Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. április 6., szerda, 13:38

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

22/2012. (V. 04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 1. §

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

3.696.033 ezer Ft bevétellel és

                                                                              3.559.236 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

 

A Polgármesteri Hivatal és az intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 3.696.033 e Ft főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

 

A Polgármesteri Hivatal és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 3.559.236 e Ft főösszeggel fogadja el.

 1. §

 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2. számú mellékletben foglaltak szerint 1.114.094 Ft főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

 

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését 177.911 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1.számú melléklet szerint elfogadja.

 

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését 209.355 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2.számú melléklet szerint elfogadja.

 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3.számú mellékletben foglaltak szerint 8.518 e Ft főösszegben jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4.számú mellékletben foglaltak szerint 2.280 e Ft főösszegben hagyja jóvá.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 2.számú melléklet szerint 1.021 e Ft bevételi és 1.015 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

 1. §

 

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Működési bevételei:         3.145.358 e Ft

Működési kiadásai:         2.890.304 e Ft

Felhalmozási c.bevételei:    550.675 e Ft

Felhalmozási c.kiadásai:    668.932 e Ft

Bevétel főösszege:         3.696.033 e Ft

Kiadás főösszege:          3.559.236 e Ft

 

 1. §

 

Az Önkormányzat 2011. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11.a.számú melléklet szerint 71.462 e Ft főösszegben fogadja el.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban 2.072.590 e Ft főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a.számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 13.342.161 e Ft, 2011. évi mérleg főösszeg: 12.885.294 e Ft.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat 2011. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b.számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat 2011 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c.számú, a 2011. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 13.d.számú melléklet szerint fogadja el.

 1. §

 

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15.számú  melléklet alapján fogadja el.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat 2011. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát 180.252 e Ft összegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt 175.965 e Ft főösszegben jóváhagyja.

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását 191.023 e Ft összegben fogadja el.

 

 1. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2012. április 24.

 

 

Pogácsás Tibor                                                                                                Dr. Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                                      jegyző

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város Honlapjára történő kihelyezéssel 2012. május 4-én megtörtént.

 

Monor, 2012. május 4.

 

 

Pogácsás Tibor                                                                                                Dr. Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                                      jegyző