Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) számú helyi rendelet módosításáról

2016. március 22., kedd, 10:00

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2004. (I. 31.) számú rendelete

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) számú helyi rendelet módosításáról

 

1.§.

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) sz. helyi rendelet (Rendelet) 41.§. (6), 48.§. (1) és (4), valamint a 60.§. (2) bekezdéseiben a „Képviselő-testületi Iroda” megjelölés helyébe a „Jegyzői Iroda” megnevezés lép.

 

2.§.

 

A Rendelet 61.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

 

 1. A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatalának ágazatilag illetékes belső szervezeti egysége (iroda) látja el az alábbiak szerint:

 

 1. Pénzügyi Bizottság – Pénzügyi Iroda
 2. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság – Jegyzői Iroda
 3. Városfejlesztési és Környezetvédelemi Bizottság – Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda
 4. Ipari, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Bizottság – Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda,
 5. Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság – Jegyzői Iroda
 6. Sport és Egyesületi Bizottság – Jegyzői Iroda,
 7. Szociális és Egészségügyi Bizottság – Hatósági Iroda.

 

3.§.

 

A Rendelet 83.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

 

 1. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése:

 

 1. Jegyzői Iroda
 2. Pénzügyi Iroda
 3. Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
 4. Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda
 5. Építéshatósági Iroda
 6. Hatósági Iroda
 7. Gyámhivatal

 

4.§.

 

A Rendelet 61. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

 

(5) A bizottság határozatait tárgyév január 1-től, egytől kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni, a határozathozatal időpontjának és a bizottság nevének rövidített (PB, ÜKB, VKB, IKMB, KOB, SEB, SZEB) feltüntetésével. (pl. 125/2004. (XII. 08.) SZEB határozat: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2004. december 8-án hozott – a tárgyévben 125. – határozata.)

 

(2) A Rendelet 86.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

 

(6) A Településrészi Önkormányzat határozatait tárgyév január 1-től, egytől kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni, a határozathozatal időpontjának és a Településrészi Önkormányzat nevének rövidített (TÖNK) feltüntetésével. (pl. 1/2004. (I. 12.) TÖNK határozat)

 

5.§.

 

 1. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 1. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2004. január 15.

 

 

 

                Pogácsás Tibor sk.                                                          Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester                                                                                         jegyző