Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. február 26., hétfő, 08:10

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017 (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szertartások esetén a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű alapszolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szertartások esetén a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű alapszolgáltatási díjat kell fizetni.”

2. §

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017 (VI.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő illeti meg. Amennyiben az anyakönyvezető a szabadidő kivételével nem él, úgy megbízási szerződéssel az alábbi mértékű díjazás illeti meg:

a) hivatali helyiségben 1 szertartás/nap esetén nettó: 10000.-Ft,

b) hivatali helyiségben 1 napon történő több szertartás esetén az első szertartás díja nettó 10000.-Ft, a további szertartás díja nettó 8000 Ft/szertartás,

c) hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen 1 szertartás/nap esetén nettó: 20000.-Ft,

d) hivatali helyiségen kívül, külső helyszínen, 1 napon történő több szertartásnak ugyanazon a helyszínen történő lebonyolítása esetén az első szertartás díja nettó 20000.-Ft, a további szertartás díja nettó 8000 Ft/szertartás,

Szabadidő igénybevétele esetén az anyakönyvezetőt a fenti díjak 60%-a illeti meg.”

3. §

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017 (VI.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendeletet évente, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni és díjtételeit Monor Város honlapján közzé kell tenni.”

4. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

5. §

Jelen rendeletmódosítás díjtételei a 2024. március 1. napját követően történő házasságkötésre való bejelentkezésekor, és az ezen időpontot követő megrendelési dátumú szolgáltatás igénybevételkor alkalmazandóak.

 

 

Monor, 2024. február 22.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az 2017. évben elfogadott, szertartások levezetésnek anyakönyvvezetői megbízási díjai az időközben bekövetkezett minimálbér változásokra is tekintettel felülvizsgálatra és legalább 10 %-ot elérő mértékben emelésre kerülnek jelen rendeletmódosítással.