Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. március 28., csütörtök, 12:38

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet.

2. §

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

3. §

Hatályát veszti Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. március 21.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A jogszabályok - köztük az önkormányzati rendeletek - tartalmi és technikai deregulációja kiemelt jogpolitikai célkitűzés.

Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi, a szociális, valamint a gazdasági érdekek figyelembevételével. A felülvizsgálat további indokaként jelölhető meg a magasabb szintű jogszabályi környezet változása és a jogbiztonság követelményének való megfelelés biztosítása.

A dereguláció egy része az új jogi szabályozás eredményeképpen teljesen automatikus, azonban a korábbi önkormányzati rendeletek vonatkozásában ezt a munkát a jogalkotónak kell elvégeznie.

A Jat. 22. § (1) bekezdése szerint a jogforrások közül ki kell vezetni mindazon önkormányzati rendeleteket is, melyek az elavultak, szükségtelenné váltak, vagy tartalmilag kiüresedtek, ill. egyébként alkalmazhatatlanok, vagy amelyek végrehajtására sor került pl. költségvetési és zárszámadási rendelet.

A jelen rendelet szerinti önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésének jogalapját a Jat. 13. § (2) bekezdése teremti meg, mely szerint „ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.”