az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016. március 22., kedd, 10:17

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

a 10/2016. (V. 19.), 17/2016. (VII. 18.), 22/2016. (IX. 19.), 28/2016. (XII. 21.), 4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §
 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

                        111. cím: Önkormányzat

                        113. cím: Védőnői Szolgálat

                        114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

                        131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

                        132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

                        133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

      150. cím: Monori Gondozási Központ

      160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. §[1], [2], [3], [4], [5]
 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét                                 4.064.699.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                3.728.988.000.- Ft-ban

                                           költségvetési egyenlegét                    -335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 335.711.000.- forint 2015.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadását                                                               0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                              335.711.000.- Ft-ban

                        finanszírozási egyenlegét                    335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 215 827 000

1 368 674 000

71 950 000

1 440 624 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

1 500 000 000

1 500 031 000

713 000

1 500 744 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

6 056 000

529 456 000

1.4

Működési bevételek

91 263 000

95 948 000

105 686 000

201 634 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

40 941 000

50 941 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 589 000

2 589 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

-2 000 000

3 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

3 346 490 000

3 504 053 000

224 935 000

3 728 988 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

793 005 000

825 635 000

45 052 000

870 687 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-793 005 000

-825 635 000

-45 052 000

-870 687 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 459 321 000

3 839 764 000

224 935 000

4 064 699 000

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

1 894 743 000

2 120 161 000

175 342 000

2 295 503 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

684 680 000

793 807 000

83 241 000

877 048 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

183 884 000

213 308 000

21 263 000

234 571 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

344 989 000

437 865 000

53 162 000

491 027 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105 309 000

104 940 000

-69 942 000

34 998 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

575 881 000

570 241 000

87 618 000

657 859 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 564 578 000

1 719 603 000

49 593 000

1 769 196 000

2.1.2.1

Beruházások

1 514 066 000

88 430 000

4 157 000

92 587 000

2.1.2.2

Felújítás

38 512 000

119 142 000

39 049 000

158 191 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 000 000

1 512 031 000

6 387 000

1 518 418 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 459 321 000

3 839 764 000

224 935 000

4 064 699 000

2.2.1

Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.2

Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.4

Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása

793 005 000

825 635 000

45 052 000

870 687 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-793 005 000

-825 635 000

-45 052 000

-870 687 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 459 321 000

3 839 764 000

224 935 000

4 064 699 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-112 831 000

-335 711 000

0

-335 711 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 1. Az Önkormányzat bevételei
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2016. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2016. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2016. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2016. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2016. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2016. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2016. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2016. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat 2016. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §
 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése szerint a Kttv. 132. §-a szerint illetményalap 2016. évbe 38.650.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 10 %, felsőfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 30 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

 1. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1. §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1. §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

 

 1. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

 1. Záró rendelkezések
 1. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. február 18.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

[1] Módosította a 10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. május 20-tól.

[2] Módosította a 17/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 19-től.

[3] Módosította a 22/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

[4] Módosította a 28/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. december 22-től.

[5] Módosította a 4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. március 21-től.