AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/2008. (VIII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ –TESTÜLETÉNEK 22/2013. (VI. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/2008. (VIII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvény 152. § (2) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. §-a alapján Monor Város vonatkozásában a felnőtt háziorvosi alapellátás keretében a háziorvosi körzetei, a házi gyermekorvosi alapellátás keretében a házi gyermekorvosi körzetei, a védőnői ellátás körzetei, illetve Monor Város és a Monor és Környéke Fogorvosi Alapellátási Társulás tagtelepülései keretében a fogorvosi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló 13/2008. (VIII.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az egészségügyi körzeteke meghatározásáról szóló 13/2008. (VIII.1.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) Bevezető része az alábbiak szerint módosul:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvény 152. § (2) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. §-a alapján Monor Város vonatkozásában a felnőtt háziorvosi alapellátás keretében a házi orvosi körzeteket, a házi gyermekorvosi alapellátás keretében a házi gyermekorvosi körzeteket, a védőnői ellátás körzeteit, illetve Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Város fogorvosi alapellátás szakfeladatában részt vevő tagtelepüléseinek vonatkozásában a fogorvosi alapellátás körzeteit az alábbiak szerint határozza meg:

2. §

A Rendelet Fogorvosi körzetek elnevezésű 3. §-ának 1. számú fogorvosi körzet szakaszából az alábbi utcák hatályon kívül helyezésre kerülnek: 

„3. §

1. számú fogorvosi körzet:

Fónyad D. u.

Gém u.

Hegedűs Gyula u.

Jászai Mari tér

Mező u.

Nádas u. „

 

3. §

A Rendelet Fogorvosi körzetek elnevezésű 3. §-ának 2. számú fogorvosi körzet szakaszából az alábbi utcák hatályon kívül helyezésre kerülnek: 

 „3. §

2. számú fogorvosi körzet:

Mikszáth K. u. „

4. §

A Rendelet Fogorvosi körzetek elnevezésű 3. §-ának 3. számú fogorvosi körzet szakasza kiegészül az alábbi utcákkal: 

 „3. §

3. számú fogorvosi körzet:

Dugonics u.

Fillér u.

Kapisztrán u.

Kossuth L. u. (Fillér u-tól Monorierdőig)

Magócsi u.

Martinovics u.

Mikszáth K. u.

Pfeiffer u.

Tompa u.

Turner u.

                                       

5. §

 

A Rendelet Fogorvosi körzetek elnevezésű 3. §-ának 3. számú fogorvosi körzet szakaszából hatályon kívül helyezésre kerülnek az alábbiak:

„3. §

3. számú fogorvosi körzet:

 Csévharaszt község teljes közigazgatási területe”

6.§

A Rendelet Fogorvosi körzetek elnevezésű 3. §-ának 4. számú fogorvosi körzet szakasza kiegészül az alábbi utcákkal: 

 „3. §

4. számú fogorvosi körzet:

Fónyad D. u.

Gém u.

Hegedűs Gyula u.

Jászai Mari tér

Mező u.

Nádas u. „

 

7. §

A Rendelet Fogorvosi körzetek elnevezésű 3. §-ának 4. számú fogorvosi körzet szakaszából az alábbi utcák hatályon kívül helyezésre kerülnek: 

 „3. §

4. számú fogorvosi körzet:

Dugonics u.

Fillér u.

Kapisztrán u.

Kossuth L. u. (Fillér u-tól Monorierdőig)

Magócsi u.

Martinovics u.

Pfeiffer u.

Tompa u.

Turner u.”

8. §

A Rendelet Iskolafogászati körzetek elnevezésű 4/B. §-ának 3. számú iskolafogászati körzet szakaszából hatályon kívül helyezésre kerülnek az alábbiak:

„4./B. §

3. számú iskolafogászati körzet

Balla Károly Általános Iskola (Csévharaszt),

Csicsergő Napköziotthonos Óvoda (Csévharaszt)”

9. §

A Rendelet Iskolafogászati körzetek elnevezésű 4/B. §-ának 3. számú iskolafogászati körzet szakasza kiegészül az alábbiakkal:

„4./B. §

3. számú iskolafogászati körzet

- Monori Petőfi Óvoda (Monor).

 

10. §

A Rendelet Iskolafogászati körzetek elnevezésű 4/B. §-ának 4. számú iskolafogászati körzet szakaszából hatályon kívül helyezésre kerülnek az alábbiak:

 

„4./B. §

4. számú iskolafogászati körzet

- Monori Petőfi Óvoda (Monor).

 

11. §

A Rendelet jelen rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

12. §

Ø     E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Ø     Kihirdetéséről – a helyben szokásos módon- a Jegyző gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2013. június 13.

 

 

 

 

                Pogácsás Tibor                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző