képek a monori Vigadó történetéből

Monorkerü/eti Lapok, 1 908. július 1 9. -. : · · s, · �lát•·•titéti .Jii-ös · ·:· · {µié•. -­ �o�ór- közsl·· képYÚl�l�\ e_$ttrf,.1t,é t�g,t\ d'é(� �!,'!,��J�}>z_gyül�tál,.\Pf�t,:n1e.ly�I; a<�é-$'·w.s�p�. igen _nagy �-za0,,1ll�l vet tek ·.re�t - . es • behato, · rriind_��g �_rd��!,I· . é�·�rgya_ ljg<?s esi 1 1re cse��­ •tat4r : a ,.-1)ze ��.,ő.�W�:�!tJ:>.a� ho4tf"!r J:?-��� rotatot. ·_ · ., · · • ' �--t-' - · · ' • . · . f · . . , . .• · •· · Á „ nagYV J!:ldéglö épi 1 óse ügyében. . ki:- 1fu�:: �-�r,���ri;;�r�tf 9Jt{n�{:�i�lf��- 1�. kot, '_ költs�ggel Jéi�pi t-.tet1, e ;'.,celra · 65 ¼ év re amor tizac i◊s kölc�ön t v�sz rei,__Ip�_ll.-. nek t örh:�ztési részlet ét_ ajánlattevódig fizet i 2000 _kor. évi bérösszeggel egy"Qt t . Ki mond_ta mdé é g g lő . . a épül ke e p t vi _c1 sele m t os a t z a t r;ai i � t . el h e o k gypes a ti - n ·l¼agt'CB:y t<:ve r n .e � szén épi tessék-,: -a renmaradó _ területet pedig a község bármikor . felhasználhatja ·· es.etleg a vendéglő további épi tésére, · vagy vai a_!:(l. ely küzépület . cél1 ára . Az épí tke-iésnek n:iég ez �&-leendő karesztU'IVtréJe'W:el11atru'6zt"a"Tót"f� ' ' . ' ' . ' - Monorkerületi Lapok, 1 909. március 28. üai -tlg É 7 rtéb e� en e . :sl M e o t n a or na.kögyvzség en e1 d 6 é lij. g r U ó , i é é p s i a képvise16testűle t tö b b tagja p én (eken d•J u t.án értekezletet tartot t a nagyvendéglő épitesi tlgyében . Az értekezl e t eredménye az, hogy s m e e l, gb m iz e t l a y k et egyfebr f u c5 ii v r á r h o ó !!i l é 5 p - i é t l' é e szt kö ,a tele t e s rv a e z zé e s l­ clkésiit eni. 1\ tervei aLtán betcrje:;zii li: iu; ál l�épitészeti hivatalhoz folülb i rálás vége tt, jóváhagyás után aatán az épüés ilgy többi dolgai korűfoek sor ra s igy velószi.nü , hogy még ez. évbeh föl . fog épülni a modern, emeletes nagyvendé g l ő . Monorkerületi Lapok, 1 909. január 10. - Képvi■el öte■tüleit kö ssytllé■• u V t á á r n osu k n ö k zgy k ill ép é v s i t sel t ő a t rt es o t t ill t, ot m e e t l . ye h n ó 2 e 2 z -é a n lá d b é b l i ne.gyrontossá.g� ügyek ben hozott hatá.zatokat : C$Olat 1 b . a A n n 70000agy ve k n o d r é _i;maglő é tö p r ; t le és s e zté é ., s e e s zz k e ö l l c k s a ö p n relvétele il&yébe n névszer Ínt i szavazás■al 25 s:r.óval 4 e l l en el r.at ároztatott az épí tés és a kölcsön felvétel é t , mely határozat el len Bal la Jenő felebbeeést j e l entett be .

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=