15/1996. (VII. 11.) rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1.  

A 7. § (6) bekezdésében az „éves lakbérének az 5-szöröse” kifejezést hatályon kívül helyezi, és helyébe az „éves lakbér, ha minimum 5 éve benne lakik” kifejezés lép.

 

  1.  

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

  1.  

E rendelet 2016. július 1.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. június 16.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2016. június 29-én megtörtént.

 

Monor, 2016. június 29.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző