Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2016. április 6., szerda, 11:23

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/2012. (V. 23.), 27/2012. (VII. 19., 32/2012. (VII. 30.), 38/2012. (X. 17.), 39/2012. (X. 24.), 40/2012. (XII. 19), 1/2013. (I. 29.), 7/2013. (II. 28.), 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

15/2012. (III. 05.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

[1]Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.), továbbá a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ávr.) megfelelően a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §

 

 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és szakfeladatai

                111. cím: Önkormányzat

                112. cím: Polgári Védelem

                113. cím: Főépítészi Társulás

                114. cím: Védőnői Szolgálat

                115. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monor Városi Polgármesteri Hivatal

130-170. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Általános Iskolák

                131. cím: Kossuth Lajos Általános Iskola

                132. cím: Jászai Mari Általános Iskola

                132. cím: Nemzetőr Általános Iskola

                133. cím: Ady Úti Általános Iskola

140. cím: Óvodák

                141. cím: Kossuth Óvoda

                142. cím: Tesz-Vesz Tagóvoda

                143. cím: Petőfi Tagóvoda

                144. cím: Napsugár és Szivárvány Tagóvoda

150. cím: Bölcsőde

        160. cím: Gondozási Központ

        170. cím: Városi Könyvtár

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (2) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

 1. §

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2012. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét                                  2.975.200.000.- Ft-ban

finanszírozási kiadását                                               408.201.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                 2.863.271.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                               228.405.000.- Ft-ban

forráshiányát                                                             -  291.725.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 

 1. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

         

Adatok ezer forintban

 

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

I. BEVÉTELEK

 

 

 

 

1.1.1.

Intézményi működési bevételek

109 092

229 373

0

229 373

1.1.2.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

1 065 709

1 040 253

0

1 040 253

1.1.3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

2 049 182

2 584 333

9 954

2 594 287

1.1.4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

169 581

108 983

0

108 983

1.1.5.

Támogatás értékű bevételek

786 626

661 336

0

661 336

1.1.6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 500

10 666

0

10 666

1.1.7.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele

0

45 533

0

45 533

1.1.8.

Előző évi központi kiegészítés

0

135

0

135

1.1.9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

40 106

191 017

0

191 017

1.1.10.

Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 360 525

-1 622 246

-4 977

-1 627 223

 

1.1. Költségvetési bevételek összesen:

2 863 271

3 249 383

4 977

3 254 360

1.2.1.

Rövid lejáratú hitel felvétel

291 725

0

0

0

1.2.1.1.

Működési célú hitel felvétel

291 725

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

228 405

346 060

0

346 060

1.2.2.1.

Működési célú hitel felvétel

0

300 000

0

300 000

1.2.2.2.

Felhalmozási célú hitel felvétel

228 405

46 060

0

46 060

1.2.2.3.

Kötvény kibocsátás bevétele

0

0

0

0

 

1.2. Finanszírozási bevételek összesen:

520 130

346 060

0

346 060

1.3.

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

 

I. Bevételek összesen:

3 383 401

3 595 443

4 977

3 600 420

II. KIADÁSOK

 

 

 

 

2.1.1.

Működési kiadások

3 211 063

4 041 460

9 954

4 051 414

2.1.1.1.

Személyi juttatások

967 887

1 034 485

0

1 034 485

2.1.1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

247 486

266 624

0

266 624

2.1.1.3.

Támogatás-, támogatásértékű működési kiadások

1 369 800

1 636 922

4 977

1 641 899

2.1.1.4.

Működési célú pénzeszközátadás

173 499

244 269

0

244 269

2.1.1.5.

Dologi- és egyéb folyó kiadások

388 600

644 823

0

644 823

2.1.1.6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

22 273

151 423

4 977

156 400

2.1.1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 518

62 914

0

62 914

2.1.2.

Felhalmozási kiadások

1 071 662

705 292

0

705 292

2.1.2.1.

Felújítási kiadások

862 635

500 073

0

500 073

2.1.2.2.

Intézményi beruházási kiadások

144 306

132 892

0

132 892

2.1.2.3.

Támogatás-, támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

2 374

0

2 374

2.1.2.4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

1 982

0

1 982

2.1.2.5.

Részesedések vásárlása

0

200

0

200

2.1.2.6.

Kölcsönök nyújtása- és törlesztése

64 721

67 771

0

67 771

2.1.3.

Nyújtott kölcsönök

0

0

0

0

2.1.4.

Pénzforgalom nélküli kiadások

53 000

32 948

0

32 948

2.1.4.1.

Céltartalék

45 000

24 948

0

24 948

2.1.4.1.

Általános tartalék

8 000

8 000

0

8 000

2.1.5.

Intézményfinanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 360 525

-1 622 246

-4 977

-1 627 223

 

2.1. Költségvetési kiadások összesen:

2 975 200

3 157 454

4 977

3 162 431

2.2.1.

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások

278 890

300 000

0

300 000

2.2.2.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

129 311

137 989

0

137 989

 

2.2. Finanszírozási kiadások összesen:

408 201

437 989

0

437 989

2.3.

Egyéb finanszírozási kiadások

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

3 383 401

3 595 443

4 977

3 600 420

 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:

-111 929

91 929

0

91 929

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

111 929

-91 929

0

-91 929

 

Egyéb finansz.-i bevét. és kiadások egyenlege:

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 

 1. A Képviselő-testület a -291.725 ezer forint forráshiányt működési célú hitelfelvétellel finanszírozza.

 

 

 

 1. Az Önkormányzat bevételei

 

 1. §
 1. A 3. §-ban megállapított 2012. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az önkormányzat az I./3. számú mellékletben részletezett bevételei közül az 1.1.2. alcím alatti bevételei közül az építményadó bevételét felhalmozási bevételként veszi számba.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai

 

 1. §
 1. A 3. §-ban megállapított 2012. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2012. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2012. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5-5.1-5.2. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1.  §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2012. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a.) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1.  §

Monor Város Önkormányzat 2012. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1.  §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2012. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1.  §

Monor Város Önkormányzat 2012. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

 1.  §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1.  §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1.  §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keret terhére visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1.  §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 1.  §
 1. A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
 1.  §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1.  §
 1. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
 1.  §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

 

 1.  §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1.  §
 1. A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2012. évben 20 000,- Ft.

 

 1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2012. évben 5.250,- forint/fő/hónap.

 

 1. Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 • MSE bérleti díj
 • Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.

 

 1. A 2012. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

 

 1.  §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1.  §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1.  §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1.  §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

 

 1.  §
A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

 

 1. pont

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

 

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó intézmények számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat az önkormányzati költségvetési elszámolási számláról az intézmények önálló bankszámláira.

 1. pont

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

 

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

 

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

 

 1. pont

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervet elkülönítetten fogadja el.

 

Az önkormányzati költségvetési támogatást előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

 

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

 

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

 

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

 

 1. pont

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

 1. az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 2. az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 3. az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

 

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

 

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

 1. pont

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv számlájára.

 

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

 

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

 

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

 

 1. pont

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

 

 1. pont

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

 1. ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,
 2. az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,
 3. az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

 

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

 

 1. pont

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

 1. pont

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

 

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

 1.  pont

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

 

 1.  pont

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézménye önálló bankszámlával rendelkezik, pénzeszközeit a saját költségvetési számláján kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

 

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzintézeti bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

 1.  pont

Az intézmény számláján képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az intézmény fekteti be.

A pénzmaradvány és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

A kincstári intézmény pénzmaradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és hagyja jóvá.

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

 

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

IV.

Záró rendelkezések

 

 1.  §

 

Ez a rendelet a 2012. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

 

Monor, 2012. február 28.

 

 

 

 

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                                                         Dr. Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                                                                                                                  jegyző

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város Honlapján történő kihelyezéssel 2012. március 5-én megtörtént.

 

 

Monor, 2012. március 05.

 

 

 

 

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                                                         Dr. Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                                                                                                                  jegyző

 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[2] Módosította a 23/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. május 23.

[3] Módosította a 27/2012. (VII. 19.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. július 19.

[4] Módosította a 32/2012. (VIII. 30.) rendelet 1.§. Hatályos: 2012. augusztus 30.

[5] Módosította a 38/2012. (X. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. október 17.

[6] Módosította a 39/2012. (X. 2