Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról. (Zárszámadás, auditálás.)

2016. március 22., kedd, 16:20

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

8/2005. (IV. 29.) SZÁMÚ RENDELETE

 

„Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról. (Zárszámadás, auditálás.)”

 

1.§.

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

3.174.011 ezer Ft bevétellel

3.164.833 ezer Ft kiadással

 

j ó v á h a g y j a.

 

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint 3.174.011 eFt főösszeggel fogadja el a Képviselőtestület.

 

Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményét kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.563.557 eFt főösszeggel jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként részletesen a 6. számú mellékletben foglaltak alapján 934.225 eFt főösszeggel fogadja el.

2.§.

 

A felújítási kiadások teljesítését 56.743 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A fejlesztési kiadások teljesítését 280.187 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint 141.756 eFt főösszegben jóváhagyja.

 

3.§.

 

Az Önkormányzat 2004. évi hitel törlesztésének és támogatási kölcsön nyújtásának teljesítését a Képviselőtestület a 10. számú melléklet szerint 175.106 eFt főösszegben fogadja el.

4.§.

 

A készfizető-kezességvállalás teljesítését a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület 2.336 eFt főösszeggel.

 

5.§.

 

Az Önkormányzat a pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlását a 21. számú mellékletben foglaltak alapján 750 eFt főösszeggel fogadja el.

 

6.§.

 

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

 

Működési bevételei:            2.646.506 eFt

Működési kiadásai:            2.519.910 eFt

Felhalmozási célú bevételei:    523.549 eFt

Felhalmozási célú kiadásai:   634.750  eFt

Függő, átfutó, kiegy. bevétel:      -6.626 eFt

Függő, átfutó, kiegy. kiadás.:    10.173 eFt

2003. évi pénzm. felhasználása: 10.582 eFt

 

Bevétel főösszege:            3.174.011 eFt

Kiadás főösszege:             3.164.833 eFt

 

7.§.

 

Az Önkormányzat 2004. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§.

 

Az Önkormányzat 2004. évi december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 16.636.256 eFt főösszegben hagyja jóvá.

9.§.

 

Az 2004. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 15/a. számú mellékletben foglaltak szerint –12.583.700,- Ft főösszeggel, a 2004. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 15/b. számú mellékletben foglaltak szerint -964.244,- Ft főösszeggel fogadja el.

 

10.§.

 

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2004. évi költségvetési pénzmaradványát –22.524 eFt főösszegben a 16. számú mellékletben foglaltaknak – intézményi részletezésnek – megfelelően jóváhagyja.

 

A 2004. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány összegét a 17. számú melléklet alapján fogadja el.

11.§.

Az önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 18. számú melléklet szerint 1.764 eFt bevételi és 1.764 eFt kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

 

12.§.

Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatait a 2005. év vonatkozásában 209.958 eFt főösszeggel, a 2006. év vonatkozásában 67.815,8 eFt főösszeggel hagyja jóvá a 19. számú melléklet szerint. A közvetett támogatások összegét 18.234 eFt főösszeggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

13.§.

 

A kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2004. évi teljesítését a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

Monor Város Önkormányzat hitelállományának és egyéb hosszúlejáratú kötelezettségeinek alakulását lejárat szerinti bontásban a 23. számú mellékletnek megfelelően 1.743.831 eFt főösszeggel fogadja el.

 

15.§.

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az intézményeket.

 

16.§.

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2005. április 14.

 

 

 

 

 

 

Pogácsás Tibor                                                                      Sándorné Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                jegyző