képek a monori Vigadó történetéből

A VIGADÓ ÉPÍTÉSÉRŐL A HELYI SAJTÓBAN · ·�· -�� .. . . --. . �· � --·· - .. ·:-t:=e�:pJtiijg{ait� �L �� h9�iiai J1tr,t,_ ., � '�. ·-�aöwi� �1öv;llféil6·�n(óin�«i vá2· . - . . -� k- 4J.�-. � l , . � -• -.>,',/�..._;r•";.�f'I--.�• J ·-.i�:. ·,1'Ji :kialtjµk inll Js··v·n�i(mF�lfr,tus in:ív�lturi���, .. niégis epén "tui v�, �afritf_ azt javalljuk, ..hogy_ épit�en. _u é�'tkQ$�Q�J áz--� -erő · teremtseh az akarat 'palotiikat n . . , . k��améu�eiulal�-v�swilma�.. -� .�:- ·g�iysf;g}�t· 'rtf�:i°tJ\'or·· 'étfyh�sére·, . VárÓilUllk . g}rarapitasáf�;-_ • .,;.- - - · •:i' · · · >- · .:�.,� �.eni-p�bzz�l,, 1!e�bev·eró. tökéj,é,,,�1. �mi. ' muc§~s-·� : v�rosunk1mliJ1aneriu1,. · mL.�- sunk takossagának jó&.kara.taval, az . inlelligénci� · eszéve/a- é� az eló\j�rÓsÍ\g 0:1unk.1�jával téremtsük ']lleg azt a lebetöségp.t. hogy 1-2 év alatt emelje, cüszitse , Arosunk�t három palota, amelyek b�dessé� a. tudá�, a� ész, az eró és akarnt gyözedelruH a kö1..érdek gyilkos ellensége, a tudatlan n�rnbi·momsl\g felett. Ez a három. padota : · 1. Egy igazságügyi; egy enu-_\�tes épü­ let a_ júrásbiróságunk részére.· epittet\'e az · igazságügyi miniszteriu01 Altai, amiként az pl. Nngykátán és músntt .történt. 2. Egy nag�· s·úHo<la: épittetse a város nagyko1:csmúja telké11 a. ,·árusbázá,·al · _..egy"°oualha, kéternele:-tre. ugy, hogy a városnak egy fityin,rj�bt: se kerüljön. RÖt megknpjá u mai telj� évi has:i:011ht1rt e::f mind�zel.: felett 30 éY .'rnulrn · tg_� Jlffg_p:enezer . fori 11tht1. · kéti.tll ép:il�tt·t _ tt-\jes t u\ajrtoni joggal . 3. Egy közpo�1ti kulturpaloh\.t a mai á�l.,�i iskola helJf'II. k�t �•melH nrngasa11 hogy abha11 h�lyet találjo11 >L n�ik 'emelt-ten a polgári iskola. . Mi n<lez nem ördöngŐ5�eg, lrnm:n1 11 E:hl i;:; 11eheztll · ruebrvalusitható idea, ha a köz. retek sz�keri-t. egy .\karattal toljuk clón:. Molnár Sándor: Monor közpalotái (Monorkerületi Lapok, 1905. március 12.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=