képek a monori Vigadó történetéből

A 100%-os önkormányzati tu lajdonban lévő Vigadó Ku l turá l i s és Civi l Központ Nonprofit Kft. i ndu lása után i el ső években számos régen látott műfajban mutattak be új ra előadásokat Monoron . Mus ica l és komolyzenei programok, jazzműsorok, i smeretterjesztő előadások, könnyűzenei koncertek, gyerekműsorok várták az érdeklődőket a Vigadó Dísztermében. Ezzel párhuzamosan a képzőművészetek i s új ra otthonra lel tek a fe l újított épü l etben. Az emeleti folyosón kia l akított ga lér iában és termekben havonta más-más amatőr művészek kiá l l ítása i t tekinthet ik meg az érdeklődők. Az épü letben szervezett programok egyre népszerűbbek lettek, rendszeressé vá l tak a tel tházas előadások. Ezen s i kereken fel buzdu lva a szabadtéri helyszínek i s egyre több rendezvénynek adtak otthont. E lőször a - szervezeti leg i de tartozó - Művelődési Ház udva ra, majd a Piac- és Fesztivá lcsa rnok adott helyet a Vigadó szervezésében megva lósu ló programoknak.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=