képek a monori Vigadó történetéből

Monorkerületi Lapok, 1 909. október 1 Z - A �A.ro•i vigadó épület mér teljesen ké szen ál l , csupan II pAd lózási él!I (est6 munkAk fo l ynak serényen , hogy november l-re _t\tadható lc�ye n rendel t et'ési>nek a -szép palota. Úgy hn l l juk, ho� v y�déglös is akadt már a mode rn száltod : • , l, fi.véház é s vendégl őb.J egy j ó képü deb-rece r 1 i � z: u li (: 1 1 1 bcr s,: emélyébe n , ld edd i g egyi k Ot l H l l Í s::! s•> rendü száUodának vol t -ve2. ,e tőj e mint nz-�tó föp i ncér. Tehá t a mod� r 11 !'"-2 J l odit l l l n d'.! rn veze t ő ke ·i:é • b e kerü l , i g \' ve;_i;re- va l á h/ l ! " : l l t: SZ egy a l lcal • m ;a.ru:; - -h e ly, hol a n ú�u n · : n t1 �� · s·znmban me�.:.fo r d-uló i nt el l ige n s , · i Jé k i en 1 h c re k e l kal• m ns helyisége t , k én_, e ; m�s o t thon t és rn1eg r..-ndes és elíizékcn y 1� iszolgá hi s t t ,t l idand r H 1k , a r nc!y kör l ; i 1 1 : t· ! , y b i z o nyé ra e mel n i tc.,gja ri Á l u nk a z i<lege nfoq;za.l n'l a : s i i:i"y k ö2 ve 1 v e \fD. r0:o U 1 l k özsz ·.:S . : a i, ( )SSáijá.nsk has� 1 • t üa · l esz: ar; u j víg-a� ö . Monorkerületi Lapok, 1 909. október 31. - Nagyaza.&iau mnlat•áar rende. zés� t v...u� un:._.-\e a mon ori spo1 · te,;ty l e l , mel_yet � deceniber hó e l ején ·1u rtanAnak meg � v{l.rosi· vigadó �me l et i d i sze.R m1�ite:rm' é ben, mely n�k P-� l�IH� · (•gy h ,• 1 1 R íe l n vl\tó alk,.. J ma, �rnlatil{!.g r�• adezésór� már megalakul t. u el6kéezil6 bisotte.ág' a · . ,;..· nnd · e.Jlrednre illó -elég boeMa i46 alatt · tifi�aen, el (og löYeÍni, hogy. egy mi nde1:1 tekinle&ben tényea Jtikerlt el!ltél_y t rendezzen " monori éa környéki inteJ- · l igens közönliégnt1k , · Ezc. acélj6t. a eportegy le&, kl1Jönösen a mulaleag· •népes vol \á& i lletóleg, moet an nál inkább elérhel i , mert hi szen 11 \tige.dói nagy_tere� még l álvé.nyosságHamba megy a így von,r.erónl ha t a k6■önségre. Monorkerületi Lapok, 1 909. október 1 Z \ligao áU. hivogat az uj' nilgyvigadó, ? l4m. azéct . rnégsem . -Je-tt nagyobb a. pótadó. S6t hogyha, a kö'l:ség még lr 6t kocsmát 1tY1'tt1a, -Adó - helsett - már .csak borkoatót »agyitna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=