a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról

2019. december 17., kedd, 15:23

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 60.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

2. §

(1) A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

 

(2) A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

 

3. §

E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszíti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2019. december 12.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző