A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése