képek a monori Vigadó történetéből

1957. október • • • • • • • • • • • • • • • A helyi földművesszövetkezet átvette a Vigadó éttermének üzemel tetését. 1959. április • • • • • • • • • • • • • • • • A monor i járás i könyvtár a Vigadó emeletére költözött, és megnyitotta az ország első önkiszolgáló könyvtá rát. 1959. augusztus • • • • • • • • • • • • A monor i könyvesbolt a Vigadó épü letébe köl tözött. 1961. április • • • • • • • • • • • • • • • • • A Vigadó éttermének üzemel tetését átvette a Ceg léd i Vendéglátó i pa ri Vá l la lat. 1965. október • • • • • • • • • • • • • • • Az Ál l ami Bi ztosító monori járás i fiókja hét évre a Vigadó emeletére költözött. 1970. január • • • • • • • • • • • • • • • • Átadták a Vigadó emeletén a kiál l ítás i he lyiségnek fel újított emeleti nagytermet. 1972. szeptember • • • • • • • • • • • A járás i könyvtár i rodái és raktá rának egy része a Vigadó emeletére költözött. 1973. március • • • • • • • • • • • • • • • Az emeleti nagyteremben az MSE bi rkózói edzéseket kezdtek tartan i . 1973. április • • • • • • • • • • • • • • • • • A művelődési ház három he lyiséget kapott a Vigadó emeletén. 1974. október • • • • • • • • • • • • • • • A monor i motoroskl ub a Vigadó emeletére köl tözött. 1977. november • • • • • • • • • • • • • Átadták a Vigadó emeletén levő fel újított kiál l ítótermet. 1979. június • • • • • • • • • • • • • • • • • A Vigadó emeletére költözött a Társada lmi ünnepségeket és Szertartásokat Szervező I roda (a TÜSZI), és a Neve lési Tanácsadó. 1988. július • • • • • • • • • • • • • • • • • A monor i csa ládgondozó csoport és a Nagycsa ládosok Egyesü letének monor i csoportja a Vigadó emeletére költözött a Neve lési Tanácsadó és a Hazafias Népfront nagyközség i bi zottsága mel lé. 1990 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A rendszervá ltás során a l aku l t új pártok monor i csoportjai közü l a Vigadó emeletén kapott i rodát a Fiata l Demokraták Szövetsége (FIDESZ) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). 2001. november • • • • • • • • • • • • Művészkávéház és Művészeti Galér ia néven, Juhos János és neje vezetésével megnyí lt a bel ü l ről teljesen fel újított Vigadó étterem. 2007. június • • • • • • • • • • • • • • • • • A teljes épü letet a Vigadó Nonprofit Kft. üzemelteti .

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=