Május 23-ig, péntekenként engedélyezett az avar-, és kerti hulladékok égetése a monori belterületi ingatlanokon

2021. március 4., csütörtök, 17:04

Monor Város Önkormányzatának a korábbi avar - és kerti hulladékok égetésére vonatkozó  önkormányzati rendelete 2021. február 8. napjával vesztette hatályát. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet  3.§ (1) bekezdése a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe helyezte a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapításának a lehetőségét. E rendeleti  alkalmazhatósági lehetősége 2021. május 23-ig került meghosszabbításra.

Monor Város Polgármestere élve a rendeletalkotási hatáskörrel 2021. március 2. napján elfogadta az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2021. (III. 2.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet értelmében május 23-ig, pénteki napokon, megfelelő feltételek és kellő odafigyelés mellett engedélyezett az avar-, és kerti hulladékok égetése Monoron a belterületi ingatlanokon. Fontos kiemelni - mint az a rendeletben is olvasható - , hogy az egészséges, károkozóktól és kártevőktől mentes és egyébként alkalmas avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úti hulladékudvarba kell szállítani.

Amennyiben nyílt téri égetésre kerül a sor fontos, hogy betartsuk a szabályokat! A megadott pénteki időszakban (8:00-20:00) kizárólag avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék) égethetőek el! Szigorúan tilos kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot ilyen módon megsemmisíteni! A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet. Kizárólag nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad ilyen módon tüzet gyújtani, melynek őrzéséről folyamatosan gondoskodni kell. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolását is meg kell tenni. A külterületi ingatlanokra más szabályok vonatkoznak! Az ilyen helyen történő tűzgyújtásra érvényes jogszabályok értelmében az égetés megkezdése előtt öt nappal írásban kell jelezni az égetést a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé.

A rendelet teljes szövege városunk honlapján IDE KATTINTVA kattintva olvasható. Közös ügyünk, hogy minél kevésbé szennyezzük környezetünket égetéssel, ezért kérjük a lakosság együttműködését a szabályok betartásában!