A 2003. évi költségvetés teljesítéséről. Zárszámadás, auditálás

2016. április 5., kedd, 15:49

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2004. (IV. 27.) SZÁMÚ RENDELETE

 

"A 2003. évi költségvetés teljesítéséről. Zárszámadás, auditálás."

1.§.

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

4.644.040 ezer Ft bevétellel

4.640.085 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint 4.644.040 e Ft főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

 

Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményét kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.695.958 e Ft főösszeggel jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként részletesen a 6. számú mellékletben foglaltak alapján 856.471 e Ft főösszeggel fogadja el.

2.§.

A felújítási kiadások teljesítését 130.199 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A fejlesztési kiadások teljesítését 524.325 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint 491.956 e Ft főösszegben jóváhagyja.

 

3.§.

Az Önkormányzat 2003. évi hitel törlesztésének és támogatási kölcsön nyújtásának teljesítését a Képviselő-testület a 10. számú melléklet szerint 887.941 eFt főösszegben fogadja el.

 

4.§.

A készfizető-kezességvállalás teljesítését a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

5.§.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Működési bevételei:                  3.570.770 eFt

Működési kiadásai:                   3.215.172 eFt

Felhalmozási célú bevételei:     1.047.606 eFt

Felhalmozási célú kiadásai:      1.371.678 eFt

Függő, átfutó, kiegy. bevétel:        -40.292 eFt

Függő, átfutó, kiegy. kiadás.:         53.235 eFt

2002. évi pénzm. Felhasználása:   65.956 eFt

 

Bevétel főösszege:                  4.644.040 eFt

Kiadás főösszege:                  4.640.085 eFt

 

6.§.

Az Önkormányzat 2003. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

 

7.§.

Az Önkormányzat 2003. évi december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 16.208.351 e Ft főösszegben hagyja jóvá.

 

8.§.

Az 2003. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 15/a. számú mellékletben foglaltak szerint –18.773.500,- Ft főösszeggel, a 2003. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 15/b. számú mellékletben foglaltak szerint 201.073,- Ft főösszeggel fogadja el.

 

9.§.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2003. évi költségvetési pénzmaradványát -47.471 eFt főösszegben a 16. számú mellékletben foglaltaknak – intézményi részletezésnek – megfelelően jóváhagyja.

A 2003. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány összegét:

B. változat: a 17/b. számú melléklet alapján fogadja el.

 

10.§.

Az önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 18. számú melléklet szerint 1.781 e Ft bevételi és 1.781 eFt kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

 

11.§.

 

Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatait a 2004. év vonatkozásában 314.519 e Ft főösszeggel, a 2005. év vonatkozásában 37.336 e Ft főösszeggel hagyja jóvá a 19. számú melléklet szerint. A közvetett támogatások összegét 9.003 eFt főösszeggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

12. §.

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéből a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az intézményeket.

 

13. §.

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2004. április 08.

 

 

Pogácsás Tibor sk.           Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester      jegyző