2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A módosító rendelet és a mellékletei a következő linkeken megtekinthetők: