Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. május 30., hétfő, 15:21

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

14/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

költségvetési bevételi összegét 3.027.131.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 560.428.000.- Ft-ban

költségvetési kiadási összegét 3.219.743.000.- Ft-ban

finanszírozási kiadását 32.104.000.- Ft-ban

 

h a g y j a j ó v á.

 

 1. §

 2. Az Önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 1. számú mellékletben foglaltak szerint 3.587.559 ezer forint főösszeggel fogadja el.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatait a 1. számú mellékletben foglaltak alapján 3.251.847 ezer forint főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2015. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 3.428.450 ezer forint főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.298.057 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

 

Működési bevételei: 2.549.778 EFt

Működési kiadásai: 1.918.185 EFt

Felhalmozási c.bevételei: 1.037.781 EFt

Felhalmozási c.kiadásai: 1.333.662 EFt

Bevétel főösszege: 3.587.559 EFt

Kiadás főösszege: 3.251.847 EFt

 

 

 

 

 1. §

Az Önkormányzat 2015. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 ezer forint főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatását a 14.a. számú melléklet szerint 335.712 ezer forint összegben fogadja el.

 

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

 

 1. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. május 26.

 

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka

polgármester jegyző