Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. április 6., szerda, 11:19

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2011. (IV. 20.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

  1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

3.637.082 ezer Ft bevétellel és

                                                                              3.495.985 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

 

A Polgármesteri Hivatal és az intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 3.637.082 e Ft főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

 

A Polgármesteri Hivatal és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 3.495.985 e Ft főösszeggel fogadja el.

  1. §

A 2010. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2.a. számú mellékletben foglaltak szerint 965.840.650 Ft főösszeggel, a 2010. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3.2.b. számú mellékletben foglaltak szerint  943.712.317 Ft főösszeggel fogadja el.

A 2010. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3.2.c. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 0 Ft főösszeggel fogadja el.

A 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolását a 3.2.d. számú melléklet szerint 319.629.059 Ft főösszeggel fogadja el.

  1. §

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését 190.484 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1.számú melléklet szerint elfogadja.

 

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését 229.020 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2.számú melléklet szerint elfogadja.

 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3.számú mellékletben foglaltak szerint 17.807 e Ft főösszegben jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4.számú mellékletben foglaltak szerint 57.155 e Ft főösszegben hagyja jóvá.

4.     §

Az Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 7.számú melléklet szerint 1.702 e Ft bevételi és 1.690 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

 

5.     §

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Működési bevételei:            2.863.772 e Ft

Működési kiadásai:             2.647.804 e Ft

Felhalmozási c.bevételei:       773.310 e Ft

Felhalmozási c.kiadásai:        848.181 e Ft

Bevétel főösszege:              3.637.082 e Ft

Kiadás főösszege:               3.495.985 e Ft

 

6.     §

 

Az Önkormányzat 2010. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11.a.számú melléklet szerint 75.398 e Ft főösszegben fogadja el.

7.     §

Az Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban 2.072.591 e Ft főösszeggel, a likvid hiteleket 35.027 e Ft főösszeggel a 11.b.számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

 

8.     §

 

Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a.számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 13.671.239 e Ft, 2010. évi mérleg főösszeg: 13.342.161 e Ft.

9.     §

 

Az Önkormányzat 2010. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b.számú melléklet szerint fogadja el.

 

10.   §

 

Az Önkormányzat 2010 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c.számú, a 2010. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 13.d.számú melléklet szerint fogadja el.

11.   §

 

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2010. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú  melléklet alapján fogadja el.

 

12.   §

 

Az Önkormányzat 2010. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát 142.304 e Ft főösszegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt 136.502 e Ft főösszegben jóváhagyja.

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását 325.395 e Ft összegben fogadja el.

 

13.   §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2011. április 14.

 

Pogácsás Tibor                                                                                                Dr. Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                                  jegyző

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város Honlapjára történő kihelyezéssel 2011. április 20-án megtörtént.

 

Monor, 2011. április 20.

 

Pogácsás Tibor                                                                                                Dr. Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                                  jegyző