Monor, az ezer pince városa

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 1 onor. A mi városunk. Mi építjük. az ezer pince városa the Town of a Thousand Wine Cellars MONOR,

2 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. Owing to common collaboration Monor is continually being renewed and has become a liveable, close to the capital small town with good local conditions. Traditionally playing the role of the area centre our town’s institutional network has increased in recent years, and significant infrastructural developments have been realized. In the past years on town’s own budget and with the assistance of Hungarian Government – among other things – it was possible to bring into use an impressive multifunctional sports hall and a new kindergarten; our public places grewmore beautiful, new playing grounds for families were built; in the past decades the utmost development of public roads took place and extension of car parks started. Investments in process and the near future plans reveal further development. Before long a new six-chamber nursery school will be brought into use, after extension of the Napsugár (Sunbeam) kindergarten it will be possible to bring up twice as many children in the renewed institution. In the meantime – in a unique way throughout the country – Monor became the first Smart City in Hungary where complex services provide convenience for its residents to manage their administrative affairs: from intelligent bicycle depots through THE MAYOR’S FOREWORD – Monor. Our town. We are building it. opportunity to pay for school lunches by mobile appliances tomodern economical street-lighting systems. Hopefully, owing to developments, we can proudly say that we enjoy living in Monor, a town which we are building collectively! Kálmán Darázsi, the Mayor

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 3 Közös összefogással újul meg folyamatosan városunk, melynek köszönhetően egy jó adottságú, élhető, fővároshoz közeli kisváros lett Monor. A hagyományosan térségi központ szerepét betöltő településünk intézményhálózata tovább bővült az utóbbi években, emellett jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajthattunk végre. A város saját költségvetéséből és Magyarország kormányának támogatásának segítségével az elmúlt években – többek között – átadhattunk egy többfunkciós impozáns sportcsarnokot; új óvoda épülhetett; tovább szépültek a közterületeink; új játszótereket létesíthettünk a családoknak; az elmúlt évtizedek legnagyobb közútfejlesztése zajlott; és jelentős parkolóbővítésbe kezdtünk. A folyamatban lévő beruházások és a közeljövő tervei is további fejlődést mutatnak. Hamarosan átadásra kerül egy új, hat csoportszobás bölcsőde; a Napsugár Óvoda bővítését követően kétszer annyi gyermek nevelésére lesz lehetőség a megújult intézményben. Eközben – országosan is egyedülálló módon – Monor lett az első olyan okos város Magyarországon, ahol komplex szolgáltatások segítik a lakosság ügyintézését, szolgálják a kényelmét: az intelligens kerékpártárolóktól kezdve, az iskolai étkezések mobileszközön való fizetési lehetőségén kePOLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ – Monor. A mi városunk. Mi építjük. resztül, egészen a korszerű és takarékos közvilágítási rendszerig. Reményeink szerint, a fejlesztéseknek köszönhetően közösen és büszkén mondhatjuk majd el, hogy szeretünk Monoron élni, abban a városban, amelyet mi, közösen építünk! Darázsi Kálmán polgármester

4 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. A large-scale village development programme was launched in the early 1800s and the settlement structure, elaborated at that time, determines the structure of the town centre to this day. The Pest-Cegléd-Szolnok railway line – the country’s second railway line was opened in 1847. This sparked off a period of rapid growth of the settlement. Similarly important factor was that in 1848Monor became amarket-town and thus, could hold four fairs a year and twomarkets weekly. This tradition lives on to this day. In the early years of the 20th century public buildings were built which significantly determine the townscape, such as Vigadó, the country’s first reinforced concrete building, the Courthouse and Kossuth Lajos Primary School. From themiddle of last century until regime change a number of significant small-scale plants functioned in the settlement. In parallel with it rich social and cultural life continued inMonor which is characteristic of the settlement even at present. The settlement, which received a status of a town on 15March 1989, entered a new phase of development. In this period the infrastructure of the town was developed and a lot of new public buildings, renewed parks, pedestrian precincts and public buildings lend colour to the townscape. Monor and its environs were populated after the last glacial period. Themedieval settlement may most likely have liedwhere the present town centre is, in the vicinity of the library. The origins of the name of Monor haven’t been cleared until now, but according to generally accepted theory the name comes froma proper name of Turkish origin, meaning ”fog”. The first authentic written record of Monor (Monar) is a document dated 25March, 1398. The History of MONOR

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 5 Monor és környéke az utolsó eljegesedést követően népesült be. A középkori település nagy valószínűséggel a mai város központjában, a könyvtár környékén lehetett. Monor elnevezésének eredete még ma sem tisztázott, de a település neve a ma leginkább elfogadott elmélet szerint a török eredetű, „köd” jelentésű személynévből származik. Monor (Monar) nevének első hiteles írásbeli említésével egy 1398. március 25-én kelt oklevélben találkozunk. Az 1800-as évek első évtizedeiben nagyszabású falurendezés kezdődött, az ekkor kialakított településszerkezet a mai napig meghatározza a városközpont szerkezetét. 1847-ben adták át – az országban másodikként – a Pest–Cegléd–Szolnok vasútvonalat. Ennek köszönhetően a párhuzamosan gazdag egyesületi és kulturális élet folyt Monoron, mely ma is jellemző a településre. Az elmúlt évtizedekben ismét fejlődésnek indult az 1989. március 15-én városi rangot kapott település. Ez idő alatt kiépült a belterületi infrastruktúra, valamint új közintézmények, megújult parkok, sétálóutcák és közösségi terek színesítik a város képét. MONOR története település rohamos fejlődésnek indult. Hasonlóan fontos tényező volt, hogy 1848-ban Monor mezőváros lett, és így évi négy vásárt és hetenként két piacot tarthatott. Ennek hagyománya napjainkig fennmaradt. A XX. század elején épültek a mai Monor városképét jelentősen meghatározó épületek, például az ország egyik első vasbeton szerkezetű épülete a Vigadó, a bíróság és a Kossuth Lajos Általános Iskola is. A múlt század közepétől a rendszerváltásig jelentős kisipari üzemek működtek a településen. Ezzel

6 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. Monor is located between the Danube and the Tisza rivers, where Gödöllő Hills meet the Great Hungarian Plain. The town lies 25 km from the confines of Budapest and Liszt Ferenc International Airport. In 2020 the national freeway network reached Monor, when the construction of the M4 (E60) freeway bypassing the town from the north was completed. It was a significant step forward in terms of the convenience of local operators and the public. Monor is crossed by one of the busiest railway lines in the country, the 100a Budapest–Cegléd–Szolnok line, which is decisive in the town’s public transportation. Equally important is the bus service, which is extended in the catchment area of Monor and approaches Budapest on two routes. Currently, Monor has a population of over 18 000 people in 6 200 households. The town covers a territory of 48,31 km2, its highest point being Strázsa Hill (190 m), which got its name from the fact that in the past it was an observation point from where the villagers were spying out Turkish soldiers raiding the area. A well-developed network of cycle paths greatly improves intra-urban transport options. At present, cyclists can use separate lanes running along Kossuth Lajos Street from the town centre to the marketplace, all along Ady Endre Street and Kistói Street. It is planned that these cycle paths will be followed by further ones in the years to come. Budapest (Ferihegy) –M4 gyorsforgalmi út – Monor (15min.) Budapest (Népliget) – Vecsés – Üllő – Monor (50 min.) Budapest (Nyugati pu.) – Ferihegy – Monor (35 min.) Budapest Üllő Monor Vecsés Ferihegy Airport Monor megközelíthetősége How to reach Monor? GPS coordinates of Monor: N 47.34753° E 19.44893° GEOGRAPHY and Transportation

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 7 Aváros a Duna–Tisza közén, a Gödöllői-dombság és az Alföld találkozásánál fekszik. Településünk Budapest határától és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől 25 kilométerre található. Monort 2020-ban érte el az országos gyorsforgalmi úthálózat, ekkor készült el a várost északról elkerülő M4-es (E60) gyorsforgalmi út. Jelentős előrelépés volt ez a helyi gazdasági szereplők és a lakosság kényelme szempontjából is. A települést átszeli az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a 100a számú, Budapest–Cegléd –Szolnok vonal, mely meghatározó a város közösségi közlekedésében. Hasonlóan fontos a – Monor vonzáskörzetében kiterjedt és Budapestet két útvonalon is megközelítő – buszközlekedés. A városban jelenleg több mint 18 ezer fő lakik 6200 háztartásban. Monor területe 48,31 km2, legmagasabb pontja a Strázsahegy (190 m), mely arról kapta a nevét, hogy a múltban a falubeliek innen kémlelték a környéken portyázó török katonákat. A helységen belüli közlekedést jelentősen javítja a jól kiépített kerékpárút-hálózat is. Jelenleg a Kossuth Lajos utcában a városközponttól a vásártérig, illetve az Ady Endre utca és a Kistói út teljes hosszában használhatnak különálló közlekedési sávokat a kerékpárosok. A tervek szerint ezeket további utak is követik majd az elkövetkező években. FÖLDRAJZ és közlekedés

8 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. According to the decision of the Hungarian Government Monor will become the country’s first ”Smart City”. We are talking about a complex system fromwhich a lot of data can be obtained and put to good use; moreover, its various elements are compatible and so, if justified, can even be connectible. The first elements of the system were installation of intelligent outdoor water blocks and creation SMART CITY of digital classrooms in primary and secondary schools whichmeant a qualitative advance in education. The development of street-lighting is the constituent part of the project. The new energy-saving systemmeans installation of more illuminators at lower operating costs by controlling the operation of each individual illuminator. Free wi-fi network covering the entire town also allows the installation of sensors throughout the settlement, which in the future could be useful for measuring air pollution or traffic count. One of themost important improvements is the increase of the number of CCTV cameras and the provision of the surveillance system with smart functions, for example in case of a person’s sudden faintingfit or committing suspected crime it will automatically signal to the systemoperator. It will be equally important for pedestrian traffic safety in developing intelligent pedestrian crossings on heavy-traffic roads. Smart benches suitable for charging mobile phones, numerous outdoor and indoor screens enabling the transfer of information of public interest, as well as mobile phone application operated lockable bycicle depots have been placed throught the town. The newMonor mobile app will play an important role in urban communication, and theWallet

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 9 Magyarország kormányának döntése szerint Monor lesz az első „OKOS VÁROS” Magyarországon. Egy olyan komplex rendszerről beszélünk, melyekből rengeteg adat kinyerhető és hasznosítható, továbbá a különböző elemek egymással kompatibilisek így, ha indokolt, össze is kapcsolhatók. A rendszer első elemei az intelligens kültéri vizesblokkok voltak, ezt követték az általános és középiskolákban kialakított digitális tantermek, amelyek minőségi előrelépést jelentettek az oktatásban. A projekt része a közvilágítás fejlesztése. Az új energiatakarékos rendszer több világítótestet és kisebb üzemeltetési költséget jelent a városra nézve, mindezt úgy, hogy egyedileg ellenőrizhető a lámpatestek működése. Az egész várost lefedő ingyenes wifi-hálózat lehetővé teszi városszerte érzékelők kihelyezését is, melyek akár a légszennyezettség mérésében, akár a forgalomszámlálásban hasznosak lehetnek a jövőben. A fejlesztések közül az egyik legfontosabb a térfigyelőrendszer bővítése és okos funkciókkal való felruházása, így például egy hirtelen rosszullét vagy feltételezett bűncselekmény esetén automatikusan jelez majd a rendszer az üzemeltetője felé. Hasonlóan fontos lesz a gyalogosok közlekedésbiztonsága szempontjából, hogy intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítunk ki a nagy forgalmú főútvonalakon. Városszerte mobiltelefon töltésére is alkalmas okospadok, számtalan közérdekű információ átadását lehetővé tevő kül- és beltéri képernyők, valamint mobiltelefonos alkalmazással működő, zárható kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. A városi OKOS VÁROS kommunikációban fontos szerep jut majd az új Monor mobilalkalmazásnak, illetve a várostárca-megoldás leegyszerűsíti majd például a gyermekek iskolai étkezésének fizetését.

10 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. The town’s public spaces have been constantly renewed since the change of regime, but a truly spectacular development began in Monor in the early 2010s. Themodern small-town appearance since the renovation of the town centre which ended in 2013, is complemented by the early 20th century townscape, and the renewed public spaces in the growing area also help to expand the central functions of the settlement. The next big step was the renovation of Lake Kis and the surrounding Tavas Park in 2014, followed by the reconstruction of the town’s playgrounds. Themanagement of the town places great emphasis on children’s cultural entertainment opportunities and for that very reason new toys have been placed on the playground next to Lake Kis and Balassi Street as well. One of the important venues for adult holiday-makers is St. Orbán Square at the foot of Strázsa Hill. After the renevation, which started in 2016, a space suitable for cultural events and fairs was developed. Following its extension in 2021, putting a new RENEWED public places playground and adventure park into operationmade this area a real family excursion place. At the same time, the local government is continuously developing the area around the Strázsa Hill Lookout Tower, which offers a great panorama of the Great Plain stretching to the south and the Budamountain ranges in the direction of the capital. For the convenience of the residents, the road renovation programme has been going on for years, thanks to which in 2021 unprecedented road construction took place in the town, although several re-paved road sections were handed over to the road users every year before that. Year by year pedestrian traffic is made easier by construction of sidewalks, with nearly twenty kilometres of footpaths completed in the town in just a few years. The construction of modern and safe car parks near the institutions has begun and will continue in the coming years.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 11 MEGÚJULÓ közterületek Aváros közterületei folyamatosan újulnak meg a rendszerváltás óta, azonban igazán látványos fejlődés a 2010-es évek elején kezdődött Monoron. A városközpont 2013-ban véget ért felújítása óta látható modern kisvárosias megjelenés jól kiegészíti a múlt század elején kialakult városképet, és az egyre nagyobb területen megújuló közterek segítik a településközponti funkciók terjeszkedését is. A következő nagy lépés a Kistó és az ezt körülölelő Tavas park 2014-es felújítása volt, melyet a város játszótereinek újjáépítése követett. A gyerekek kulturált szórakozási lehetőségeire nagy hangsúlyt fektet a város vezetése, épp ezért, szinte évről évre új játékok kihelyezésére került sor a Kis-tó melletti és a Balassi utcai játszótéren is. A felnőtt kirándulók egyik fontos találkozóhelye a Strázsahegy lábánál található Szent Orbán tér. A 2016-ban megkezdődött felújítás után előbb egy rendezvényekre és vásárokra is alkalmas tér alakult ki, melyet az újabb bővítést követően 2021-ben új játszótér és élménypark átadása tett igazán családi kirándulóhellyé. Ezzel párhuzamosan folyamatosan fejleszti az önkormányzat a Strázsahegyi kilátó környékét is, ahonnan nagyszerű panoráma nyílik a dél felé húzódó Alföldre és a főváros irányában a Budai-hegység vonulataira. Az itt lakók kényelmét szolgálja az évek óta zajló közútfelújítási program, melynek köszönhetően 2021-ben évtizedek óta nem látott mértékű útépítések zajlottak a városban, bár előtte is minden évben több újraaszfaltozott útszakaszt adtak át a közlekedőknek. A gyalogosok közlekedését évről évre járdaépítések teszik kön�- nyebbé, néhány év alatt közel húsz kilométernyi gyalogút készült el városszerte. Az intézmények közelében modern és biztonságos parkolók kialakítása kezdődött meg, mely a következő években is folytatódik.

12 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. LAKE KIS and Tavas park One of themost popular public places in the town is Lake Kis and the Tavas Park surrounding it. The lake with its richwildlife and the nearly 8-hectare area around it was renewed in 2014. At that time, an illuminated promenade crossing the park, an extreme cycling track, an area suitable for holding cultural events next to the sledge run, an outdoor training park and piers in the lake were built. The playground that is to be found here has also been expanded and has becomemore and more popular with families and visitors longing for relaxation. There has been a growing interest in Tavas Park as the largest inner-town place of excursion, making it clear to town leaders that further developments are needed in this area. In 2018, a pedestrian crossingwas established on the busy Kistói Road, and starting from2019, nearly a hundred new saplings have been enriching the park. During the next few years, playground toys were modernized and increased in number. Due to the everexpanding infrastructure Lake Kis and its surroundings host more andmore formal and private programmes every year. The Smart City project, which greatly improves the functioning of the town, has also brought novelties to the visitors of the Tavas Park: thus, modern solar lightingwas installed around Lake Kis, from the sledge run to the playground, in 2021.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 13 KIS-TÓ és Tavas park Aváros egyik legnépszerűbb közterülete a Kis-tó és az azt körülvevő Tavas park. A gazdag élővilágú tó és a körülötte található közel 8 hektáros terület 2014-ben újult meg. Ekkor kerültek kialakításra és a tóban elhelyezett stégek, a parkot átszelő kivilágított sétány, a kerékpáros extrém pálya, a szánkódomb mellett a rendezvények lebonyolítására is alkalmas terület és a kültéri edzőpark. Az itt található játszótér is kibővült, és egyre látogatottabb lett a családos és kikapcsolódni vágyó látogatók körében. A Tavas park – mint a legnagyobb belterületi kirándulóhely – iránt egyre fokozódó érdeklődés mutatkozott, ez egyértelművé tette a város vezetői számára, hogy további fejlesztések szükségesek ezen a területen. 2018-ban gyalogátkelőhelyet létesítettek a nagy forgalmú Kistói úton, 2019-től kezdődően pedig közel száz új facsemete gazdagítja a parkot. A következő években a játszótéri játékok modernizálására és bővítésére került sor. A Kis-tó és környéke az egyre inkább kiépülő infrastruktúrának köszönhetően egyre több városi és civil kezdeményezésű rendezvénynek ad helyet évről évre. A város működését nagy mértékben javító OKOS VÁROS projekt a Tavas park látogatói számára is hozott újdonságokat: így 2021ben a Kis-tó körül, a szánkódombtól a játszótérig modern, napelemes megvilágítás került telepítésre.

14 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. VIGADÓ Vigadó Cultural and Civil Centre Nonprofit Ltd is an economic company in charge of public education in the town of Monor, sole owner of which is the Municipality of Monor. Vigadó plans, organizes and conducts the town’s cultural programmes, which inmany cases provide entertainment for the residents of the area. The seat of the company is the patinated Vigadó building in the heart of the town built more than 110 years ago and renovated with the support of the European Union tender. The excellent acoustics of the ceremonial hall of Vigadó enables continuous organization of classical music concerts, chamber music evenings and performer evenings. The pride of the hall is a professionally renovated Steinway piano, made in 1926, which offers unique possibilities when organizing programmes. They are constantly organising and hosting exhibitions, and wedding ceremonies are held here in the town. It is a regular organizer of educational lectures, talent competitions, quizzes, state andmunicipal events. They undertake courses, trainings, general meetings and presentations in their airconditioned lecture and training rooms. Year after year, new and refreshed outdoor programmes are offered to those interested. The Wine Regions Weekend, which presents the best wines of the Hungarian wine regions at the beginning of June, the Spritzer Saturdays in July to promote local products, the celebration of the founding of the state in August and the Advent candle lighting at the weekends in December are all successful initiatives.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 15 AVigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. Monor város közművelődésért felelős gazdasági társasága, melynek egyszemélyes tulajdonosa Monor Város Önkormányzata. A Vigadó tervezi, szervezi, és bonyolítja le a város kulturális programjait, melyek sok esetben a környékbeli lakosoknak is szórakozást nyújtanak. VIGADÓ A társaság székhelye az európai uniós pályázati támogatásból 2007-ben felújított, több mint 110 éve épült patinás Vigadó épülete a város szívében. A Vigadó dísztermének kiváló akusztikája lehetővé teszi komolyzenei hangversenyek, kamaraestek, előadói estek folyamatos megrendezését. A terem dísze egy szakszerűen felújított, 1926-ban készült Steinway zongora, mely egyedülálló lehetőségeket kínál a zenei programok szervezésekor. Folyamatosan adnak helyet és rendeznek is itt kiállításokat, valamint a házasságok is itt köttetnek a városban. A társaság rendszeres szervezője ismeretterjesztő előadásoknak, tehetségkutató versenyeknek, vetélkedőknek, állami és önkormányzati rendezvényeknek. Légkondicionált előadó- és oktatótermeikben vállalják tanfolyamok, oktatások, közgyűlések, bemutatók lebonyolítását. Évről évre új és megújuló szabadtéri rendezvényeket is kínál a társaság az érdeklődőknek. Június elején a magyar borvidékek legjobb borait bemutató Borvidékek Hétvégéje, júliusban a helyi termékek népszerűsítését célzó FröccsSzombatok, augusztusban a zenei és augusztus 20-i programokra épülő államalapítás ünnepe, valamint a decemberi hétvégéken szervezett adventi gyertyagyújtások mindmind sikeres kezdeményezés.

16 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. Since the founding of Vigadó Cultural and Civil Centre Nonprofit Ltd the cultural life of Monor has become more and more vibrant and colourful. Along with making extensive use of Vigadó and the House of Culture, they also bring together urban programmes organized by non-governmental organizations. On request, they help to organize and run more and more demanding programmes arranged by associations, foundations and clubs that attract large audiences. Various buildings and public places of the town regularly host cultural programmes. Due to the multifunctional nature of the sports hall, it is the venue for proms and performance evenings; the library CULTURAL life building is a popular place for book shows and amateur exhibitors; at the music school, those interested can attend concerts; and the market hall has been converted into a Festival Hall on several occasions, where symphony orchestra concerts, light music performances and charity cooking have already been organized. The renovated town centre hosts light music concerts and other community programmes several times a year. The cultural life of the town is enriched by the Monori Strázsák Folk Dance Ensemble, which is acknowledged nationwide. In various branches of art the country has several excellent artists of local origin. MC Columbo, the lead singer of the popular bands Irie Maffia and Brains; the Liszt Prizewinning pianist Károly Mocsári; painter Gyula Balogh, the Munkácsy Prize winner; the jazz virtuoso Frigyes Pleszkán, who died tragically, and the Csokonay Prize-winning painter László Koday are all connected to Monor with a thousand threads.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 17 AVigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. megalaKULTURÁLIS élet kulása óta egyre aktívabb és sokrétűbb kulturális élet jellemző a városra. A Vigadó és a művelődési ház széleskörű kihasználása mellett összefogják a civil szervezetek által szervezett városi programokat is. Igény szerint segítik az egyesületek, alapítványok, klubok által rendezett, egyre igényesebb és nagyobb közönséget vonzó programok szervezését, lebonyolítását. A város különböző épületei, közterületei rendszeresen adnak helyet kulturális programoknak. A sportcsarnok multifunkciós jellegének köszönhetően szalagavatók, előadóestek színhelye; a könyvtár épülete kedvelt helye könyvbemutatóknak, amatőr kiállítóknak; a zeneiskolában rendre koncerteket látogathatnak az érdeklődők; a piaccsarnok pedig több alkalommal fesztiválcsarnokká alakult, ahol szimfonikus zenekari koncertet, könnyűzenei előadást és jótékonysági főzést is rendeztek már. A felújított városközpontban évente több alkalommal szerveznek könnyűzenei és más közösségi programokat. A város kulturális életét gazdagítja az országszerte elismert munkát végző Monori Strázsák Néptáncegyüttes. A különböző művészeti ágakban több helyi származású kiváló művészt ismerhet az ország. A népszerű, több ezres tömeget megmozgató Irie Maffia és Brains zenekarok énekese MC Columbo; a Liszt-díjas zongoraművész Mocsári Károly; a Munkácsy-díjjal elismert Balogh Gyula festőművész; a tragikus hirtelenséggel elhunyt dzsesszvirtuóz Pleszkán Frigyes; és a Csokonai-díjas Koday László festőművész mind-mind ezer szállal kötődnek Monorhoz.

18 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. TheMonor Sports Association (the MSA), the largest civil organization inMonor, was founded in 1901 by local students. The association grew stronger year by year and in 1905Monor was alsomentioned in the press as one of the strongholds of football. Thanks to the special support of the town administration eight departments are currently waiting for those whowant to play sports. TheMSA has nearly 800 SPORT and leisure members, half of whomare certified players. In recent years significant investments have beenmade into development of the sports complex, which provide better sports conditions: a large training pitchwith artificial grass covering, was built as well as a separate wrestling hall, and swimming pool developments were realized. Spending your spare time healthily inMonor is possible not only within organized bounds. The forests and fields surrounding the town provide excellent hiking opportunities. You can become acquainted with the values of the cellar village whenwalking along the tourist route running on the confines of the town. The developed network of cycle paths is temptingmore andmore residents to travel around the town or even the surrounding settlements on two wheels. There are also several gyms for fans of bodybuilding and fitness.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. AMonori Sportegyesület (MSE) a város legnagyobb civil szervezete, amelyet 1901. március 15-én az országban elsők között alapítottak a labdarúgást már ismerő helyi diákok. Évről évre erősödött az egyesület, és 1905-ben már Monort is a labdarúgás egyik fellegváraként említette a sajtó. A városvezetés kiemelt támogatásának is köszönhetően jelenleg nyolc sportszakosztály várja a városban a sportolni vágyókat. Az MSE taglétszáma közel 800 fő, ennek a fele igazolt versenyző. Az elmúlt években a sporttelepen jelentős beruházások történtek, amelyek jobb sportolási feltételeket biztosítanak: nagyméretű műfüves edzőpálya készült, önálló birkózó csarnok épült, és uszodai fejlesztések valósultak meg. A szabadidő egészséges eltöltése nem csak szervezett keretek között történik Monoron. A várost övező erdők és rétek kiváló túrázási lehetőséget biztosítanak. A város határában áthaladó turistajelzés mentén a pincefalu értékei ismerhetők meg. A kiépült kerékpárút-hálózat egyre több lakót csábít arra, hogy két keréken járja a várost, vagy akár a környező településeket. Monoron több edzőtermet találnak a testépítés és a fitness iránt érdeklődők is. SPORT és szabadidő 19

20 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. In 2018, with the support of the Government of Hungary, the really old wish of the Monorians could be TOWN sports hall realized: the Town Sports Hall was completed. The new community place created by the well-thought-out design has become an excellent site for other programmes apart from sports. More than 4 000 m2 facility features a 968 m2 sports parquet floor, making it suitable for arranging indoor football, volleyball, handball and basketball matches. Teams have at their disposal a 144 m2 warmup room, six changing rooms and a medical room, while a 984-seat grandstand, a VIP room, a cloakroom, a buffet and car parks ensure convenient conditions for spectators. In the first year of its operation the internationally renowned TelekomVeszprém and Pick-Szeged men’s, Győr-Audi ETO and Ferencváros women’s handball teams, SopronBasket women’s basketball team entered the field at town sports hall. Among other things the international World Cup competitions in gymnastics and the European Cup in karate contests were held here. Light music concert and cultural programmes were also a great success at the new site. Irie Maffia, Neoton, Edda, Carthago, Caramel, Follow the Flow, Wellhello and ExperiDance have performed in the hall.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 21 2018-ban Magyarország kormányának támogatásával valósulhatott meg a monoriak igazán régi vágya: elkészült a Monori Városi Sportcsarnok. Az átgondolt tervezésnek köszönhetően létrejött új közösségi tér a sportok mellett más programoknak is kiváló helyszíne lett az évek alatt. A több mint négyezer négyzetméteres létesítményben 968 négyzetméteres sportparketta borítású küzdőtér kapott helyet, mely alkalmassá teszi teremlabdarúgó-, röplabda-, kézilabda- és kosárlabda-mérkőzések lebonyolítását. A csapatokat 144 négyzetméteres bemelegítő terem, hat öltöző és orvosi szoba segíti; míg a nézők kényelmét 984 fős lelátó, VIP-helyiség, ruhatár, büfé és parkolók szolgálják. A sportcsarnok a működésének első éveiben tétmérkőzésen pályára lépett itt a nemzetközi hírű Telekom-Veszprém és a Pick-Szeged férfi, a Győri-Audi ETO és a Ferencváros női kézilabdacsapata, a Sopron-Basket női kosárlabdacsapata; de többek között szerveztek itt nemzetközi csapatgimnasztika világkupát és karate Európa-kupát. A könnyűzenei koncertek és kulturális programok is nagy sikert arattak az új helyszínen. A csarnokban több más előadó mellett fellépett már: Irie Maffia, Neoton, Edda, Karthago, Caramel, Follow The Flow, Wellhello, ExperiDance társulata. VÁROSI Sportcsarnok

22 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. The 2,2mdeep, 25x16mwater surface in the town’s swimming pool, designed with special architectural solutions, awaits the audience wishing SWIMMING pool to pursue sports and relax. Apart from the waveless main pool with 25-27 °Cwater there is a smaller pool for teaching children how to swim. The pool is less than 1mdeep but its size of 12,5x6m is sufficient for group classes. This pool is also used for baby swimming classes, visited by children and their parents not only fromMonor, but fromBudapest, Cegléd, Kecskemét, and other nearby towns and villages. In addition to baby classes, the swimming pool offers swimming courses for older children, synchronised swimming, water gymnastics, water polo and therapeutic swimming both for the young and adults. There is also a regional water sports competition in the swimming pool on amonthly basis, themost significant of which is the Delfin Cup international synchronized swimming competition, which often takes place with the participation of Hungarian national teams. Apart from the pools, there is a dry sauna for 10 people, amassage room, a solarium, a snack bar and a shop. The swimming pool has 66000 visitors a year.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. A különleges és látványos építészeti megoldásokkal kialakított monori uszodában egy 2,2 méter mély, 25x16 méteres vízfelületű, 25-27 °C-os, feszített víztükrű medence várja a sportolni, kikapcsolódni vágyó közönséget. A kisebbek a mellette levő tanmedencében sajátíthatják el az úszás tudományát. Ebben a víz mélysége az egy métert sem éri el, de a 12,5x6 méteres vízfelület a csoportos foglalkozásokra is alkalmat ad. Ezt ki is használják a babaúszás oktatásánál, amelyet nemcsak a monoriak, hanem Budapestről, Ceglédről, Kecskemétről és a környékbeli településekről érkező szülők és csemetéik is igénybe vesznek. A babaúszás mellett gyermekúszásoktatással, szinkronúszásUSZODA sal, vízitornával, vízilabdázással és gyógyúszással is várják a sportolni vágyó gyerekeket és felnőtteket. Havi rendszerességgel valamilyen vízi sport regionális vagy országos versenyt is rendeznek az uszodában, ezek közül a legjelentősebb a gyakran magyar válogatottak részvételével zajló Delfin Kupa nemzetközi szinkronúszó verseny. A medencék mellett egy 10 személyes száraz szauna, masszázsszoba, szolárium, büfé és uszodabolt is található a létesítményben. Az uszodát évente 66 ezer vendég keresi fel. 23

24 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. In Monor, vine-growing andwineproduction have a centuries-old tradition, as evidenced by contemporary written documents. The locals planted vine on theMonor estate of the Eger Chapter. On the clay-loess hill, the cellars for storingwine barrels were dug by hand and in front of most of thempress houses were erected. Currently, there are asmany as 960 cellars on Strázsa Hill. The territorial extension of the cellar village is unique not only in Hungary but also in Europe. Most of the wine cellars serve individual, family needs, but there are more andmore people who are VITICULTURE and viniculture prepared to take advantage of the opportunities of wine tourismand are prepared to offer high-standard catering. The leaders of the town also recognized the growing demand from the visitors, so in 2021 the informationwebsite of the cellars of Monor was launched, where visitors can find current news, the registration of the guest-waiting cellars and their offered upcoming programmes on themonoripincek.huwebsite. Amodern lookout was completed on Strázsa Hill in the autumn of 2002, fromwhich not only the cellar village andMonor, but also several surrounding settlements and even Buda Hills can be clearly seen. The continuously renewed territory of the lookout has been the main square of the Hungarian Cellar Villages since 2015. At the Thousand Cellars Viticulture and Viniculture Trial, whichwas opened in the cellar village in 2009, you can get acquaintedwith the basics of Hungarian oenology, the grape varieties registered as Hungaricums and the natural andman-made values surroundingMonor. An easy walk, alongwith the wine tasting, makes for a pleasant and unforgettable experience. In order to spread the cultural wine consumption habits, the cellars regularly host events which can be read in detail on monoripincek.hu website.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 25 Monoron a szőlő- és bortermelésnek több évszázados hagyománya van, amelyet korabeli írásos dokumentumok is bizonyítanak. Az egri káptalan monori birtokán a helybeli lakosok telepítették a szőlőt. Az agyagos-löszös dombon kézi erővel ásták ki a boroshordók tárolására szolgáló pincéket, és többségük elé présházat is emeltek. A strázsahegyi pincefaluban jelenleg mintegy 960 pince található. A pincefalu területi kiterjedése nem csupán Magyarországon, de Európában is egyedülálló. A borpincék zöme egyedi, családi igényeket szolgál, azonban egyre többen vannak, akik felkészültek a borturizmus lehetőségeire, az igényes vendéglátásra is. A város vezetői is felismerték az egyre növekvő igényt a látogatók részéről, így 2021ben elindult a monori pincék tájékoztató honlapja, ahol az aktuális híreket, a vendégváró pincék nyitvatartását és a közeljövő rendezvényeit találhatják meg a látogatók a monoripincek.hu oldalon. A Strázsahegyen 2002 őszén elkészült egy modern kilátó, amelyről nem csak a pincefalu és Monor, de SZŐLŐ és borkultúra több környező település, sőt a budai hegyvidék is jól látható. A kilátó folyamatosan megújuló tere 2015 óta a magyarországi pincefalvak főtere is egyben. A pincefaluban 2009-ben felavatott Ezer Pince Szőlészeti és Borászati Tanösvényen játékos keretek között ismerkedhet meg az ide látogató többek között a hazai szőlészet és borászat alapismereteivel, a hungarikumként nyilvántartott szőlőfajtákkal, valamint a Monort körülvevő természeti és épített értékekkel. A könnyű séta egy borkóstolással együtt tartalmas élményt kínál a kirándulóknak. A kulturált borfogyasztási szokások terjesztése érdekében rendszeresen rendezvényeknek adnak helyet a pincesorok, melyekről részletesen a monoripincek.hu honlapon olvashatnak.

26 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. EDUCATION and healthcare There are five kindergartens and one nursery in the town; the opening of the latter member institution is expected in 2022. The ever-renewing and growingmore beautiful kindergartens are preparingmore than seven hundred children for school years. The town’s newest kindergartenwas handed over in 2020 in the town centre. The special feature of the building is its structure consisting of solid wood panels which were used for construction of one of the first childcare institutions in Hungary. The bright spaces of themodern building have positive effect on the lives and development of young children. There are four primary schools inMonor. Pupils fromhere and the surrounding towns can continue their studies at two local secondary schools. Students at József Attila Grammar School and Vocational School of Economics are offered specialization in the humanities, science subjects or languages. For especially talented students the school also offers six-year education based on a unique curriculumand provides specialized training in economics. At Szterényi József Technical and Vocational School belonging to Cegléd Vocational Training Centre students can study informatics, trademarketing andmechanical engineering; they can obtain profession of mechatronic technician, information specialist, logistic administrator, shop assistant, waiter, painter and paperhanger, carpenter and electrician. The number of students at two secondary schools is close to 2000. Significant developments and extensions for both institutions will begin in 2022. Monor also has twomusic schools for beginners. The town has an extensive network of polyclinics, maintained by Baj-csyZsilinszky Hospital. Since 2012, GPs and dentists inMonor have been waiting for patients in a new surgery.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. OKTATÁS és egészségügy A városban öt óvoda, és egy bölcsőde működik. Utóbbi tagintézményének átadása 2022-ben várható. A folyamatosan megújuló és szépülő óvodák több mint hétszáz gyermeket készítenek fel az iskolai éveikre. A város legújabb óvodáját 2020-ban adták át a városközpontban. Az épület különlegessége a tömörfa-panelekből álló szerkezet, amellyel hazánkban elsők között épült gyermeknevelési intézmény. A modern tervezésű és fiatalos épület világos terei kedvezően hatnak a kisgyermekek életére, fejlődésére. Monoron négy általános iskola működik. Az innen és a környező települések iskoláiból kikerülő diákok két helyi középiskolában folytathatják tanulmányaikat. A József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumban tanulók érdeklődési körüknek megfelelően humán, reál vagy nyelvi osztályba kerülnek. A kiemelkedő képességű diákoknak a gimnázium hatosztályos oktatást is indít egyedi tanterv alapján. Az iskola közgazdasági képzéssel is várja a diákokat. A Ceglédi Szakképzési Centrumhoz tartozó Szterényi József Technikum és Szakképző Iskolában informatika, gépészet, mechatronikai technikus, gazdasági informatikus, kereskedelem-marketing, logisztikai ügyintéző, továbbá eladó, pincér, festő-mázoló-tapétázó, asztalos és villanyszerelő szakmákat tanulhatnak az oda jelentkező diákok. A két középfokú intézmény tanulóinak száma megközelíti a kettőezer főt. Mindkét intézmény esetében jelentős fejlesztések és bővítések kezdődnek 2022-ben. A településen két alapfokú zeneiskola is van. Monoron kiterjedt egészségügyi szakrendelő-hálózat működik, melynek fenntartója a Bajcsy-Zsilinszky Kórház. 2012 óta új rendelőben várják a betegeket a monori háziorvosok és fogorvosok. 27

28 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. PUBLIC LIBRARY and local history exhibition The public library building, also housing amusic school, is located in the town centre. In 2014, the institution was named in honour of the Hungarian philologist and classical scholar, the Széchenyi Prize winner Dr Borzsák István and adopted the name of Dr Borzsák István Town Library and Local History Exhibition. The holdings consist of books, journals, newspapers, vinyl records, cassettes, CDs, microfilms, videos and computer database archives. Almost 90,000 documents are at visitors’ disposal, making the library the fifth largest in Pest county. The town library runs the local history exhibition entitled ”In the Dust of the Plains, in the Noise of the Small Town”. The permanent exhibition, opened in the year of themillenniumof the founding of the Hungarian state, covers our town’s past fromprehistoric times. The first gallery introduces Monor’s natural surroundings and its geological history, including somemammoth bones found inMonor. Archeological relics are also exhibited here, including the first traces of human presence, the beautifully shaped, polished stone axes from the late Neolithic (3800-3200 B.C.) The second gallery shows how the people of Monor lived in the 19th century. The third one exposes articles connected with viticulture and viniculture.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 29 KÖNYVTÁR és kiállítás A város központjában helyezkedik el a közművelődési könyvtár, amelynek épületében zeneiskola is működik. Az intézmény 2014ben vette fel a monori származású Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, ókortudós tiszteletére a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás nevet. Állományát könyvek, folyóiratok, napilapok, hanglemezek, kazetták, CD-k, mikrofilmek, videofelvételek és számítógépes adatbázisok alkotják. Közel 90 ezer dokumentum áll az érdeklődők rendelkezésére, amelyek Pest megye ötödik legjelentősebb könyvtárává emelik az intézményt. A városi könyvtárhoz tartozik az Alföld porában, kisváros zajában elnevezésű helytörténeti kiállítás. A millennium évében átadott állandó tárlat az őskortól mutatja be a település múltját. Az első teremben megismerkedhetünk Monor természeti környezetével, földtörténeti múltjával, és láthatunk néhány Monoron talált mamutleletet. Itt kaptak helyet Monor régészeti emlékei is, köztük az ember jelenlétének első nyomai, a neolitikum utolsó időszakából (Kr. e. 3800–3200) származó szép formájú, csiszolt kőbalták. A második teremben a 19. századi monori életformával ismerkedhetnek meg a látogatók. A harmadik teremben a monori szőlő és borkultúra emlékei tekinthetők meg.

30 MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. MARKETS and fairs Monor has been holding twomarket days a week since 1848 (since being granted the status of amarket town). The Town Market Hall in its current form has been used since 2001 by farmers and residents living in and around the town. The shops surrounding the market resemble the local wine cellars in their external architectural traits. Every Wednesday and Saturday, the local farmers sell fresh fruits and vegetables and other market products to buyers committed to healthy and delicious flavours. Individual initiatives based on local producers’ primary products are becoming increasingly successful. Of these, it is worth highlighting apple cheeses, jams and cheese products offered for sale on the stalls of small-scale producers. Pet lovers throughout Central Europe well know the Monor Pet Fair, held six times a year. 15-20 thousand visitors attend each Fair intending to look at or buy – under increasingly strict control – a pet, a fancy bird or ever a small furry animal. Since most of the vendors are breeders themselves, even if you do not intend to buy anything, feel free to contact them for animal husbandry advice! A walk at the pet fair with its many things to see is great fun for both adults and kids.

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 31 PIAC és vásár Monoron 1848-tól (a mezővárosi rang elnyerése óta) hetente két piacnapot tartanak. A Monor Városi Piaccsarnokot a jelenlegi formájában 2001 óta használhatják a településen és a környéken élő termelők és lakosok. A piacot körülvevő üzletek külső képe a monori borospincék építészeti emlékeit idézik. A piacon szerdánként és szombatonként friss zöldségekkel és gyümölcsökkel, illetve egyéb piaci termékekkel várják a térség termelői az egészséges és finom ízek iránt elkötelezett vásárlókat. Egyre sikeresebbek a helyi termelői alapanyagokra támaszkodó egyedi kezdeményezések. Ezek közül érdemes kiemelnünk a kistermelők asztalain eladásra kínált almasajtokat, lekvárokat, sajtkészítményeket. A kisállatok kedvelői egész KözépEurópában ismerik az évi hat alkalommal megrendezésre kerülő Monori Kisállatbörze és Hobbiállat Vásárt. Egy-egy vásárra 15-20 ezer látogató érkezik, hogy – egyre szigorúbban ellenőrzött keretek között – vásárolhasson házi kedvencet, hobbiállatot, díszmadarat vagy akár prémes kisállatot. Mivel az árusok többsége egyben tenyésztő is, ha nem is vásárolunk, állattartási tanácsokért nyugodtan forduljunk hozzájuk! Felnőttnek és gyermeknek is nagy élmény egy séta a sok látnivalót kínáló kisállatvásáron!

MONOR. OUR TOWN. WE ARE BUILDING IT. RELIGION and social life The Reformation soon found followers in Monor and Reformed school education started in 1567. During the Turkish occupation the Reformed population fled, then returned home after the fighting ended and began to rebuild their church and school. The current Reformed Church building was rebuilt in 1702. In the 18th century, the landlord of Monor, the Chapter of Eger, started to establish a new Catholic parish. The Church of the Assumption located in the town centre was consecrated in 1806. For a long time, a small number of evangelic (Lutheran) inhabitants who moved to Monor from nearby towns belonged to the congregation of Péteri. They became independent in 1912 and their own church was consecrated in 1939. The Baptist congregation built a church of their own in 1949. The Reformed and the Catholic small churches serve the spiritual life of the residents of Újtelep. The town has had an active social life for decades. Civil organizations are also involved in developing rich programmes, including the nationwide Mulled Wine Festival in January, wine competitions, Coach Driving Competition in June, and John Blessing Day in December. 32

MONOR. A MI VÁROSUNK. MI ÉPÍTJÜK. 33 VALLÁS és társadalmi élet Areformáció korán hívekre talált Monoron. 1567-ben már a református iskolai tanítás is megkezdődött. A török hódoltság alatt a református lakosság elmenekült, majd a harcok befejezése után hazatelepült, és megkezdte egyháza és iskolája helyreállítását. A mai református nagytemplomot 1702-ben építették újjá. A 18. században Monor földesura, az egri káptalan új katolikus egyházközség alapításába kezdett. A város központjában található Nagyboldogasszony templomot 1806-ban szentelték fel. A környékről Monorra települő kisszámú evangélikus lakos hosszú ideig Péteri község gyülekezetéhez tartozott. 1912-ben önállósodtak, saját templomukat 1939-ben szentelték fel. A baptista gyülekezet 1949-ben épített templomot. Az újtelepi lakosok lelki életét szolgálja a református és a katolikus kistemplom. A városban évtizedek óta aktív társadalmi élet folyik. Civil szervezetek is részt vesznek a gazdag programkínálat kialakításában, többek között szervezik az országszerte ismert januári forralt boros fesztivált, a borversenyeket, a júniusi fogathajtó versenyt, valamint a decemberi János-napi bor- áldást.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=