Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. április 6., szerda, 11:20

Monor Város Önkormányzata

13/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Monor Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

3.440.884  EFt bevétellel és

2.984.311  EFt kiadással

 

h a g y j a   j ó v á.

 

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 3.440.884 EFt főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 2.984.311 EFt főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

A 2013. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2. számú mellékletben foglaltak szerint 1.581.208 EFt főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 422.858 EFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 194.293 EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3. számú mellékletben foglaltak szerint 133 EFt főösszegben fogadja el.

Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4. számú mellékletben foglaltak szerint 22.639 EFt főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

Működési bevételei:                    2.674.311 EFt

Működési kiadásai:                     2.118.824 EFt

Felhalmozási c. bevételei:               766.573 EFt

Felhalmozási c. kiadásai:                865.487 EFt

Bevétel főösszege:                     3.440.884 EFt

Kiadás főösszege:                      2.984.311 EFt

 

 1.  

Az Önkormányzat 2013. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 138.115 EFt főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 13.168.066 EFt, 2013. évi mérleg főösszeg: 13.836.722 EFt.

 

 

 1. §

Az Önkormányzat 2013. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b. számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c. számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2013. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2013. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát 502.648 EFt összegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt 483.287 EFt főösszegben fogadja el.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását 502.648 EFt összegben fogadja el.

 

 1. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

 

Monor, 2014. április 17.

 

 

 

 

                Pogácsás Tibor                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző