 009 943

2.1.2.2

Felújítás /K7/

517 168 211

1 005 540 973

-407 790 081

597 750 892

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

2 600 000

2 600 000

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

2 600 000

2 600 000

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

6 744 034 517

322 103 770

7 066 138 287

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 815 204 352

205 109 444

-2 610 094 908

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

6 813 565 374

322 103 770

7 135 669 144

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 910 268 495

2 240 072 656

101 073 199

2 341 145 855

251 000

251 000

166

251 166

53 629 826

57 067 070

16 947 996

74 015 066

1 964 149 321

2 297 390 726

118 021 361

2 415 412 087

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

238 401 124

147 730 591

386 131 715

0

0

0

0

0

0

439 776

439 776

15 121 950

238 401 124

148 170 367

386 571 491

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

200 000

200 000

-70 000

130 000

0

0

0

0

1 083 500 699

1 723 500 699

-70 000

1 723 430 699

1.4

Működési bevételek /B4/

110 708 800

226 508 138

0

226 508 138

25 933 000

25 933 000

-7 728 232

18 204 768

383 421 616

383 040 237

63 704 074

446 744 311

520 063 416

635 481 375

55 975 842

691 457 217

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

7 700 000

6 200

7 706 200

0

8 700 000

6 200

8 706 200

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

4 470 282 617

248 803 790

4 719 086 407

26 384 000

26 384 000

-7 798 066

18 585 934

437 051 442

447 807 307

81 098 046

528 905 353

3 582 835 386

4 944 473 924

322 103 770

5 266 577 694

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

0

7 600 319

0

7 600 319

0

34 249 428

0

34 249 428

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

448 883 000

461 455 707

-4 873 291

456 582 416

2 153 509 892

2 353 748 645

-200 236 153

2 153 512 492

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

224 302 280

223 246 827

-4 873 291

218 373 536

757 854 250

711 080 680

-200 236 153

510 844 527

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

1 395 655 642

1 642 667 965

0

1 642 667 965

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 827 241 703

0

1 827 241 703

448 883 000

469 056 026

-4 873 291

464 182 735

2 153 509 892

2 387 998 073

-200 236 153

2 187 761 920

3 650 078 954

4 684 295 802

-205 109 444

4 479 186 358

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

6 297 524 320

248 803 790

6 546 328 110

475 267 000

495 440 026

-12 671 357

482 768 669

2 590 561 334

2 835 805 380

-119 138 107

2 716 667 273

7 232 914 340

9 628 769 726

116 994 326

9 745 764 052

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

2 036 853 313

588 393 810

2 625 247 123

466 927 000

487 100 026

-11 181 529

475 918 497

2 578 296 260

2 790 801 583

-114 189 751

2 676 611 832

4 038 426 007

5 314 754 922

463 022 530

5 777 777 452

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

104 120 755

152 276 979

11 536 531

163 813 510

350 058 000

360 973 227

-4 297 656

356 675 571

1 538 457 525

1 696 873 219

-90 863 774

1 606 009 445

1 992 636 280

2 210 123 425

-83 624 899

2 126 498 526

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

12 880 450

17 727 772

-1 275 120

16 452 652

50 354 000

52 011 480

3 434 741

55 446 221

230 110 061

252 244 292

-10 233 533

242 010 759

293 344 511

321 983 544

-8 073 912

313 909 632

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

327 669 171

447 317 277

112 544 344

559 861 621

63 467 000

71 067 319

-10 318 519

60 748 800

809 728 674

837 786 184

-15 013 443

822 772 741

1 200 864 845

1 356 170 780

87 212 382

1 443 383 162

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

1 389 739 285

465 588 055

1 855 327 340

3 048 000

3 048 000

-95

3 047 905

0

3 897 888

1 920 999

5 818 887

524 553 371

1 396 685 173

467 508 959

1 864 194 132

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

16 335 662

14 350 000

30 685 662

3 048 000

3 048 000

-95

3 047 905

0

3 897 888

1 920 999

5 818 887

12 048 000

23 281 550

16 270 904

39 552 454

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

227 942 765

5 441 972

233 384 737

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

227 942 765

5 441 972

233 384 737

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

1 375 935 798

-134 480 576

1 241 455 222

8 340 000

8 340 000

-1 489 828

6 850 172

12 265 074

45 003 797

-4 948 356

40 055 441

592 095 441

1 429 279 595

-140 918 760

1 288 360 835

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

389 357 435

253 768 136

643 125 571

8 340 000

8 340 000

-1 489 828

6 850 172

9 725 074

26 041 187

11 993 013

38 034 200

74 927 230

423 738 622

264 271 321

688 009 943

2.1.2.2

Felújítás /K7/

514 628 211

986 578 363

-390 848 712

595 729 651

0

0

0

0

2 540 000

18 962 610

-16 941 369

2 021 241

517 168 211

1 005 540 973

-407 790 081

597 750 892

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

2 600 000

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

2 600 000

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

3 412 789 111

453 913 234

3 866 702 345

475 267 000

495 440 026

-12 671 357

482 768 669

2 590 561 334

2 835 805 380

-119 138 107

2 716 667 273

4 630 521 448

6 744 034 517

322 103 770

7 066 138 287

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 884 735 209

-205 109 444

2 679 625 765

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 884 735 209

-205 109 444

2 679 625 765

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

6 297 524 320

248 803 790

6 546 328 110

475 267 000

495 440 026

-12 671 357

482 768 669

2 590 561 334

2 835 805 380

-119 138 107

2 716 667 273

7 232 914 340

9 628 769 726

116 994 326

9 745 764 052

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

1 057 493 506

-205 109 444

852 384 062

-448 883 000

-469 056 026

4 873 291

-464 182 735

-2 153 509 892

-2 387 998 073

200 236 153

-2 187 761 920

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-1 057 493 506

205 109 444

-852 384 062

448 883 000

469 056 026

-4 873 291

464 182 735

2 153 509 892

2 387 998 073

-200 236 153

2 187 761 920

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

2 173 175 485

88 615 648

2 261 791 133

49 066 800

66 897 171

12 457 551

79 354 722

0

0

0

0

1 910 268 495

2 240 072 656

101 073 199

2 341 145 855

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

238 401 124

147 730 591

386 131 715

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

238 401 124

147 730 591

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

1.4

Működési bevételek

72 608 800

188 408 138

0

188 408 138

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

110 708 800

226 508 138

0

226 508 138

1.5

Felhalmozási bevételek

0

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

4 365 285 446

236 346 239

4 601 631 685

49 066 800

66 897 171

12 457 551

79 354 722

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

3 119 399 944

4 470 282 617

248 803 790

4 719 086 407

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 802 108 549

0

1 802 108 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 047 686 062

1 827 241 703

0

1 827 241 703

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

6 167 393 995

236 346 239

6 403 740 234

49 066 800

66 897 171

12 457 551

79 354 722

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

6 297 524 320

248 803 790

6 546 328 110

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

1 969 956 142

582 918 511

2 552 874 653

49 066 800

66 897 171

5 475 299

72 372 470

0

0

0

0

993 202 747

2 036 853 313

588 393 810

2 625 247 123

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

96 825 769

8 468 574

105 294 343

40 294 313

55 451 210

3 067 957

58 519 167

0

0

0

0

104 120 755

152 276 979

11 536 531

163 813 510

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok/K2/

7 536 633

10 710 481

1 206 567

11 917 048

5 343 817

7 017 291

-2 481 687

4 535 604

0

0

0

0

12 880 450

17 727 772

-1 275 120

16 452 652

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

442 888 607

107 655 315

550 543 922

3 428 670

4 428 670

4 889 029

9 317 699

0

0

0

0

327 669 171

447 317 277

112 544 344

559 861 621

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

1 389 739 285

465 588 055

1 855 327 340

0

0

0

0

0

0

0

0

521 505 371

1 389 739 285

465 588 055

1 855 327 340

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

16 335 662

14 350 000

30 685 662

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000 000

16 335 662

14 350 000

30 685 662

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

227 942 765

5 441 972

233 384 737

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

227 942 765

5 441 972

233 384 737

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

1 312 702 644

-137 122 428

1 175 580 216

0

0

2 641 852

2 641 852

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

571 490 367

1 375 935 798

-134 480 576

1 241 455 222

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

389 357 435

251 150 513

640 507 948

0

0

2 617 623

2 617 623

0

0

0

0

56 862 156

389 357 435

253 768 136

643 125 571

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

923 345 209

-390 872 941

532 472 268

0

0

24 229

24 229

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

514 628 211

986 578 363

-390 848 712

595 729 651

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

2 600 000

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

2 600 000

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

3 282 658 786

445 796 083

3 728 454 869

49 066 800

66 897 171

8 117 151

75 014 322

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

1 564 693 114

3 412 789 111

453 913 234

3 866 702 345

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 884 735 209

-205 109 444

2 679 625 765

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 884 735 209

-205 109 444

2 679 625 765

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

6 167 393 995

240 686 639

6 408 080 634

49 066 800

66 897 171

8 117 151

75 014 322

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

6 297 524 320

248 803 790

6 546 328 110

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

1 082 626 660

-209 449 844

873 176 816

0

0

4 340 400

4 340 400

0

-25 133 154

0

-25 133 154

1 554 706 830

1 057 493 506

-205 109 444

852 384 062

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-1 082 626 660

205 109 444

-877 517 216

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

-1 554 706 830

-1 057 493 506

205 109 444

-852 384 062

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

-4 340 400

-4 340 400

0

0

4 340 400

4 340 400

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

598 567 080

695 785 801

0

695 785 801

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

662 860 953

796 381 328

0

796 381 328

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/

41 982 823

44 248 823

0

44 248 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

14 937 785

85 256 048

100 193 833

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

2 123 469 336

85 256 048

2 208 725 384

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

22 919 043

0

22 919 043

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

2 160 000

0

2 160 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

7 951 044

0

7 951 044

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás

4 340 400

4 340 400

-4 340 400

0

1.1.3.3.6

HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név

0

5 000 000

0

5 000 000

1.1.3.3.7

HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.IV.név

0

7 335 662

7 700 000

15 035 662

1.1.3.3.8

-

0

0

0

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

49 706 149

3 359 600

53 065 749

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

2 173 175 485

88 615 648

2 261 791 133

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

 

 

1.2.2.1

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

46 614 550

0

46 614 550

1.2.2.2

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás

0

25 297 405

0

25 297 405

1.2.2.3

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.

0

151 367 219

147 730 591

299 097 810

 

-

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

223 279 174

147 730 591

371 009 765

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

238 401 124

147 730 591

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

1 618 800 699

0

1 618 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

1 616 800 699

0

1 616 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság /B361/

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B361/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B361/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

1.4

Működési bevételek /B4/

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

14 168 800

0

14 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

11 000 000

0

11 000 000

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

115 000 000

0

115 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

9 799 338

0

9 799 338

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

188 408 138

0

188 408 138

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

41 000 000

0

41 000 000

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

41 000 000

0

41 000 000

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

1 000 000

0

1 000 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

1 000 000

0

1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

4 365 285 446

236 346 239

4 601 631 685

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.2

61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

452 188

0

452 188

1.8.1.2.3

64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

25 157 488

0

25 157 488

1.8.1.2.4

80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.

0

1 667 930

0

1 667 930

1.8.1.2.5

97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került.
A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.

0

1 841 500

0

1 841 500

1.8.1.2.6

104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.

0

28 486 100

0

28 486 100

1.8.1.2.7

120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását:
2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:

0

273 128 000

0

273 128 000

1.8.1.2.8

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

13 340 000

0

13 340 000

1.8.1.2.9

143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében.
Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.

0

4 000 000

0

4 000 000

1.8.1.2.10

191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

13 321 076

0

13 321 076

1.8.1.2.11

Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt
299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

312 525 718

0

312 525 718

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

499 199 228

0

499 199 228

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

616 589 321

0

616 589 321

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 802 108 549

0

1 802 108 549

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

6 167 393 995

236 346 239

6 403 740 234

5. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

114 105 243

0

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

53 347 800

0

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

8 564 310

0

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

B111

I. Összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

586 141 920

0

586 141 920

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

99 937 900

0

99 937 900

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

8 517 840

9 705 981

0

9 705 981

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

9 705 981

0

9 705 981

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 547 660

7 538 981

0

7 538 981

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

2 167 000

0

2 167 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

695 785 801

0

695 785 801

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

79 818 301

0

79 818 301

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

188 777 270

0

188 777 270

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

56 156 450

0

56 156 450

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

60 775 540

0

60 775 540

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

10 663 530

0

10 663 530

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

52 852 700

0

52 852 700

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

4 707 450

0

4 707 450

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

3 621 600

0

3 621 600

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

267 113 241

0

267 113 241

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

121 101 552

0

121 101 552

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

146 011 689

0

146 011 689

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 234 636

0

3 234 636

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 234 636

0

3 234 636

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

257 437 880

0

257 437 880

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

254 152 880

0

254 152 880

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

3 285 000

0

3 285 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

796 381 328

0

796 381 328

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

44 248 823

0

44 248 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

1 526 000

0

1 526 000

B114

IV. Összesen:

41 982 823

44 248 823

0

44 248 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

1 944 748 225

0

1 944 748 225

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

45 193 456

0

45 193 456

1.1.3.2.1.2

Energgia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

109 121 888

0

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

9 467 982

0

9 467 982

 

-

0

0

0

0

B115

I. összesen:

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

 

-

0

0

 

0

B21

II. összesen:

0

0

0

0

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

1.1.3.2.3.2

Tel.önk. 2022. évi HIPA kiesés elszámolása

0

0

85 256 048

85 256 048

B116

III. összesen:

0

14 937 785

85 256 048

100 193 833

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

178 721 111

85 256 048

263 977 159

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

2 123 469 336

85 256 048

2 208 725 384

6. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

56 862 156

389 357 435

251 150 513

640 507 948

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

19 212 598

77 548 934

-45 944 370

31 604 564

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

25 560 752

212 905 379

276 666 845

489 572 224

2.1.2.1.2.1

Földterület vásárlása

0

4 000 000

0

4 000 000

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

59 431 811

-55 258 583

4 173 228

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

149 473 568

331 925 428

481 398 996

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

0

17 176 144

19 002 313

36 178 457

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

17 176 144

19 002 313

36 178 457

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

12 088 806

81 726 978

1 425 725

83 152 703

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

923 345 209

-390 872 941

532 472 268

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

375 219 064

727 043 473

-311 267 456

415 776 017

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

217 275 828

-118 428 426

98 847 402

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

509 767 645

-192 839 030

316 928 615

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

0

11 921 642

11 921 642

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

11 921 642

11 921 642

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

101 309 147

196 301 736

-91 527 127

104 774 609

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

2 600 000

2 600 000

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

2 600 000

2 600 000

K 6-8

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

1 312 702 644

-137 122 428

1 175 580 216

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

1 312 702 644

-137 122 428

1 175 580 216

7. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

96 825 769

8 468 574

105 294 343

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

33 636 105

8 468 574

42 104 679

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

63 189 664

0

63 189 664

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

7 536 633

10 710 481

1 206 567

11 917 048

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

442 888 607

107 655 315

550 543 922

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

10 233 282

2 780 647

13 013 929

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

855 955

3 484 695

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

333 999 247

13 202 935

347 202 182

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

5 131 301

714 376

5 845 677

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

90 896 037

90 101 402

180 997 439

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

1 389 739 285

465 588 055

1 855 327 340

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

16 335 662

14 350 000

30 685 662

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

227 942 765

5 441 972

233 384 737

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

1 969 956 142

582 918 511

2 552 874 653

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

934 327 507

-205 109 444

729 218 063

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

0

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

2 884 735 209

-205 109 444

2 679 625 765

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

4 854 691 351

377 809 067

5 232 500 418

8. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

995 308 712

445 796 083

1 441 104 795

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

602 680 754

298 065 492

900 746 246

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

62 333 556

0

62 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

2.1.1.5.6.1.1.1.6

72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.

0

16 237 769

0

16 237 769

2.1.1.5.6.1.1.1.7

77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-2 210 551

0

-2 210 551

2.1.1.5.6.1.1.1.8

96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.9

123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére.
Forrása: a működési tartalék.

0

-482 059

0

-482 059

2.1.1.5.6.1.1.1.10

132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.

0

-270 000

0

-270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.

0

-9 106 080

0

-9 106 080

2.1.1.5.6.1.1.1.12

139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.

0

-240 000

0

-240 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát.
Forrás a működési tartalék.

0

-1 028 300

0

-1 028 300

2.1.1.5.6.1.1.1.16

172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

3 174 835

0

3 174 835

2.1.1.5.6.1.1.1.17

174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

-2 616 631

0

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.19

274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

-3 186 649

0

-3 186 649

2.1.1.5.6.1.1.1.20

275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

-2 616 631

0

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.21

277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát:
Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő
VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad,
- elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal,
- jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább,
- a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.

0

-10 641 268

0

-10 641 268

2.1.1.5.6.1.1.1.22

286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.

0

-2 260 600

0

-2 260 600

2.1.1.5.6.1.1.1.23

290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.

0

-167 640

0

-167 640

2.1.1.5.6.1.1.1.24

291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét.
- Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással, ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanhól az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára.
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja.
- A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg,
- A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja.
- A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.

0

-2 293 000

0

-2 293 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.

0

-600 000

0

-600 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.

0

-750 000

0

-750 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.

0

-171 889

0

-171 889

2.1.1.5.6.1.1.1.28

313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.

0

-400 000

0

-400 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.
383/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót, valamint a kivitelezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot adó Thermik Plus Kft.-vel a nettó 33.051.423,- Ft + 8.923.884,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 41.975.307,- Ft végösszegű vállalkozói szerződés megkötését, melynek a forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján a fejlesztési céltartalék.
Az irodakonténerek bérleti díjának költségkeretét módosítja bruttó 5 millió Forintról 5.583.975,- Ft-ra. Az eredetileg meghatározott 5 millió Forint forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján, valamint a többlet 583.975,- Ft forrása is a működési céltartalék.
A további felmerült munkálatok, beszerzések (tervezés, talajmechanikai szakvélemény, villanyszerelés, NISZ Zrt., stb.) bruttó 8.864.097,- Ft költség forrása a 2023. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

-5 583 975

0

-5 583 975

2.1.1.5.6.1.1.1.30

340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére.
A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.31

358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.

0

-1 700 000

0

-1 700 000

2.1.1.5.6.1.1.1.32

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.33

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/

0

2 194 000

0

2 194 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34

385/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 1-4. havi tevékenységet lezáró beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, és a még fennálló 777.489,- Ft összegű tartozás kiegyenlítéséhez forrást biztosít a működési tartalék terhére.

0

-777 489

0

-777 489

2.1.1.5.6.1.1.1.35

387/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Vágásiné Gégus Emese tanulmányait. Forrás a működési tartalék.

0

-226 000

0

-226 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

388/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Varga Zsuzsanna Szilvia tanulmányait. Forrás a működési tartalék.

0

-214 700

0

-214 700

2.1.1.5.6.1.1.1.37

409/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások (I. – II.) közbeszerzési szakértői díjának fedezetéül a 2023. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg összesen 2.667.000 Ft értékben

0

-2 667 000

0

-2 667 000

2.1.1.5.6.1.1.1.38

424/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.1.1.1.39

430/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/10/ Tárgy: Monor Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az "Monori Ravatalozó (2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 59. sz. 6963 hrsz.) épületének II. ütemben történő felújítása EKR001098622023" tárgyú építési beruházás Monor Város Önkormányzat, a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntés hozza figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
5. Eljárás eredménye:
5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai:
1. Összege: 47 244 094,-Ft + Áfa
2. Forrásai: saját forrás
3. A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2 178 400 Ft-ot a Működési céltartalék terhére biztosítja

0

-2 178 400

0

-2 178 400

2.1.1.5.6.1.1.1.40

461/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a temetők stabilizált útszakaszaival kapcsolatban, és 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a javítási munkákra a működési tartalék terhére.

0

-4 000 000

0

-4 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.41

479/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 2-2 darab, összesen 24 darab allergiás sokk elleni injekció 406.440 Ft értékben. A kiadások forrása a működési céltartalék.

0

-406 440

0

-406 440

2.1.1.5.6.1.1.1.42

481/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus Egyházközség energetikai beruházásához kért 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelmét. A támogatás forrása a működési tartalék.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.43

Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás

0

-545 417

0

-545 417

2.1.1.5.6.1.1.1.44

Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás

0

-3 656 002

0

-3 656 002

2.1.1.5.6.1.1.1.45

Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése

0

746 000 000

0

746 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.46

501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott jutatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék.

0

-1 041 283

0

-1 041 283

2.1.1.5.6.1.1.1.47

502/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni támogatásként, 15.000,- Ft/család összegű, karácsonyi tartós élelmiszer csomaggal támogatja a hátrányos, halmozottan hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 111 gyermek családját. A csomagok kiosztására felkéri a Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat dolgozóit. A Képviselő-testület az 500/2023. (XI. 16.) KT határozattal elfogadott támogatás, valamint a jelen határozattal elfogadott támogatás, összesen 2.765.000,- Ft összeg forrásaként a működési tartalékot jelöli meg.

0

-2 765 000

0

-2 765 000

2.1.1.5.6.1.1.1.48

505/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 462/2023. (X. 12) KT határozatában megjelölt fedezetet akként módosítja, hogy a VALMAR és a Tankcsapda zenekarok 2024. évi fellépési díjának előlegének (teljes fellépési díj 50%-a) fedezetét, összesen 8.000.000,- Ft+ÁFA összeget számla ellenében a Vigadó Nonprofit Kft. részére a 2023. évben megfizeti. Forrás a működési tartalék.

0

-10 160 000

0

-10 160 000

2.1.1.5.6.1.1.1.49

509/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, a Helyi humán fejlesztések című, TOP_Plusz-3.1.3-23 jelű pályázat benyújtása érdekében a pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 17.325.000 Ft, bruttó 22.002.750 Ft megbízási díjért. A pályázati forrás megérkezéséig az Önkormányzat megelőlegezi a támogatást a működési tartalék terhére.

0

-22 002 750

0

-22 002 750

2.1.1.5.6.1.1.1.50

510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.

0

-147 730 591

0

-147 730 591

2.1.1.5.6.1.1.1.51

518/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adventi Kiállítás megóvása érdekében bruttó 250.000,- Ft összeget biztosít 3 db térfigyelő kamera megvásárlásához a működési tartalék terhére, amennyiben a kamerák beszerzése, használata során minden jogszabályi előírás betartható.

0

-250 000

0

-250 000

2.1.1.5.6.1.1.1.52

519/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai utca Kölcsey utca és Zrínyi utca közötti szakaszának felújítására az előterjesztés 1. pontjában leírt megoldást választja, és biztosítja az ehhez szükséges nettó 1,5 millió forintot a működési tartalék terhére.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.53

521/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a játszóeszközökkel kapcsolatos tájékoztatást, és felhatalmazza a Polgármestert a Napsugár Óvoda játszóeszközeinek javításával kapcsolatos beszerzés lebonyolítására, és a legkedvezőbb pályázóval történő szerződéskötésre nettó 1.500.000,- Ft összeghatárig. Forrás a működési tartalék. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a rendszeres karbantartásra történő pályáztatás lebonyolítására az Óvodák és a Bölcsődék játszóeszközeivel kapcsolatban.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.54

522/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó épületének II. ütemben történő felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és a lehetséges szerződés módosítással kapcsolatos indokokat. Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések, vizsgálatok elvégzésére, valamint a szerződés módosítás aláírására.
A lemezalap tervezésével kapcsolatban jóváhagyja a SYNSOL Kft. nettó 625.000,- Ft + ÁFA mindösszesen bruttó 793.750,- Ft ajánlatát, forrása a működési tartalék.

0

-793 750

0

-793 750

2.1.1.5.6.1.1.1.55

525/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által felajánlott Heart Plus típusú félautomata defibrillátor készüléket az intézménnyel előzetesen egyeztetve, a Monori József Attila Gimnáziumban helyezi el. Az önkormányzat vállalja a készülékkel kapcsolatos felülvizsgálati és karbantartási költségeket, valamint egy alkalommal történő készülék használattal kapcsolatos oktatás költségét. Forrás a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.56

538/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Piros Hokedli Fejlesztő Alapítvány kérelmét, és részére a kérelemben meghatározott célokra, a tevékenység elindítására az Önkormányzat 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása a működési tartalék.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.57

Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.58

Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás

0

-4 990 808

0

-4 990 808

2.1.1.5.6.1.1.1.59

573/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó reprezentációs és utazási költségekhez 500.000,- Ft keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.60

592/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a Polgármestert a Tavas-park környezetében lévő napelemes oszlopok tüzihorganyzására vonatkozó pályáztatás lefolytatására, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére nettó 1,5 millió forint összeghatárig. Fedezete a működési céltartalék.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.61

601/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az "Energetikai fókuszterv készítése több önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban" tárgyú Ajánlatkérési felhívásra határidőre a legkedvezőbb ajánlatot adó Edison Consulting Kft. nettó 6.285.500,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 7.981.950,- Ft összegű árajánlatát a Polgármester elfogadta, és a Vállalkozóval a szerződést megkötötte. Forrása az 584/2022. (XI. 17.) KT határozat alapján a működési céltartalék.
Az Energetikai fókuszterv készítése az alábbi ingatlanokat érinti:
- Monori Városháza
- Monori Gondozási Központ
- Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
- Monor Városi Uszoda
- Monor Városi Sportcsarnok
- Vigadó Kulturális és Civil Központ
- Művelődési Központ
- KÖVÁL Monori Városüzemeltetés székhelye

0

-7 981 950

0

-7 981 950

2.1.1.5.6.1.1.1.62

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

7 335 662

0

7 335 662

2.1.1.5.6.1.1.1.63

Tel.önk. 2022. évi HIPA kiesés elszámolása

0

0

85 256 048

85 256 048

2.1.1.5.6.1.1.1.64

Támogatások, többlet bevétel - Ir.sz-i tám.csökk. - Intézmények kiadási előirányzat rendezés - tartalékba helyezése

0

0

205 109 444

205 109 444

2.1.1.5.6.1.1.1.65

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

0

7 700 000

7 700 000

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

21 583 121

0

21 583 121

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

11 970 000

0

11 970 000

2.1.1.5.6.1.1.2.3

Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás

0

-275 600

0

-275 600

2.1.1.5.6.1.1.2.4

Intézményi épületek karbantartása tartalékkeret felhasználása - 2023.09.30. - előirányzat rendezés

0

-20 111 279

0

-20 111 279

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

371 044 837

147 730 591

518 775 428

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

100 000 000

0

100 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

10 267 950

0

10 267 950

2.1.1.5.6.1.1.3.4

Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

2 724 393

0

2 724 393

2.1.1.5.6.1.1.3.5

162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig.
A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.

0

-9 000 000

0

-9 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását.
A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás

0

3 807 460

147 730 591

151 538 051

2.1.1.5.6.1.1.3.9

287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását.
A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÖV Kft. felelőssége.

0

-888 180

0

-888 180

2.1.1.5.6.1.1.3.10

288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.

0

-12 693 650

0

-12 693 650

2.1.1.5.6.1.1.3.11

299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

312 525 718

0

312 525 718

2.1.1.5.6.1.1.3.12

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.
383/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót, valamint a kivitelezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot adó Thermik Plus Kft.-vel a nettó 33.051.423,- Ft + 8.923.884,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 41.975.307,- Ft végösszegű vállalkozói szerződés megkötését, melynek a forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján a fejlesztési céltartalék.
Az irodakonténerek bérleti díjának költségkeretét módosítja bruttó 5 millió Forintról 5.583.975,- Ft-ra. Az eredetileg meghatározott 5 millió Forint forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján, valamint a többlet 583.975,- Ft forrása is a működési céltartalék.
A további felmerült munkálatok, beszerzések (tervezés, talajmechanikai szakvélemény, villanyszerelés, NISZ Zrt., stb.) bruttó 8.864.097,- Ft költség forrása a 2023. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

-41 975 307

0

-41 975 307

2.1.1.5.6.1.1.3.13

334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-2 145 551

0

-2 145 551

2.1.1.5.6.1.1.3.14

337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-195 000

0

-195 000

2.1.1.5.6.1.1.3.15

338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására.
A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

0

-6 800 000

0

-6 800 000

2.1.1.5.6.1.1.3.16

339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg:
- Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése),
- Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és
- Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességcsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) .
A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza.
/1. Br. 5.915.660.- Ft, 2. Br. 3.968.750.- Ft, 3. Br. 227.584.- Ft/

0

-10 111 994

0

-10 111 994

2.1.1.5.6.1.1.3.17

384/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felújításra javasolt rossz állapotú járdák listáját, felhatalmazza a polgármestert a SURA 2004 KFT.-vel a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, már érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítására, valamint a kivitelezési munkák fedezeteként további bruttó 10.515.387 forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-10 515 387

0

-10 515 387

2.1.1.5.6.1.1.3.18

394/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori szennyvíztelep bővítésének megvalósítása – illetve annak engedélyezhetősége - érdekében a Tre-k 11. számú módosítása során a 0386/6 hrsz.-ú ingatlan szükséges területrészét K-Szt övezetbe sorolja át, továbbá kijelöl a fennmaradó területrészen tartalék fejlesztési területet és szükséges mértékű Véderdő területet.
- A tervezéssel kapcsolatosan: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 800.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.
- Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0386/6 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárást a KONTI-X Kft.-DTKH Kft. Monor, 0367/30-, /31-, /32-, /33-, /34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmével együtt, de a többi kérelemtől külön kezelve, egyszerűsített eljárás keretében folytatja le.
- A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.

0

-1 016 000

0

-1 016 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

410/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt megvalósítása érdekében a Bács Zöldenergia Kft-t bízza meg a közösségi fürdő épületére telepítendő napelemek megvalósításával nettó 1.569.500 + ÁFA, bruttó 1.993.265 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése (1.586.522 Ft), valamint a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (406.743 Ft).

0

-406 743

0

-406 743

2.1.1.5.6.1.1.3.20

471/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Város belterületén két helyszínen tervezett parkoló építési és hozzájuk kapcsolódó kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó Vladár Zoltán e.v. nettó/bruttó 749.000,- Forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.

0

-749 000

0

-749 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

482/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor, Bajcsy-Zsilinszky utcai várakozóhelyek létesítése tárgyában 2019. évi, engedélyezett tervdokumentációt korszerűségi szempontból felülvizsgáltatja.
A Képviselő-testület elfogadja a VAKONDOK ’97. Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.) tervezési feladatok ellátása tárgyában megadott nettó 585.000,- Ft (bruttó 742.950,- Ft) összegű ajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Fedezetéül a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-742 950

0

-742 950

2.1.1.5.6.1.1.3.22

Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése

0

41 000 000

0

41 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.23

511/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projektben a Közösségi fürdő kivitelezése kapcsán keletkezett 4.430.503 Ft összegű kötbért az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési tartalék sorába vezesse át.

0

4 430 503

0

4 430 503

2.1.1.5.6.1.1.3.24

523/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Uszoda melletti játszótérhez kerítés telepítésének elvégzésére az LL Panel Kft. nettó 1.574.090,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 1.999.094,- Ft-os árajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre, forrása a fejlesztési tartalék.

0

-1 999 094

0

-1 999 094

2.1.1.5.6.1.1.3.25

561/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tre-k 12. számú - TSZP-hez kapcsolódó - módosítása során a tervezési munkarésszel kapcsolatosan: elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 900.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.

0

-1 143 000

0

-1 143 000

2.1.1.5.6.1.1.3.26

594/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja, a Jászai Mari tér közútjain (4180 hrsz., 4182 hrsz.) tervezett burkolatból kiemelt 2-2 db gyalogos átvezetés megépítése és a hozzájuk kapcsolódó további munkák kivitelezése tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó LACZKÓ TEAM KFT. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó 7.523.671,- forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza, a kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére. Továbbá biztosítja a már előzőleg elfogadott (338/2023. (VII. 20) KT határozat) bruttó 6 800 000 forinton felül, a kivitelezés munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezetéhez még hiányzó bruttó 873.531,- forintot, a fejlesztési céltartalék terhére.

0

-873 531

0

-873 531

2.1.1.5.6.1.1.3.27

602/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Görpark Program 2024. keretében meghirdetett pályázati felhívásra, egy 400 – 500 m2 közötti görpálya kialakítására Monor város területén. A támogatási igény 40.000.000 Ft. A szükséges önerőt, 40.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

29 002 203

0

29 002 203

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

9 002 203

0

9 002 203

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

465/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat elszámolásának lezárásához 997.797 Ft további önerőt biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.

0

-997 797

0

-997 797

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

75 000 000

0

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

477/2023. (X. 12.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 23.200.- Ft, azaz 69.600.- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze.
501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott jutatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék.

0

-75 000 000

0

-75 000 000

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

1 024 310 915

445 796 083

1 470 106 998

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

443 020

0

443 020

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

3 848 000

0

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.2

81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.3

183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.4

189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.

0

-289 560

0

-289 560

2.1.1.5.6.2.1.5

190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.

0

-266 080

0

-266 080

2.1.1.5.6.2.1.6

297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.7

300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.8

351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.9

355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.10

443/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja az Evangélikus Egyház kérelmét, 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.2.1.11

539/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 300.000,- Ft keretösszegű juttatást állapít meg utalvány formájában a Monori Rendőrőrs dolgozói részére egész éves munkájuk elismeréseként, melynek forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka.

0

-299 340

0

-299 340

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

13 443 020

0

13 443 020

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

1 037 753 935

445 796 083

1 483 550 018

9. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

251 000

251 000

166

251 166

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/

251 000

251 000

166

251 166

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

200 000

200 000

-70 000

130 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

200 000

200 000

-70 000

130 000

1.4

Működési bevételek /B4/

25 933 000

25 933 000

-7 728 232

18 204 768

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/

15 000 000

15 000 000

-2 568 499

12 431 501

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 050 000

4 050 000

-908 483

3 141 517

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

321 000

321 000

1.4.5

Kamatbevételek /B408/

0

0

237 649

237 649

1.4.6

Egyéb működési bevételek /B411/

6 883 000

6 883 000

-4 809 899

2 073 101

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

26 384 000

26 384 000

-7 798 066

18 585 934

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei /B81/

448 883 000

469 056 026

-4 873 291

464 182 735

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

7 600 319

0

7 600 319

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

448 883 000

461 455 707

-4 873 291

456 582 416

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

224 302 280

223 246 827

-4 873 291

218 373 536

1.8.1.6.2

Központi támogatás

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

448 883 000

469 056 026

-4 873 291

464 182 735

 

I. Bevételek összesen:

475 267 000

495 440 026

-12 671 357

482 768 669

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

466 927 000

487 100 026

-11 181 529

475 918 497

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

350 058 000

360 973 227

-4 297 656

356 675 571

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

50 354 000

52 011 480

3 434 741

55 446 221

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

63 467 000

71 067 319

-10 318 519

60 748 800

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

3 048 000

3 048 000

-95

3 047 905

2.1.2

Felhalmozási kiadások

8 340 000

8 340 000

-1 489 828

6 850 172

2.1.2.1

Beruházások /K6/

8 340 000

8 340 000

-1 489 828

6 850 172

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

475 267 000

495 440 026

-12 671 357

482 768 669

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

475 267 000

495 440 026

-12 671 357

482 768 669

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-448 883 000

-469 056 026

4 873 291

-464 182 735

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

448 883 000

469 056 026

-4 873 291

464 182 735

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

10. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

12 000

12 000

119 956

131 956

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

12 000

12 000

-12 000

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

127 737

127 737

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

4 219

4 219

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

112 000

119 956

231 956

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

843 631

0

843 631

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

204 171 205

219 989 200

-9 608 455

210 380 745

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

21 877 177

-9 608 455

12 268 722

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

198 112 023

0

198 112 023

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

220 832 831

-9 608 455

211 224 376

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

220 944 831

-9 488 499

211 456 332

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

220 638 033

-9 657 498

210 980 535

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

159 262 142

172 876 914

-6 646 285

166 230 629

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

24 219 063

26 146 686

-112 433

26 034 253

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

20 702 000

21 614 433

-2 898 780

18 715 653

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

306 798

168 999

475 797

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

306 798

168 999

475 797

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

220 944 831

-9 488 499

211 456 332

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

220 944 831

-9 488 499

211 456 332

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

-220 832 831

9 608 455

-211 224 376

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

220 832 831

-9 608 455

211 224 376

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

2 962 995

2 962 995

-1 731 331

1 231 664

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 962 995

2 962 995

-1 875 565

1 087 430

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

139 366

139 366

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

4 868

4 868

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

3 062 995

-1 731 331

1 331 664

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

845 595

0

845 595

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

182 156 478

194 550 421

-12 911 199

181 639 222

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

47 904 200

-12 911 199

34 993 001

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

146 646 221

0

146 646 221

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

195 396 016

-12 911 199

182 484 817

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

198 459 011

-14 642 530

183 816 481

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

197 808 874

-14 691 711

183 117 163

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

134 497 384

145 344 785

-7 568 517

137 776 268

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

20 936 123

22 482 665

-2 226 529

20 256 136

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

29 558 966

29 981 424

-4 896 665

25 084 759

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

650 137

49 181

699 318

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

127 000

650 137

49 181

699 318

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

198 459 011

-14 642 530

183 816 481

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

198 459 011

-14 642 530

183 816 481

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

-195 396 016

12 911 199

-182 484 817

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

195 396 016

-12 911 199

182 484 817

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

12. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

10 000

10 000

370 322

380 322

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

10 000

10 000

-10 000

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

142 061

142 061

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

238 261

238 261

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

110 000

370 322

480 322

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

731 574

0

731 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

206 453 431

218 536 374

-28 803 339

189 733 035

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

55 116 101

-28 803 339

26 312 762

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

163 420 273

0

163 420 273

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

219 267 948

-28 803 339

190 464 609

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

219 377 948

-28 433 017

190 944 931

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

219 336 448

-28 543 153

190 793 295

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

159 518 876

170 088 114

-22 803 478

147 284 636

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

22 236 555

23 750 260

-3 914 091

19 836 169

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

24 708 000

25 498 074

-1 825 584

23 672 490

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

41 500

110 136

151 636

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

41 500

110 136

151 636

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

219 377 948

-28 433 017

190 944 931

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

219 377 948

-28 433 017

190 944 931

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

-219 267 948

28 803 339

-190 464 609

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

219 267 948

-28 803 339

190 464 609

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

13. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

175 000

1 672 681

1 847 681

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

1 168 000

795 621

4 496 059

5 291 680

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

1 168 000

795 621

3 555 525

4 351 146

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

135 772

135 772

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

804 762

804 762

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

970 621

6 168 740

7 139 361

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

708 910

0

708 910

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

139 017 530

191 658 750

-17 045 671

174 613 079

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

51 543 314

-17 045 671

34 497 643

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

140 115 436

0

140 115 436

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

192 367 660

-17 045 671

175 321 989

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

193 338 281

-10 876 931

182 461 350

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

192 603 281

-11 649 929

180 953 352

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

113 727 343

152 370 454

-8 951 934

143 418 520

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

15 380 637

20 745 106

-1 566 039

19 179 067

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

10 950 550

19 487 721

-1 131 956

18 355 765

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

735 000

772 998

1 507 998

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

127 000

735 000

772 998

1 507 998

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

193 338 281

-10 876 931

182 461 350

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

193 338 281

-10 876 931

182 461 350

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

-192 367 660

17 045 671

-175 321 989

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

192 367 660

-17 045 671

175 321 989

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

14. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

175 000

-175 000

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

23 000

14 000

51 460

65 460

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

23 000

14 000

-14 000

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

61 924

61 924

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

3 536

3 536

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

23 000

189 000

-123 540

65 460

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

488 423

0

488 423

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

88 608 643

60 257 958

-11 145 032

49 112 926

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

28 545 813

19 755 512

-11 145 032

8 610 480

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

60 062 830

40 502 446

0

40 502 446

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

88 608 643

60 746 381

-11 145 032

49 601 349

 

I. Bevételek összesen:

88 631 643

60 935 381

-11 268 572

49 666 809

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

88 631 643

60 935 381

-11 268 572

49 666 809

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

67 552 733

46 851 667

-6 923 477

39 928 190

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

9 131 910

6 331 291

-1 351 239

4 980 052

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

11 947 000

7 752 423

-4 491 537

3 260 886

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

1 497 681

1 497 681

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

 

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

88 631 643

60 935 381

-11 268 572

49 666 809

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

88 631 643

60 935 381

-11 268 572

49 666 809

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-88 608 643

-60 746 381

11 145 032

-49 601 349

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

88 608 643

60 746 381

-11 145 032

49 601 349

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

15. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

11 236 900

11 236 900

6 607 975

17 844 875

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

20 000

20 000

-16 321

3 679

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

11 216 900

11 216 900

5 299 015

16 515 915

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

188 984

188 984

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

1 136 297

1 136 297

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

11 336 900

6 607 975

17 944 875

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 032 574

0

1 032 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

321 703 100

336 402 217

-4 840 503

331 561 714

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

53 262 136

-4 840 503

48 421 633

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

283 140 081

0

283 140 081

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

337 434 791

-4 840 503

332 594 288

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

348 771 691

1 767 472

350 539 163

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

348 501 136

1 542 147

350 043 283

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

253 803 278

266 624 179

-2 593 157

264 031 022

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

37 302 772

39 180 988

2 234 226

41 415 214

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

41 833 950

42 695 969

1 901 078

44 597 047

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

270 555

225 325

495 880

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

 

270 555

225 325

495 880

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

348 771 691

1 767 472

350 539 163

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

348 771 691

1 767 472

350 539 163

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-337 434 791

4 840 503

-332 594 288

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

337 434 791

-4 840 503

332 594 288

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

16. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

31 007 172

31 391 529

9 007 472

40 399 001

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

439 776

439 776

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

30 117 280

30 117 280

17 740 793

47 858 073

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

46 000

46 000

-43 059

2 941

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

25 865 172

25 865 172

5 886 039

31 751 211

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

4 206 108

4 206 108

749 689

4 955 797

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

10 578 000

10 578 000

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

546 579

546 579

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

23 545

23 545

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

61 508 809

27 188 041

88 696 850

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 065 604

0

1 065 604

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

177 604 626

201 960 465

-31 657 197

170 303 268

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

106 872 401

-31 657 197

75 215 204

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

95 088 064

0

95 088 064

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

203 026 069

-31 657 197

171 368 872

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

264 534 878

-4 469 156

260 065 722

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

262 802 086

-3 906 722

258 895 364

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

149 301 312

170 733 898

-20 615 094

150 118 804

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

21 468 007

24 391 260

-2 217 272

22 173 988

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

66 226 967

66 326 967

18 502 326

84 829 293

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

1 349 961

423 318

1 773 279

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

1 732 792

-562 434

1 170 358

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

1 732 792

1 732 792

-562 434

1 170 358

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

264 534 878

-4 469 156

260 065 722

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

264 534 878

-4 469 156

260 065 722

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-203 026 069

31 657 197

-171 368 872

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

203 026 069

-31 657 197

171 368 872

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

17. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

128 260

228 260

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

5 088 123

5 088 123

-1 851 806

3 236 317

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

353 870

353 870

168 570

522 440

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

4 488 108

4 488 108

-2 546 609

1 941 499

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

162 276

162 276

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

246 145

246 145

363 957

610 102

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

6 200

6 200

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

5 188 123

-1 717 346

3 470 777

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

982 214

0

982 214

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

51 115 504

53 715 268

-3 035 010

50 680 258

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

18 357 558

-3 035 010

15 322 548

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

35 357 710

0

35 357 710

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

54 697 482

-3 035 010

51 662 472

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

59 885 605

-4 752 356

55 133 249

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

53 161 323

-4 925 674

48 235 649

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

27 833 797

28 760 137

74 399

28 834 536

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

3 635 293

3 782 717

125 106

3 907 823

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

19 536 255

20 387 767

-5 125 179

15 262 588

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

230 702

0

230 702

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

6 724 282

173 318

6 897 600

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 198 282

6 724 282

173 318

6 897 600

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

59 885 605

-4 752 356

55 133 249

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

59 885 605

-4 752 356

55 133 249

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

-54 697 482

3 035 010

-51 662 472

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

54 697 482

-3 035 010

51 662 472

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

18. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

7 222 654

9 789 879

1 314 583

11 104 462

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

118 000

118 000

829 152

947 152

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

118 000

118 000

255 458

373 458

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

2

2

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

573 692

573 692

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

9 907 879

2 143 735

12 051 614

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

944 206

0

944 206

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

188 560 178

255 413 024

-4 588 226

250 824 798

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

32 803 274

-4 588 226

28 215 048

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

222 609 750

0

222 609 750

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

256 357 230

-4 588 226

251 769 004

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

266 265 109

-2 444 491

263 820 618

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

265 893 236

-2 628 563

263 264 673

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

150 244 751

209 267 177

-3 561 849

205 705 328

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

24 089 081

31 919 501

-61 633

31 857 868

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

21 567 000

22 389 333

994 919

23 384 252

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

2 317 225

0

2 317 225

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

371 873

184 072

555 945

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

371 873

184 072

555 945

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

266 265 109

-2 444 491

263 820 618

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

266 265 109

-2 444 491

263 820 618

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

-256 357 230

4 588 226

-251 769 004

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

256 357 230

-4 588 226

251 769 004

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

19. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

15 400 000

15 035 662

5 000 000

20 035 662

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

332 685 318

332 685 318

37 071 494

369 756 812

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

147 607 495

147 607 495

27 277 335

174 884 830

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 963 208

2 963 208

-1 727 336

1 235 872

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

112 944 637

112 944 637

-5 748 839

107 195 798

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

55 989 111

55 989 111

12 882 591

68 871 702

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

13 180 867

13 180 867

2 390 684

15 571 551

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

20

20

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

1 997 039

1 997 039

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

7 700 000

0

7 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

355 420 980

42 071 494

397 492 474

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

26 606 697

0

26 606 697

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

594 119 197

621 264 968

-76 601 521

544 663 447

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

303 589 007

-76 601 521

226 987 486

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

317 675 961

0

317 675 961

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

647 871 665

-76 601 521

571 270 144

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

1 003 292 645

-34 530 027

968 762 618

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

969 121 785

-28 460 076

940 661 709

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

322 715 909

333 955 894

-11 274 382

322 681 512

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

51 710 620

53 513 818

-1 143 629

52 370 189

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

562 697 986

581 652 073

-16 042 065

565 610 008

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

34 170 860

-6 069 951

28 100 909

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

2 540 000

15 208 250

10 871 418

26 079 668

2.1.2.2

Felújítás /K7/

2 540 000

18 962 610

-16 941 369

2 021 241

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

1 003 292 645

-34 530 027

968 762 618

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

1 003 292 645

-34 530 027

968 762 618

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

-647 871 665

76 601 521

-571 270 144

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

647 871 665

-76 601 521

571 270 144

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

20. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 297 390 726

118 021 361

2 415 412 087

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 210 123 425

-83 624 899

2 126 498 526

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 723 500 699

-70 000

1 723 430 699

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

321 983 544

-8 073 912

313 909 632

Működési bevételek /B4/

520 063 416

635 481 375

55 975 842

691 457 217

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 356 170 780

87 212 382

1 443 383 162

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 700 000

6 200

8 706 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

0

29 792 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

483 509 171

995 055 012

319 778 368

1 314 833 380

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

136 848 000

636 123 774

298 065 492

934 189 266

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

4 665 072 800

173 933 403

4 839 006 203

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

4 913 124 761

315 291 939

5 228 416 700

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

-248 051 961

-141 358 536

-389 410 497

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/

0

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztése /K912/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési /BB813/

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 815 204 352

-205 109 444

2 610 094 908

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 815 204 352

205 109 444

-2 610 094 908

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 815 204 352

205 109 444

-2 610 094 908

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

Működési finansz.kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

471 518 118

0

471 518 118

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

5 206 121 775

173 933 403

5 380 055 178

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

4 982 655 618

315 291 939

5 297 947 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

238 401 124

148 170 367

386 571 491

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

423 738 622

264 271 321

688 009 943

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

0

41 000 000

Felújítás /K7/

517 168 211

1 005 540 973

-407 790 081

597 750 892

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

2 600 000

2 600 000

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék /K513/

41 044 200

401 630 161

147 730 591

549 360 752

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

279 401 124

148 170 367

427 571 491

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

1 830 909 756

6 811 831

1 837 721 587

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

141 358 536

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-1 551 508 632

0

-1 410 150 096

Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/

0

0

0

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/

605 617 691

641 722 475

0

641 722 475

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

1 328 042 475

0

1 328 042 475

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

1 328 042 475

0

1 328 042 475

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

1 607 443 599

148 170 367

1 755 613 966

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

1 830 909 756

6 811 831

1 837 721 587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

6 813 565 374

322 103 770

7 135 669 144

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

6 813 565 374

322 103 770

7 135 669 144

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

 

21. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

289 849 450

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

193 232 967

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

46 614 550

0

0

0

0

0

299 097 810

0

40 419 355

439 776

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

17 234 307

17 234 307

517 029 210

17 234 307

517 029 210

17 234 307

17 234 307

17 234 307

723 840 894

17 234 307

17 234 307

-172 343 071

1.4

Működési bevételek /B4/

57 621 435

57 621 435

57 621 435

57 621 435

57 621 435

57 621 435

57 621 435

57 621 434

57 621 435

57 621 434

57 621 435

57 621 434

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

7 700 000

0

1 000 000

886

886

886

886

885

886

885

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 182 771 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 550 893 309

271 505 376

825 614 829

271 505 376

1 458 620 279

271 506 261

271 506 262

271 506 260

1 277 210 659

271 506 259

311 925 617

82 368 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

177 208 211

177 208 210

177 208 211

177 208 210

177 208 211

177 208 210

177 208 211

177 208 210

177 208 211

177 208 210

177 208 211

177 208 210

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

26 159 136

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

120 281 930

120 281 930

120 281 930

120 281 930

120 281 930

120 281 930

120 281 930

120 281 930

120 281 931

120 281 930

120 281 931

120 281 930

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

2 482 667

2 482 667

2 482 667

2 482 667

2 482 667

2 482 666

2 482 667

2 482 666

2 482 667

2 482 666

2 482 667

2 482 666

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

0

0

26 926 731

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 576

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 038

3 296 037

3 296 038

3 296 037

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 728

19 448 729

19 448 728

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 168

123 629 169

123 629 168

123 629 169

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

34 400 497

34 400 497

34 400 497

34 400 497

103 201 491

172 002 486

172 002 486

103 201 492

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

29 887 545

29 887 545

29 887 545

29 887 545

29 887 545

29 887 545

89 662 634

149 437 723

119 550 178

59 775 087

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

216 667

216 667

216 667

216 667

216 667

216 666

216 667

216 666

216 667

216 666

216 667

216 666

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

217 507 909

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

-217 507 909

 

II. Kiadások mindösszesen:

542 253 402

472 722 544

529 536 821

511 585 666

545 986 164

545 986 161

545 986 164

545 986 161

674 562 248

803 138 328

773 250 788

644 674 697

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 008 639 907

-201 217 168

296 078 008

-240 080 290

912 634 115

-274 479 900

-274 479 902

-274 479 901

602 648 411

-531 632 069

-461 325 171

-562 306 040

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 008 639 907

807 422 739

1 103 500 747

863 420 457

1 776 054 572

1 501 574 672

1 227 094 770

952 614 869

1 555 263 280

1 023 631 211

562 306 040

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.