Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. március 28., csütörtök, 12:36

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Lakbér mértéke:
I. övezet)

aa) összkomfortos: 1176,- Ft/m2/hó

ab) komfortos: 978,- Ft/m2/hó

ac) félkomfortos: 703,- Ft/m2/hó

ad) komfort nélküli: 459,- Ft/m2/hó”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés b) pont ba)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Lakbér mértéke:
II. övezet)

ba) összkomfortos: 1101,- Ft/m2/hó

bb) komfortos: 887,- Ft/m2/hó

bc) félkomfortos: 582,- Ft/m2/hó

bd) komfort nélküli: 397,- Ft/m2/hó

be) szükséglakás: 336,- Ft/m2/hó”

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés c) pont ca)–ce) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Lakbér mértéke:
III. övezet)

ca) összkomfortos: 978,- Ft/m2/hó

cb) komfortos: 780,- Ft/m2/hó

cc) félkomfortos: 459,- Ft/m2/hó

cd) komfort nélküli: 336,- Ft/m2/hó

ce) szükséglakás: 336,- Ft/m2/hó”

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés d) pont da)–dd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Lakbér mértéke:
Gondnoki lakás)

da) összkomfortos: 696,- Ft/m2/hó

db) komfortos: 596,- Ft/m2/hó

dc) félkomfortos: 397,- Ft/m2/hó

dd) komfort nélküli: 299,- Ft/m2/hó”

2. §

Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. március 21.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A lakbér mértékét a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és általában a megelőző évi infláció mértékét alapul véve dönt a lakbér emeléséről. A KSH által közölt 2022. évi fogyasztóiár-index 117,6%, a képviselő-testület ezzel megegyező mértékű emelésről döntött, mely jelen módosítással kerül átvezetésre a rendeletben.