Korlátozások egyes üzletek nyitvatartásában

2020. március 18., szerda, 08:35

Magyarország Kormányának döntése értelmében a vendéglátóhelyeken és az üzletekben tartózkodás szabályairól, a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a veszélyhelyzet időszakában 2020. március 17. napjától a vendéglátó üzletben tartózkodás szabályai:

- Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni!
- 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben tartózkodás szabályai:
- az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével minden egyéb kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!
Szabálysértést követ el, aki a) vendéglátó üzletben, b) üzletben, c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen, d) a rendezvény helyszínén, valamint e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. A fentiek értelmében tehát nem a kereskedelmi egységet működtetőket kötelezi, korlátozza közvetlenül a jogszabály, hanem a vendégekre és a vásárlókra vonatkozó tartózkodásszabályait határozza meg.
Kérik az üzemeltetőket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel 15.00 és 06.00 közötti időszakban a korlátozás feloldásáig zárvatartásukról gondoskodjanak.