Felhívás a vadászterületek kialakításával kapcsolatban

A Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Földművelésügyi Osztálya
HÍRDETMÉNYT
tett közzé, a vadászterületek kialakításával kapcsolatban.

Valamennyi vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület 10 éves üzemtervi időszaka 2017. február 28-án lejár. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak az alábbiakat írják elő:

 

  • A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.
  • A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.
  • Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.
  • A vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

A Földművelési Osztály elérhetőségei:

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztály
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor ut, H 2101 Gödöllő, Pf.: 292
Telefon: 06-28-532-360 Fax: 06-28-532-367
E-mail: pest-fm@nebih.gov.hu
Web: www.kormanyhivatal.hu

A hírdetmény dokumetumai elérhetők a kormányhivatal oldalán is, a következő linken: Vadászterület határok

A hirdetmény 3 részből áll:

  • a szöveges ajánlásból
  • az adott tájegység áttekintő térképéből 
  • az adott vadászterületre vonatkozó részletes térképből