A 12/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

12/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) sz. rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

A Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. rendelet 1. sz. melléklete helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete kerül.

 

2. §

A Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. rendelet 3. sz. melléklete helyébe az e rendelet 2. sz. melléklete kerül.

 

3. §

A Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. rendelet 4. sz. melléklete helyébe az e rendelet 3. sz. melléklete kerül.

 

4. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999./IX.27./ számú rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított melléklete és rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. március 8.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző