képek a monori Vigadó történetéből

/ ! T· ,.?� ,<'.TJ;':':r;�:"'·- -.. .',-; · -- · . ' . - ., ,._:, M • A · már_ · jest!h- · el��17;,����, _bef�9-�· Wt!e�;fp)tli�f-'J��:��������: ye�dég}ös, s�e.ip�l'yébR�, _ .k_i_ rmi� f<?�!qi::� i�bl > ·é:9en,..,.t··�81:'1fm,tf•�6nl6bb"'ftird�ókti't ,f szorze-tt . .·gy-1corratóf_ . ·'és. .�taJhiszt,alotót· l l · . .il*ó�.b ;�n'dlgJlJ' Ozlete11: · O.-,Y'•�· ·éa.kÖl'íW•�-­ ��iífóaAég;, .itciv - -.:�e�t - -biziósalf> ·�et�nk;­ 'i't véndégJ5a. isz'em6ly6i · h : · -szákttujíiit -� . . ' ·" ' . ' . . . . p . télc.lntve is megfe1e!6 Jesz az · új vigadó . a· -:!egké'.nyesebb igényoknek. A szállodai szobák, _ótle.re(Jl_. . tánct_erem, korc-smaszobák, ��véhÁz 0 · nÍi�d igen disies buton:attal i�léi.esea vannak herendezve. A káv éházba legujabti rendnerU 'i _�e n ki tOnő b i l iárd-11sztalt szerzet t az uj ·vendéglős, ki ál talában a Jegel.6zékenyebb ki szolgá!Ast igéri 'l vendégeknek. December hó 1 - en . fogja A Z uj vigadót megn„i tni _a -.. ,:ndéglős, tehát et től kezdve módjában lesz a mo 1 1 ori kényesebb izlésü publikumnak és . 1;,i idege neknek is,- hogy arra érdemes megfti. ­ ' ! ·f l O helyen egy- egy k ellemes· órá t szórakozással tölthessenek. E2 !l hely eddig biá nyzotL Monorkerületi Lapok, 1 909. november 28.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=