Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. január 30., kedd, 15:47

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 6.744.034.517,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.944.473.924,- Ft-ban”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 4.944.473.924,- Ft”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 6.813.565.374,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.744.034.517,- Ft”

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen: 6.813.565.374,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2024. január 25.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

 

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 242 341 048

55 049 678

2 297 390 726

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 723 500 699

0

1 723 500 699

1.4

Működési bevételek /B4/

520 063 416

631 050 872

4 430 503

635 481 375

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 700 000

0

8 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

5 032 724 334

-88 250 410

4 944 473 924

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 710 253 233

-104 951 119

-2 815 204 352

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 869 091 450

0

1 869 091 450

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

6 901 815 784

-88 250 410

6 813 565 374

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

5 433 877 457

-119 122 535

5 314 754 922

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 103 748 754

106 374 671

2 210 123 425

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

306 648 430

15 335 114

321 983 544

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 335 123 830

21 046 950

1 356 170 780

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

524 553 371

1 661 329 443

-264 644 270

1 396 685 173

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

12 048 000

15 945 888

7 335 662

23 281 550

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

225 942 765

2 000 000

227 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

1 398 407 470

30 872 125

1 429 279 595

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

396 676 497

27 062 125

423 738 622

2.1.2.2

Felújítás /K7/

517 168 211

1 001 730 973

3 810 000

1 005 540 973

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

6 832 284 927

-88 250 410

6 744 034 517

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 710 253 233

-104 951 119

-2 815 204 352

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

6 901 815 784

-88 250 410

6 813 565 374

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

 

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 910 268 495

2 192 358 640

47 714 016

2 240 072 656

251 000

251 000

0

251 000

53 629 826

49 731 408

7 335 662

57 067 070

1 964 149 321

2 242 341 048

55 049 678

2 297 390 726

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

200 000

200 000

0

200 000

0

0

0

0

1 083 500 699

1 723 500 699

0

1 723 500 699

1.4

Működési bevételek /B4/

110 708 800

222 077 635

4 430 503

226 508 138

25 933 000

25 933 000

0

25 933 000

383 421 616

383 040 237

0

383 040 237

520 063 416

631 050 872

4 430 503

635 481 375

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

7 700 000

0

7 700 000

0

8 700 000

0

8 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

4 565 868 689

-95 586 072

4 470 282 617

26 384 000

26 384 000

0

26 384 000

437 051 442

440 471 645

7 335 662

447 807 307

3 582 835 386

5 032 724 334

-88 250 410

4 944 473 924

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

0

7 600 319

0

7 600 319

0

34 249 428

0

34 249 428

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

448 883 000

448 883 000

12 572 707

461 455 707

2 153 509 892

2 261 370 233

92 378 412

2 353 748 645

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

224 302 280

210 674 120

12 572 707

223 246 827

757 854 250

655 825 434

55 255 246

711 080 680

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

1 395 655 642

1 605 544 799

37 123 166

1 642 667 965

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 827 241 703

0

1 827 241 703

448 883 000

456 483 319

12 572 707

469 056 026

2 153 509 892

2 295 619 661

92 378 412

2 387 998 073

3 650 078 954

4 579 344 683

104 951 119

4 684 295 802

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

6 393 110 392

-95 586 072

6 297 524 320

475 267 000

482 867 319

12 572 707

495 440 026

2 590 561 334

2 736 091 306

99 714 074

2 835 805 380

7 232 914 340

9 612 069 017

16 700 709

9 628 769 726

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

2 268 262 629

-231 409 316

2 036 853 313

466 927 000

474 527 319

12 572 707

487 100 026

2 578 296 260

2 691 087 509

99 714 074

2 790 801 583

4 038 426 007

5 433 877 457

-119 122 535

5 314 754 922

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

104 120 755

143 773 793

8 503 186

152 276 979

350 058 000

350 058 000

10 915 227

360 973 227

1 538 457 525

1 609 916 961

86 956 258

1 696 873 219

1 992 636 280

2 103 748 754

106 374 671

2 210 123 425

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

12 880 450

16 807 954

919 818

17 727 772

50 354 000

50 354 000

1 657 480

52 011 480

230 110 061

239 486 476

12 757 816

252 244 292

293 344 511

306 648 430

15 335 114

321 983 544

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

327 669 171

426 270 327

21 046 950

447 317 277

63 467 000

71 067 319

0

71 067 319

809 728 674

837 786 184

0

837 786 184

1 200 864 845

1 335 123 830

21 046 950

1 356 170 780

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

1 654 383 555

-264 644 270

1 389 739 285

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

3 897 888

0

3 897 888

524 553 371

1 661 329 443

-264 644 270

1 396 685 173

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

9 000 000

7 335 662

16 335 662

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

3 897 888

0

3 897 888

12 048 000

15 945 888

7 335 662

23 281 550

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

225 942 765

2 000 000

227 942 765

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

225 942 765

2 000 000

227 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

1 345 063 673

30 872 125

1 375 935 798

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

12 265 074

45 003 797

0

45 003 797

592 095 441

1 398 407 470

30 872 125

1 429 279 595

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

362 295 310

27 062 125

389 357 435

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

9 725 074

26 041 187

0

26 041 187

74 927 230

396 676 497

27 062 125

423 738 622

2.1.2.2

Felújítás /K7/

514 628 211

982 768 363

3 810 000

986 578 363

0

0

0

0

2 540 000

18 962 610

0

18 962 610

517 168 211

1 001 730 973

3 810 000

1 005 540 973

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

3 613 326 302

-200 537 191

3 412 789 111

475 267 000

482 867 319

12 572 707

495 440 026

2 590 561 334

2 736 091 306

99 714 074

2 835 805 380

4 630 521 448

6 832 284 927

-88 250 410

6 744 034 517

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 779 784 090

104 951 119

2 884 735 209

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 779 784 090

104 951 119

2 884 735 209

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

6 393 110 392

-95 586 072

6 297 524 320

475 267 000

482 867 319

12 572 707

495 440 026

2 590 561 334

2 736 091 306

99 714 074

2 835 805 380

7 232 914 340

9 612 069 017

16 700 709

9 628 769 726

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

952 542 387

104 951 119

1 057 493 506

-448 883 000

-456 483 319

-12 572 707

-469 056 026

-2 153 509 892

-2 295 619 661

-92 378 412

-2 387 998 073

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-952 542 387

-104 951 119

-1 057 493 506

448 883 000

456 483 319

12 572 707

469 056 026

2 153 509 892

2 295 619 661

92 378 412

2 387 998 073

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

2 125 461 469

47 714 016

2 173 175 485

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

0

0

0

0

1 910 268 495

2 192 358 640

47 714 016

2 240 072 656

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

1.4

Működési bevételek

72 608 800

183 977 635

4 430 503

188 408 138

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

110 708 800

222 077 635

4 430 503

226 508 138

1.5

Felhalmozási bevételek

0

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

4 460 871 518

-95 586 072

4 365 285 446

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

3 119 399 944

4 565 868 689

-95 586 072

4 470 282 617

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 802 108 549

0

1 802 108 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 047 686 062

1 827 241 703

0

1 827 241 703

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

6 262 980 067

-95 586 072

6 167 393 995

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

6 393 110 392

-95 586 072

6 297 524 320

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

2 201 365 458

-231 409 316

1 969 956 142

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

0

0

0

0

993 202 747

2 268 262 629

-231 409 316

2 036 853 313

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

88 322 583

8 503 186

96 825 769

40 294 313

55 451 210

0

55 451 210

0

0

0

0

104 120 755

143 773 793

8 503 186

152 276 979

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok/K2/

7 536 633

9 790 663

919 818

10 710 481

5 343 817

7 017 291

0

7 017 291

0

0

0

0

12 880 450

16 807 954

919 818

17 727 772

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

421 841 657

21 046 950

442 888 607

3 428 670

4 428 670

0

4 428 670

0

0

0

0

327 669 171

426 270 327

21 046 950

447 317 277

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

1 654 383 555

-264 644 270

1 389 739 285

0

0

0

0

0

0

0

0

521 505 371

1 654 383 555

-264 644 270

1 389 739 285

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

9 000 000

7 335 662

16 335 662

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000 000

9 000 000

7 335 662

16 335 662

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

225 942 765

2 000 000

227 942 765

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

225 942 765

2 000 000

227 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

1 281 830 519

30 872 125

1 312 702 644

0

0

0

0

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

571 490 367

1 345 063 673

30 872 125

1 375 935 798

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

362 295 310

27 062 125

389 357 435

0

0

0

0

0

0

0

0

56 862 156

362 295 310

27 062 125

389 357 435

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

919 535 209

3 810 000

923 345 209

0

0

0

0

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

514 628 211

982 768 363

3 810 000

986 578 363

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

3 483 195 977

-200 537 191

3 282 658 786

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

1 564 693 114

3 613 326 302

-200 537 191

3 412 789 111

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 779 784 090

104 951 119

2 884 735 209

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 779 784 090

104 951 119

2 884 735 209

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

6 262 980 067

-95 586 072

6 167 393 995

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

6 393 110 392

-95 586 072

6 297 524 320

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

977 675 541

104 951 119

1 082 626 660

0

0

0

0

0

-25 133 154

0

-25 133 154

1 554 706 830

952 542 387

104 951 119

1 057 493 506

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-977 675 541

-104 951 119

-1 082 626 660

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

-1 554 706 830

-952 542 387

-104 951 119

-1 057 493 506

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

598 567 080

674 528 285

21 257 516

695 785 801

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

662 860 953

785 506 486

10 874 842

796 381 328

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

41 982 823

44 248 823

0

44 248 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

14 937 785

0

14 937 785

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

2 091 336 978

32 132 358

2 123 469 336

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

22 624 091

294 952

22 919 043

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

2 160 000

0

2 160 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

7 951 044

7 951 044

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás

4 340 400

4 340 400

0

4 340 400

1.1.3.3.6

HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név

0

5 000 000

0

5 000 000

1.1.3.3.7

HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.IV.név

0

0

7 335 662

7 335 662

 

-

0

0

0

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

34 124 491

15 581 658

49 706 149

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

2 125 461 469

47 714 016

2 173 175 485

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

 

 

1.2.2.1

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

46 614 550

0

46 614 550

1.2.2.2

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás

0

25 297 405

0

25 297 405

1.2.2.3

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.

0

299 097 810

-147 730 591

151 367 219

 

-

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

371 009 765

-147 730 591

223 279 174

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

1 618 800 699

0

1 618 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

1 616 800 699

0

1 616 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1 723 300 699

0

1 723 300 699

1.4

Működési bevételek /B4/

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

14 168 800

0

14 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

11 000 000

0

11 000 000

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

115 000 000

0

115 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

5 368 835

4 430 503

9 799 338

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

183 977 635

4 430 503

188 408 138

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

41 000 000

0

41 000 000

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

41 000 000

0

41 000 000

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

41 000 000

0

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

1 000 000

0

1 000 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

1 000 000

0

1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

4 460 871 518

-95 586 072

4 365 285 446

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.2

61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

452 188

0

452 188

1.8.1.2.3

64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

25 157 488

0

25 157 488

1.8.1.2.4

80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.

0

1 667 930

0

1 667 930

1.8.1.2.5

97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került.
A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.

0

1 841 500

0

1 841 500

1.8.1.2.6

104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.

0

28 486 100

0

28 486 100

1.8.1.2.7

120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását:
2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:

0

273 128 000

0

273 128 000

1.8.1.2.8

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

13 340 000

0

13 340 000

1.8.1.2.9

143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében.
Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.

0

4 000 000

0

4 000 000

1.8.1.2.10

191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

13 321 076

0

13 321 076

1.8.1.2.11

Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt
299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

312 525 718

0

312 525 718

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

499 199 228

0

499 199 228

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

616 589 321

0

616 589 321

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 802 108 549

0

1 802 108 549

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

6 262 980 067

-95 586 072

6 167 393 995

5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

14 168 800

0

14 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

11 000 000

0

11 000 000

1.4.8

Kamatbevételek /408/

30 000 000

115 000 000

0

115 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

30 000 000

115 000 000

0

115 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

5 368 835

4 430 503

9 799 338

 

 

 

 

 

 

B4

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

72 608 800

183 977 635

4 430 503

188 408 138

6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

114 105 243

0

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

53 347 800

0

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

8 564 310

0

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

B111

I. Összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

565 578 945

20 562 975

586 141 920

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

98 728 900

1 209 000

99 937 900

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

8 517 840

10 220 440

-514 459

9 705 981

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

10 220 440

-514 459

9 705 981

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

674 528 285

21 257 516

695 785 801

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

59 879 761

19 938 540

79 818 301

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

189 419 460

-642 190

188 777 270

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

55 723 200

433 250

56 156 450

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

60 342 290

433 250

60 775 540

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

10 884 960

-221 430

10 663 530

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

54 705 220

-1 852 520

52 852 700

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

4 142 190

565 260

4 707 450

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

3 621 600

0

3 621 600

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

276 041 645

-8 928 404

267 113 241

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

118 347 822

2 753 730

121 101 552

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

157 693 823

-11 682 134

146 011 689

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

-123 804

3 234 636

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

-123 804

3 234 636

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

256 807 180

630 700

257 437 880

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

252 615 180

1 537 700

254 152 880

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

4 192 000

-907 000

3 285 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

785 506 486

10 874 842

796 381 328

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

44 248 823

0

44 248 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

1 526 000

0

1 526 000

B114

IV. Összesen:

41 982 823

44 248 823

0

44 248 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

1 912 615 867

32 132 358

1 944 748 225

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

45 193 456

0

45 193 456

1.1.3.2.1.2

Energgia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

109 121 888

0

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

9 467 982

0

9 467 982

 

-

0

0

0

0

B115

I. összesen:

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

 

-

0

0

 

0

B21

II. összesen:

0

0

0

0

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

 

-

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

14 937 785

0

14 937 785

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

178 721 111

0

178 721 111

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

2 091 336 978

32 132 358

2 123 469 336

7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

56 862 156

362 295 310

27 062 125

389 357 435

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

19 212 598

58 698 934

18 850 000

77 548 934

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

25 560 752

210 643 469

2 261 910

212 905 379

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

4 000 000

0

4 000 000

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

59 431 811

0

59 431 811

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

147 211 658

2 261 910

149 473 568

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

0

16 979 294

196 850

17 176 144

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

16 979 294

196 850

17 176 144

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

12 088 806

75 973 613

5 753 365

81 726 978

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

919 535 209

3 810 000

923 345 209

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

375 219 064

724 043 473

3 000 000

727 043 473

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

217 275 828

0

217 275 828

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

506 767 645

3 000 000

509 767 645

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

101 309 147

195 491 736

810 000

196 301 736

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ /K89/

0

0

0

0

K 6-8

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

1 281 830 519

30 872 125

1 312 702 644

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

1 281 830 519

30 872 125

1 312 702 644

8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

 

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

88 322 583

8 503 186

96 825 769

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

32 602 606

1 033 499

33 636 105

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

55 719 977

7 469 687

63 189 664

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

7 536 633

9 790 663

919 818

10 710 481

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

421 841 657

21 046 950

442 888 607

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

10 233 282

0

10 233 282

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

317 820 546

16 178 701

333 999 247

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

4 737 600

393 701

5 131 301

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

86 421 489

4 474 548

90 896 037

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

1 654 383 555

-264 644 270

1 389 739 285

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

9 000 000

7 335 662

16 335 662

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

225 942 765

2 000 000

227 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

2 201 365 458

-231 409 316

1 969 956 142

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

866 499 554

67 827 953

934 327 507

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 843 753 679

37 123 166

1 880 876 845

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

2 779 784 090

104 951 119

2 884 735 209

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

4 981 149 548

-126 458 197

4 854 691 351

9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

1 193 989 304

-198 680 592

995 308 712

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

801 776 224

-199 095 470

602 680 754

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

62 333 556

0

62 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

2.1.1.5.6.1.1.1.6

72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.

0

16 237 769

0

16 237 769

2.1.1.5.6.1.1.1.7

77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-2 210 551

0

-2 210 551

2.1.1.5.6.1.1.1.8

96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.9

123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére.
Forrása: a működési tartalék.

0

-482 059

0

-482 059

2.1.1.5.6.1.1.1.10

132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.

0

-270 000

0

-270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.

0

-9 106 080

0

-9 106 080

2.1.1.5.6.1.1.1.12

139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.

0

-240 000

0

-240 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát.
Forrás a működési tartalék.

0

-1 028 300

0

-1 028 300

2.1.1.5.6.1.1.1.16

172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

3 174 835

0

3 174 835

2.1.1.5.6.1.1.1.17

174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

-2 616 631

0

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.19

274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

-3 186 649

0

-3 186 649

2.1.1.5.6.1.1.1.20

275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

-2 616 631

0

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.21

277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát:
Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő
VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad,
- elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal,
- jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább,
- a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.

0

-10 641 268

0

-10 641 268

2.1.1.5.6.1.1.1.22

286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.

0

-2 260 600

0

-2 260 600

2.1.1.5.6.1.1.1.23

290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.

0

-167 640

0

-167 640

2.1.1.5.6.1.1.1.24

291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét.
- Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással, ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanhól az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára.
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja.
- A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg,
- A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja.
- A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.

0

-2 293 000

0

-2 293 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.

0

-600 000

0

-600 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.

0

-750 000

0

-750 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.

0

-171 889

0

-171 889

2.1.1.5.6.1.1.1.28

313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.

0

-400 000

0

-400 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.
383/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót, valamint a kivitelezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot adó Thermik Plus Kft.-vel a nettó 33.051.423,- Ft + 8.923.884,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 41.975.307,- Ft végösszegű vállalkozói szerződés megkötését, melynek a forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján a fejlesztési céltartalék.
Az irodakonténerek bérleti díjának költségkeretét módosítja bruttó 5 millió Forintról 5.583.975,- Ft-ra. Az eredetileg meghatározott 5 millió Forint forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján, valamint a többlet 583.975,- Ft forrása is a működési céltartalék.
A további felmerült munkálatok, beszerzések (tervezés, talajmechanikai szakvélemény, villanyszerelés, NISZ Zrt., stb.) bruttó 8.864.097,- Ft költség forrása a 2023. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

-5 583 975

0

-5 583 975

2.1.1.5.6.1.1.1.30

340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére.
A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.31

358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.

0

-1 700 000

0

-1 700 000

2.1.1.5.6.1.1.1.32

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.33

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/

0

2 194 000

0

2 194 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34

385/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 1-4. havi tevékenységet lezáró beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, és a még fennálló 777.489,- Ft összegű tartozás kiegyenlítéséhez forrást biztosít a működési tartalék terhére.

0

-777 489

0

-777 489

2.1.1.5.6.1.1.1.35

387/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Vágásiné Gégus Emese tanulmányait. Forrás a működési tartalék.

0

-226 000

0

-226 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

388/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Varga Zsuzsanna Szilvia tanulmányait. Forrás a működési tartalék.

0

-214 700

0

-214 700

2.1.1.5.6.1.1.1.37

409/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások (I. – II.) közbeszerzési szakértői díjának fedezetéül a 2023. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg összesen 2.667.000 Ft értékben

0

-2 667 000

0

-2 667 000

2.1.1.5.6.1.1.1.38

424/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.1.1.1.39

430/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/10/ Tárgy: Monor Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az "Monori Ravatalozó (2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 59. sz. 6963 hrsz.) épületének II. ütemben történő felújítása EKR001098622023" tárgyú építési beruházás Monor Város Önkormányzat, a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntés hozza figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
5. Eljárás eredménye:
5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai:
1. Összege: 47 244 094,-Ft + Áfa
2. Forrásai: saját forrás
3. A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2 178 400 Ft-ot a Működési céltartalék terhére biztosítja

0

-2 178 400

0

-2 178 400

2.1.1.5.6.1.1.1.40

461/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a temetők stabilizált útszakaszaival kapcsolatban, és 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a javítási munkákra a működési tartalék terhére.

0

-4 000 000

0

-4 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.41

479/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 2-2 darab, összesen 24 darab allergiás sokk elleni injekció 406.440 Ft értékben. A kiadások forrása a működési céltartalék.

0

-406 440

0

-406 440

2.1.1.5.6.1.1.1.42

481/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus Egyházközség energetikai beruházásához kért 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelmét. A támogatás forrása a működési tartalék.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.43

Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás

0

-545 417

0

-545 417

2.1.1.5.6.1.1.1.44

Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás

0

-3 656 002

0

-3 656 002

2.1.1.5.6.1.1.1.45

Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése

0

746 000 000

0

746 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.46

501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott jutatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék.

0

0

-1 041 283

-1 041 283

2.1.1.5.6.1.1.1.47

502/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni támogatásként, 15.000,- Ft/család összegű, karácsonyi tartós élelmiszer csomaggal támogatja a hátrányos, halmozottan hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 111 gyermek családját. A csomagok kiosztására felkéri a Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat dolgozóit. A Képviselő-testület az 500/2023. (XI. 16.) KT határozattal elfogadott támogatás, valamint a jelen határozattal elfogadott támogatás, összesen 2.765.000,- Ft összeg forrásaként a működési tartalékot jelöli meg.

0

0

-2 765 000

-2 765 000

2.1.1.5.6.1.1.1.48

505/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 462/2023. (X. 12) KT határozatában megjelölt fedezetet akként módosítja, hogy a VALMAR és a Tankcsapda zenekarok 2024. évi fellépési díjának előlegének (teljes fellépési díj 50%-a) fedezetét, összesen 8.000.000,- Ft+ÁFA összeget számla ellenében a Vigadó Nonprofit Kft. részére a 2023. évben megfizeti. Forrás a működési tartalék.

0

0

-10 160 000

-10 160 000

2.1.1.5.6.1.1.1.49

509/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, a Helyi humán fejlesztések című, TOP_Plusz-3.1.3-23 jelű pályázat benyújtása érdekében a pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 17.325.000 Ft, bruttó 22.002.750 Ft megbízási díjért. A pályázati forrás megérkezéséig az Önkormányzat megelőlegezi a támogatást a működési tartalék terhére.

0

0

-22 002 750

-22 002 750

2.1.1.5.6.1.1.1.50

510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.

0

0

-147 730 591

-147 730 591

2.1.1.5.6.1.1.1.51

518/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adventi Kiállítás megóvása érdekében bruttó 250.000,- Ft összeget biztosít 3 db térfigyelő kamera megvásárlásához a működési tartalék terhére, amennyiben a kamerák beszerzése, használata során minden jogszabályi előírás betartható.

0

0

-250 000

-250 000

2.1.1.5.6.1.1.1.52

519/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai utca Kölcsey utca és Zrínyi utca közötti szakaszának felújítására az előterjesztés 1. pontjában leírt megoldást választja, és biztosítja az ehhez szükséges nettó 1,5 millió forintot a működési tartalék terhére.

0

0

-1 905 000

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.53

521/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a játszóeszközökkel kapcsolatos tájékoztatást, és felhatalmazza a Polgármestert a Napsugár Óvoda játszóeszközeinek javításával kapcsolatos beszerzés lebonyolítására, és a legkedvezőbb pályázóval történő szerződéskötésre nettó 1.500.000,- Ft összeghatárig. Forrás a működési tartalék. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a rendszeres karbantartásra történő pályáztatás lebonyolítására az Óvodák és a Bölcsődék játszóeszközeivel kapcsolatban.

0

0

-1 905 000

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.54

522/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó épületének II. ütemben történő felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és a lehetséges szerződés módosítással kapcsolatos indokokat. Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések, vizsgálatok elvégzésére, valamint a szerződés módosítás aláírására.
A lemezalap tervezésével kapcsolatban jóváhagyja a SYNSOL Kft. nettó 625.000,- Ft + ÁFA mindösszesen bruttó 793.750,- Ft ajánlatát, forrása a működési tartalék.

0

0

-793 750

-793 750

2.1.1.5.6.1.1.1.55

525/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által felajánlott Heart Plus típusú félautomata defibrillátor készüléket az intézménnyel előzetesen egyeztetve, a Monori József Attila Gimnáziumban helyezi el. Az önkormányzat vállalja a készülékkel kapcsolatos felülvizsgálati és karbantartási költségeket, valamint egy alkalommal történő készülék használattal kapcsolatos oktatás költségét. Forrás a működési tartalék.

0

0

-500 000

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.56

538/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Piros Hokedli Fejlesztő Alapítvány kérelmét, és részére a kérelemben meghatározott célokra, a tevékenység elindítására az Önkormányzat 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása a működési tartalék.

0

0

-2 000 000

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.57

Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.58

Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás

0

0

-4 990 808

-4 990 808

2.1.1.5.6.1.1.1.59

573/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó reprezentációs és utazási költségekhez 500.000,- Ft keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére.

0

0

-500 000

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.60

592/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a Polgármestert a Tavas-park környezetében lévő napelemes oszlopok tüzihorganyzására vonatkozó pályáztatás lefolytatására, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére nettó 1,5 millió forint összeghatárig. Fedezete a működési céltartalék.

0

0

-1 905 000

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.61

601/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az "Energetikai fókuszterv készítése több önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban" tárgyú Ajánlatkérési felhívásra határidőre a legkedvezőbb ajánlatot adó Edison Consulting Kft. nettó 6.285.500,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 7.981.950,- Ft összegű árajánlatát a Polgármester elfogadta, és a Vállalkozóval a szerződést megkötötte. Forrása az 584/2022. (XI. 17.) KT határozat alapján a működési céltartalék.
Az Energetikai fókuszterv készítése az alábbi ingatlanokat érinti:
- Monori Városháza
- Monori Gondozási Központ
- Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
- Monor Városi Uszoda
- Monor Városi Sportcsarnok
- Vigadó Kulturális és Civil Központ
- Művelődési Központ
- KÖVÁL Monori Városüzemeltetés székhelye

0

0

-7 981 950

-7 981 950

2.1.1.5.6.1.1.1.62

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

0

7 335 662

7 335 662

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

21 583 121

0

21 583 121

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

11 970 000

0

11 970 000

2.1.1.5.6.1.1.2.3

Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás

0

-275 600

0

-275 600

2.1.1.5.6.1.1.2.4

Intézményi épületek karbantartása tartalékkeret felhasználása - 2023.09.30. - előirányzat rendezés

0

-20 111 279

0

-20 111 279

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

370 629 959

414 878

371 044 837

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

100 000 000

0

100 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

10 267 950

0

10 267 950

2.1.1.5.6.1.1.3.4

Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

2 724 393

0

2 724 393

2.1.1.5.6.1.1.3.5

162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig.
A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.

0

-9 000 000

0

-9 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását.
A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás

0

3 807 460

0

3 807 460

2.1.1.5.6.1.1.3.9

287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását.
A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÖV Kft. felelőssége.

0

-888 180

0

-888 180

2.1.1.5.6.1.1.3.10

288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.

0

-12 693 650

0

-12 693 650

2.1.1.5.6.1.1.3.11

299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

312 525 718

0

312 525 718

2.1.1.5.6.1.1.3.12

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.
383/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatót, valamint a kivitelezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot adó Thermik Plus Kft.-vel a nettó 33.051.423,- Ft + 8.923.884,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 41.975.307,- Ft végösszegű vállalkozói szerződés megkötését, melynek a forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján a fejlesztési céltartalék.
Az irodakonténerek bérleti díjának költségkeretét módosítja bruttó 5 millió Forintról 5.583.975,- Ft-ra. Az eredetileg meghatározott 5 millió Forint forrása a 332/2023. (VII. 20) KT határozat alapján, valamint a többlet 583.975,- Ft forrása is a működési céltartalék.
A további felmerült munkálatok, beszerzések (tervezés, talajmechanikai szakvélemény, villanyszerelés, NISZ Zrt., stb.) bruttó 8.864.097,- Ft költség forrása a 2023. évi Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

-41 975 307

0

-41 975 307

2.1.1.5.6.1.1.3.13

334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-2 145 551

0

-2 145 551

2.1.1.5.6.1.1.3.14

337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-195 000

0

-195 000

2.1.1.5.6.1.1.3.15

338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására.
A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

0

-6 800 000

0

-6 800 000

2.1.1.5.6.1.1.3.16

339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg:
- Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése),
- Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és
- Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességcsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) .
A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza.
/1. Br. 5.915.660.- Ft, 2. Br. 3.968.750.- Ft, 3. Br. 227.584.- Ft/

0

-10 111 994

0

-10 111 994

2.1.1.5.6.1.1.3.17

384/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felújításra javasolt rossz állapotú járdák listáját, felhatalmazza a polgármestert a SURA 2004 KFT.-vel a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, már érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítására, valamint a kivitelezési munkák fedezeteként további bruttó 10.515.387 forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-10 515 387

0

-10 515 387

2.1.1.5.6.1.1.3.18

394/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori szennyvíztelep bővítésének megvalósítása – illetve annak engedélyezhetősége - érdekében a Tre-k 11. számú módosítása során a 0386/6 hrsz.-ú ingatlan szükséges területrészét K-Szt övezetbe sorolja át, továbbá kijelöl a fennmaradó területrészen tartalék fejlesztési területet és szükséges mértékű Véderdő területet.
- A tervezéssel kapcsolatosan: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 800.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.
- Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0386/6 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárást a KONTI-X Kft.-DTKH Kft. Monor, 0367/30-, /31-, /32-, /33-, /34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmével együtt, de a többi kérelemtől külön kezelve, egyszerűsített eljárás keretében folytatja le.
- A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.

0

-1 016 000

0

-1 016 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

410/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt megvalósítása érdekében a Bács Zöldenergia Kft-t bízza meg a közösségi fürdő épületére telepítendő napelemek megvalósításával nettó 1.569.500 + ÁFA, bruttó 1.993.265 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése (1.586.522 Ft), valamint a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (406.743 Ft).

0

-406 743

0

-406 743

2.1.1.5.6.1.1.3.20

471/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Város belterületén két helyszínen tervezett parkoló építési és hozzájuk kapcsolódó kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó Vladár Zoltán e.v. nettó/bruttó 749.000,- Forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.

0

-749 000

0

-749 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

482/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor, Bajcsy-Zsilinszky utcai várakozóhelyek létesítése tárgyában 2019. évi, engedélyezett tervdokumentációt korszerűségi szempontból felülvizsgáltatja.
A Képviselő-testület elfogadja a VAKONDOK ’97. Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.) tervezési feladatok ellátása tárgyában megadott nettó 585.000,- Ft (bruttó 742.950,- Ft) összegű ajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Fedezetéül a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-742 950

0

-742 950

2.1.1.5.6.1.1.3.22

Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése

0

41 000 000

0

41 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.23

511/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projektben a Közösségi fürdő kivitelezése kapcsán keletkezett 4.430.503 Ft összegű kötbért az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési tartalék sorába vezesse át.

0

0

4 430 503

4 430 503

2.1.1.5.6.1.1.3.24

523/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Uszoda melletti játszótérhez kerítés telepítésének elvégzésére az LL Panel Kft. nettó 1.574.090,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 1.999.094,- Ft-os árajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre, forrása a fejlesztési tartalék.

0

0

-1 999 094

-1 999 094

2.1.1.5.6.1.1.3.25

561/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tre-k 12. számú - TSZP-hez kapcsolódó - módosítása során a tervezési munkarésszel kapcsolatosan: elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 900.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.

0

0

-1 143 000

-1 143 000

2.1.1.5.6.1.1.3.26

594/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja, a Jászai Mari tér közútjain (4180 hrsz., 4182 hrsz.) tervezett burkolatból kiemelt 2-2 db gyalogos átvezetés megépítése és a hozzájuk kapcsolódó további munkák kivitelezése tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó LACZKÓ TEAM KFT. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó 7.523.671,- forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza, a kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére. Továbbá biztosítja a már előzőleg elfogadott (338/2023. (VII. 20) KT határozat) bruttó 6 800 000 forinton felül, a kivitelezés munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezetéhez még hiányzó bruttó 873.531,- forintot, a fejlesztési céltartalék terhére.

0

0

-873 531

-873 531

2.1.1.5.6.1.1.3.27

602/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Görpark Program 2024. keretében meghirdetett pályázati felhívásra, egy 400 – 500 m2 közötti görpálya kialakítására Monor város területén. A támogatási igény 40.000.000 Ft. A szükséges önerőt, 40.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

104 002 203

-75 000 000

29 002 203

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

9 002 203

0

9 002 203

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

465/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat elszámolásának lezárásához 997.797 Ft további önerőt biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.

0

-997 797

0

-997 797

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

95 000 000

-75 000 000

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

75 000 000

0

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

477/2023. (X. 12.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 23.200.- Ft, azaz 69.600.- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze.
501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott jutatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék.

0

0

-75 000 000

-75 000 000

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

1 297 991 507

-273 680 592

1 024 310 915

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

742 360

-299 340

443 020

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

3 848 000

0

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.2

81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.3

183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.4

189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.

0

-289 560

0

-289 560

2.1.1.5.6.2.1.5

190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.

0

-266 080

0

-266 080

2.1.1.5.6.2.1.6

297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.7

300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.8

351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.9

355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.10

443/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja az Evangélikus Egyház kérelmét, 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.2.1.11

539/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 300.000,- Ft keretösszegű juttatást állapít meg utalvány formájában a Monori Rendőrőrs dolgozói részére egész éves munkájuk elismeréseként, melynek forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka.

0

0

-299 340

-299 340

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

13 742 360

-299 340

13 443 020

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

1 311 733 867

-273 979 932

1 037 753 935

10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

251 000

251 000

0

251 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/

251 000

251 000

0

251 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek /B4/

25 933 000

25 933 000

0

25 933 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/

15 000 000

15 000 000

0

15 000 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 050 000

4 050 000

0

4 050 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek /B411/

6 883 000

6 883 000

0

6 883 000

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

26 384 000

26 384 000

0

26 384 000

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei /B81/

448 883 000

456 483 319

12 572 707

469 056 026

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

7 600 319

0

7 600 319

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

448 883 000

448 883 000

12 572 707

461 455 707

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

224 302 280

210 674 120

12 572 707

223 246 827

1.8.1.6.2

Központi támogatás

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

448 883 000

456 483 319

12 572 707

469 056 026

 

I. Bevételek összesen:

475 267 000

482 867 319

12 572 707

495 440 026

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

466 927 000

474 527 319

12 572 707

487 100 026

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

350 058 000

350 058 000

10 915 227

360 973 227

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

50 354 000

50 354 000

1 657 480

52 011 480

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

63 467 000

71 067 319

0

71 067 319

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

2.1.2.1

Beruházások /K6/

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

475 267 000

482 867 319

12 572 707

495 440 026

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

475 267 000

482 867 319

12 572 707

495 440 026

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-448 883 000

-456 483 319

-12 572 707

-469 056 026

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

448 883 000

456 483 319

12 572 707

469 056 026

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

12 000

12 000

0

12 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

12 000

12 000

0

12 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

112 000

0

112 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

843 631

0

843 631

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

204 171 205

209 063 436

10 925 764

219 989 200

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

15 286 426

6 590 751

21 877 177

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

193 777 010

4 335 013

198 112 023

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

209 907 067

10 925 764

220 832 831

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

210 019 067

10 925 764

220 944 831

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

209 712 269

10 925 764

220 638 033

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

159 262 142

163 343 494

9 533 420

172 876 914

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

24 219 063

24 754 342

1 392 344

26 146 686

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

20 702 000

21 614 433

0

21 614 433

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

306 798

0

306 798

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

306 798

0

306 798

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

210 019 067

10 925 764

220 944 831

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

210 019 067

10 925 764

220 944 831

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

-209 907 067

-10 925 764

-220 832 831

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

209 907 067

10 925 764

220 832 831

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

3 062 995

0

3 062 995

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

845 595

0

845 595

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

182 156 478

185 343 127

9 207 294

194 550 421

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

42 068 583

5 835 617

47 904 200

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

143 274 544

3 371 677

146 646 221

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

186 188 722

9 207 294

195 396 016

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

189 251 717

9 207 294

198 459 011

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

188 601 580

9 207 294

197 808 874

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

134 497 384

137 312 224

8 032 561

145 344 785

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

20 936 123

21 307 932

1 174 733

22 482 665

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

29 558 966

29 981 424

0

29 981 424

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

650 137

0

650 137

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

127 000

650 137

0

650 137

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

189 251 717

9 207 294

198 459 011

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

189 251 717

9 207 294

198 459 011

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

-186 188 722

-9 207 294

-195 396 016

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

186 188 722

9 207 294

195 396 016

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

10 000

10 000

0

10 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

10 000

10 000

0

10 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

110 000

0

110 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

731 574

0

731 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

206 453 431

209 070 062

9 466 312

218 536 374

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

49 563 343

5 552 758

55 116 101

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

159 506 719

3 913 554

163 420 273

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

209 801 636

9 466 312

219 267 948

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

209 911 636

9 466 312

219 377 948

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

209 870 136

9 466 312

219 336 448

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

159 518 876

161 830 316

8 257 798

170 088 114

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

22 236 555

22 541 746

1 208 514

23 750 260

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

24 708 000

25 498 074

0

25 498 074

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

41 500

0

41 500

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

41 500

0

41 500

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

209 911 636

9 466 312

219 377 948

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

209 911 636

9 466 312

219 377 948

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

-209 801 636

-9 466 312

-219 267 948

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

209 801 636

9 466 312

219 267 948

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

175 000

0

175 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

1 168 000

795 621

0

795 621

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

1 168 000

795 621

0

795 621

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

970 621

0

970 621

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

708 910

0

708 910

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

139 017 530

180 220 034

11 438 716

191 658 750

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

44 560 029

6 983 285

51 543 314

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

135 660 005

4 455 431

140 115 436

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

180 928 944

11 438 716

192 367 660

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

181 899 565

11 438 716

193 338 281

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

181 164 565

11 438 716

192 603 281

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

113 727 343

142 387 077

9 983 377

152 370 454

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

15 380 637

19 289 767

1 455 339

20 745 106

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

10 950 550

19 487 721

0

19 487 721

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

735 000

0

735 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

127 000

735 000

0

735 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

181 899 565

11 438 716

193 338 281

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

181 899 565

11 438 716

193 338 281

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

-180 928 944

-11 438 716

-192 367 660

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

180 928 944

11 438 716

192 367 660

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

11 236 900

11 236 900

0

11 236 900

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

20 000

20 000

0

20 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

11 216 900

11 216 900

0

11 216 900

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

11 336 900

0

11 336 900

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 032 574

0

1 032 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

321 703 100

324 808 734

11 593 483

336 402 217

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

42 616 163

10 645 973

53 262 136

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

282 192 571

947 510

283 140 081

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

325 841 308

11 593 483

337 434 791

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

337 178 208

11 593 483

348 771 691

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

336 907 653

11 593 483

348 501 136

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

253 803 278

256 551 627

10 072 552

266 624 179

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

37 302 772

37 660 057

1 520 931

39 180 988

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

41 833 950

42 695 969

0

42 695 969

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

270 555

0

270 555

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

 

270 555

0

270 555

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

337 178 208

11 593 483

348 771 691

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

337 178 208

11 593 483

348 771 691

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-325 841 308

-11 593 483

-337 434 791

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

325 841 308

11 593 483

337 434 791

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

31 007 172

31 391 529

0

31 391 529

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

30 117 280

30 117 280

0

30 117 280

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

46 000

46 000

0

46 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

25 865 172

25 865 172

0

25 865 172

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

4 206 108

4 206 108

0

4 206 108

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

61 508 809

0

61 508 809

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 065 604

0

1 065 604

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

177 604 626

191 774 130

10 186 335

201 960 465

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

101 149 476

5 722 925

106 872 401

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

90 624 654

4 463 410

95 088 064

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

192 839 734

10 186 335

203 026 069

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

254 348 543

10 186 335

264 534 878

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

252 615 751

10 186 335

262 802 086

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

149 301 312

161 842 896

8 891 002

170 733 898

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

21 468 007

23 095 927

1 295 333

24 391 260

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

66 226 967

66 326 967

0

66 326 967

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

1 349 961

0

1 349 961

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

254 348 543

10 186 335

264 534 878

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

254 348 543

10 186 335

264 534 878

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-192 839 734

-10 186 335

-203 026 069

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

192 839 734

10 186 335

203 026 069

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

5 088 123

5 088 123

0

5 088 123

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

353 870

353 870

0

353 870

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

4 488 108

4 488 108

0

4 488 108

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

246 145

246 145

0

246 145

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

5 188 123

0

5 188 123

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

982 214

0

982 214

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

51 115 504

52 641 504

1 073 764

53 715 268

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

17 283 794

1 073 764

18 357 558

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

35 357 710

0

35 357 710

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

53 623 718

1 073 764

54 697 482

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

58 811 841

1 073 764

59 885 605

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

52 087 559

1 073 764

53 161 323

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

27 833 797

27 833 797

926 340

28 760 137

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

3 635 293

3 635 293

147 424

3 782 717

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

19 536 255

20 387 767

0

20 387 767

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

230 702

0

230 702

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

6 724 282

0

6 724 282

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 198 282

6 724 282

0

6 724 282

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

58 811 841

1 073 764

59 885 605

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

58 811 841

1 073 764

59 885 605

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

-53 623 718

-1 073 764

-54 697 482

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

53 623 718

1 073 764

54 697 482

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

18. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

7 222 654

9 789 879

0

9 789 879

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

118 000

118 000

0

118 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

118 000

118 000

0

118 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

9 907 879

0

9 907 879

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

944 206

0

944 206

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

188 560 178

232 633 801

22 779 223

255 413 024

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

25 445 835

7 357 439

32 803 274

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

207 187 966

15 421 784

222 609 750

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

233 578 007

22 779 223

256 357 230

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

243 485 886

22 779 223

266 265 109

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

243 114 013

22 779 223

265 893 236

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

150 244 751

189 247 954

20 019 223

209 267 177

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

24 089 081

29 159 501

2 760 000

31 919 501

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

21 567 000

22 389 333

0

22 389 333

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

2 317 225

0

2 317 225

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

371 873

0

371 873

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

371 873

0

371 873

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

243 485 886

22 779 223

266 265 109

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

243 485 886

22 779 223

266 265 109

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

-233 578 007

-22 779 223

-256 357 230

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

233 578 007

22 779 223

256 357 230

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

19. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

15 400 000

7 700 000

7 335 662

15 035 662

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

332 685 318

332 685 318

0

332 685 318

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

147 607 495

147 607 495

0

147 607 495

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 963 208

2 963 208

0

2 963 208

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

112 944 637

112 944 637

0

112 944 637

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

55 989 111

55 989 111

0

55 989 111

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

13 180 867

13 180 867

0

13 180 867

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

7 700 000

0

7 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

348 085 318

7 335 662

355 420 980

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

26 606 697

0

26 606 697

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

594 119 197

615 557 447

5 707 521

621 264 968

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

298 096 273

5 492 734

303 589 007

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

317 461 174

214 787

317 675 961

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

642 164 144

5 707 521

647 871 665

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

990 249 462

13 043 183

1 003 292 645

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

956 078 602

13 043 183

969 121 785

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

322 715 909

322 715 909

11 239 985

333 955 894

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

51 710 620

51 710 620

1 803 198

53 513 818

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

562 697 986

581 652 073

0

581 652 073

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

34 170 860

0

34 170 860

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

2 540 000

15 208 250

0

15 208 250

2.1.2.2

Felújítás /K7/

2 540 000

18 962 610

0

18 962 610

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

990 249 462

13 043 183

1 003 292 645

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

990 249 462

13 043 183

1 003 292 645

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

-642 164 144

-5 707 521

-647 871 665

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

642 164 144

5 707 521

647 871 665

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

20. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 242 341 048

55 049 678

2 297 390 726

 

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 103 748 754

106 374 671

2 210 123 425

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 723 500 699

0

1 723 500 699

 

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

306 648 430

15 335 114

321 983 544

Működési bevételek /B4/

520 063 416

631 050 872

4 430 503

635 481 375

 

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 335 123 830

21 046 950

1 356 170 780

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 700 000

0

8 700 000

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

2 765 000

29 792 000

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

483 509 171

1 260 114 160

-265 059 148

995 055 012

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

136 848 000

910 518 584

-274 394 810

636 123 774

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

4 605 592 619

59 480 181

4 665 072 800

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

5 032 662 174

-119 537 413

4 913 124 761

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

179 017 594

0

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

-427 069 555

0

-248 051 961

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/

0

0

0

0

 

Likviditási célú hitel törlesztése /K912/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési /BB813/

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 710 253 233

104 951 119

2 815 204 352

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 710 253 233

-104 951 119

-2 815 204 352

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 710 253 233

-104 951 119

-2 815 204 352

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

471 518 118

0

471 518 118

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

5 146 641 594

59 480 181

5 206 121 775

 

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

5 102 193 031

-119 537 413

4 982 655 618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 131 715

-147 730 591

238 401 124

 

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

396 676 497

27 062 125

423 738 622

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

0

41 000 000

 

Felújítás /K7/

517 168 211

1 001 730 973

3 810 000

1 005 540 973

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék /K513/

41 044 200

401 215 283

414 878

401 630 161

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

427 131 715

-147 730 591

279 401 124

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

1 799 622 753

31 287 003

1 830 909 756

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-1 372 491 038

-179 017 594

-1 551 508 632

Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/

0

0

0

0

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/

605 617 691

641 722 475

0

641 722 475

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

1 328 042 475

0

1 328 042 475

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

1 328 042 475

0

1 328 042 475

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

1 755 174 190

-147 730 591

1 607 443 599

 

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

1 799 622 753

31 287 003

1 830 909 756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

6 901 815 784

-88 250 410

6 813 565 374

 

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

6 901 815 784

-88 250 410

6 813 565 374

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

21. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

275 686 887

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 258

183 791 259

183 791 258

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

46 614 550

0

0

0

0

0

299 097 810

0

40 419 355

-147 730 591

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

17 235 007

17 235 007

517 050 210

17 235 007

517 050 210

17 235 007

17 235 007

17 235 007

723 870 294

17 235 007

17 235 007

-172 350 071

1.4

Működési bevételek /B4/

52 956 781

52 956 781

52 956 781

52 956 781

52 956 781

52 956 781

52 956 782

52 956 781

52 956 782

52 956 781

52 956 782

52 956 781

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

7 700 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 182 771 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

234 600 363

234 600 363

234 600 363

234 600 363

234 600 363

234 600 362

234 600 363

234 600 362

234 600 363

234 600 362

234 600 363

234 600 362

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 362

-234 600 363

-234 600 362

-234 600 363

-234 600 362

-234 600 363

-234 600 362

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 532 066 792

257 399 713

811 529 466

257 399 713

1 444 534 916

257 399 712

257 399 714

257 399 712

1 263 132 811

257 399 712

297 819 070

-79 915 957

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 952

184 176 953

184 176 952

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

26 831 962

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

113 014 232

113 014 232

113 014 232

113 014 232

113 014 232

113 014 231

113 014 232

113 014 231

113 014 232

113 014 231

113 014 232

113 014 231

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

2 482 667

2 482 667

2 482 667

2 482 667

2 482 667

2 482 666

2 482 667

2 482 666

2 482 667

2 482 666

2 482 667

2 482 666

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

0

0

26 926 731

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 576

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/

1 940 129

1 940 129

1 940 129

1 940 129

1 940 129

1 940 129

1 940 129

1 940 129

1 940 130

1 940 129

1 940 130

1 940 129

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

18 995 230

18 995 230

18 995 231

18 995 230

18 995 231

18 995 230

18 995 231

18 995 230

18 995 231

18 995 230

18 995 231

18 995 230

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

86 479 495

86 479 495

86 479 494

86 479 495

86 479 494

86 479 495

86 479 494

86 479 495

86 479 494

86 479 495

86 479 494

86 479 495

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

21 186 931

21 186 931

21 186 931

21 186 931

63 560 793

105 934 656

105 934 656

63 560 793

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

50 277 049

50 277 049

50 277 049

50 277 049

50 277 049

50 277 049

150 831 146

251 385 243

201 108 195

100 554 095

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

234 600 363

234 600 363

234 600 363

234 600 363

234 600 363

234 600 362

234 600 363

234 600 362

234 600 363

234 600 362

234 600 363

234 600 362

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 363

-234 600 362

-234 600 363

-234 600 362

-234 600 363

-234 600 362

-234 600 363

-234 600 362

 

II. Kiadások mindösszesen:

503 451 524

433 920 667

511 124 447

493 173 293

514 360 224

514 360 222

514 360 224

514 360 222

657 288 184

800 216 141

749 939 097

607 011 129

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 028 615 268

-176 520 954

300 405 019

-235 773 580

930 174 692

-256 960 510

-256 960 510

-256 960 510

605 844 627

-542 816 429

-452 120 027

-686 927 086

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 028 615 268

852 094 314

1 152 499 333

916 725 753

1 846 900 445

1 589 939 935

1 332 979 425

1 076 018 915

1 681 863 542

1 139 047 113

686 927 086

0

 

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.