képek a monori Vigadó történetéből

.;.. \ • i nagykö2' a főtér� ilagyveodéglö · : lev6 � épWete_ :1"!Jy'etl_� a mai kor kiv'1ullmainak megfelelő vendéglőt óhajt épitetni. Felhivatnak--UÖn vendégl6s6k, akik '�mi . vend6g!Ot bérbevenni óhájtJik, hoay a l:Ozaégi el61j�a.l tépjenek e b6 v�g mntke­ �- mivel • községhajland� lesz a ·reflek.,.. táns óhaját � -1,pitkczésnél figyé�n:ibe�i. Monor. 1908. márczius s:iin. . - · . Etlljiré.... Monorkerületi Lapok, 1 908. március 3. - ·vendéglő E _ m _ép e i t l é e s t j � _ ü • g n y a e gyho v ss e z n u d h é l.J. g z .,!9ód . o 'A zá _n s, a t g e y r · · w •dö z t t g . e é té pí s té u si tá b n 'tz v Ö é tt g s r á e g ré \.l v :Í;,; b y e an j i u _s lo t t e t . gn a A p k é i k r ü t e l - · :kezl etet tartot t , melye n Péc sy · Dávid , ..ajánJ ; • -tát tárgya l ta - vol na , ha Pé�si j elen t k ez i k aján, Jata további fent arrása vegeu, de . n-Íe r t e z n n y em ese ·w n r e té lf n o t g , . a a dta b iz a ot H ts u á p g pe m í-t o"s c t é · g in n á e r k v P é é g c é s r i v j e é ­ ·vel m i ndenben megegyező aj á nlatá t , azzal a 'kü l önbségg e], hogy °'em 1 00,000, han em 70,QO0 . ko rona kői tséggel épi t tetik föl a ven · .déglőt emeletesre, s .innak amortiz�t i 9j.át és .az: edd igi házbért hászonb�rk e n t� fi ze t i _ a a város n a k . A nagyvendéglőt _ így máL ő_s z s szel minde� bizonynyal föl é pi t ik. Monorkerületi Lapok, 1 908. július 12.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=