Védőnők

A Védőnői Szolgálatról

"Egy nemzet egészségügye döntően a prevenció színvonalától függ, a már megbetegedettek szakszerű orvosi ellátásának szerepe kisebb. A védőnők szakszerű munkája tehát a korszerű egészségügy alapja, nagy arányban rajtuk is múlik hazánk egészségügyi mutatóinak jövőben bekövetkező javulása”.

A védőnői munka fő feladata a megelőzés. A körülményekhez képest a védőnő próbál egy középutat találni az egészséges életmódhoz, az egészség megőrzéséhez. Ezt a munkát a családok otthonában családlátogatás során, az oktatási intézményekben, valamint a tanácsadások alkalmával végzi.

 

A magyar gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásban speciális helye van a védőnőnek, aki elsősorban a primer prevenció diplomás (Egészségügyi főiskola, 4 év) szakembere.

A primer prevenció céljai:

 

  • Az egyén saját erőforrásainak és társadalmi helyzetéből adódó lehetőségeinek kiaknázása,
  • Az egészségre való aktív törekvés ösztönzése,
  • Az egészségért érzett felelősség kialakítása,
  • Az egészségvédő-készségek kifejlesztése, erősítése,
  • Az egyén szocializációjának, kibontakozásának, önértékelésének, önmegvalósításának segítése, támogatása,
  • Az egészség értékként való elfogadása és elfogadtatása,
  • Az egészségesebb választásokat lehetővé tevő egészségpolitika és környezet kialakítása.

 

A védőnői munka két szakterületre osztható: területi és iskolavédőnői munkakörre.

 

A területi védőnői körzetek területe nagyrészt a háziorvosok területével egyezik meg. A házi gyermekorvosokkal 2-2 védőnő dolgozik együtt. A területi megosztás a következőképpen van kialakítva:

1. körzet: Sebestyén Magdolna

2. körzet: Gyárfásné Orbán Margit

3. körzet: Molnárné Virág Erika

4. körzet: Botos Anikó

5. körzet: Fodor Csilla

6. körzet: Kampflné Thámm Veronika

 

A születések száma évek óta megközelítőleg azonos. A családok anyagi helyzete az utóbbi években sokat romlott, ezért egyre több a hátrányos helyzetű családban felnövő gyermek. Ez köszönhető az egyre nagyobb munkanélküliségnek, a migrációnak és az alacsony iskolázottságnak. Ezen családoknál sok esetben a rossz szociális helyzetből adódó problémák megoldásához is a védőnőtől várnak segítséget.

 

Minden védőnő heti 2-2 órában tart önálló várandós- és csecsemő tanácsadást. A tanácsadások keretében a kötelező szűrővizsgálatok és az aktuális kérdések megbeszélése történik.

Ezen kívül a házi gyermekorvosokkal közösen is tartunk hetente csecsemő- és kisgyermek tanácsadást. Ekkor történik a kötelező és választható védőoltások beadása, illetve az felmerülő problémák megbeszélése.

Tanácsadások rendje:

Helye: Balassa u. 23. ("dr. Gombos Matild Egészség ház") Tel: 06-29-999-230

A védőnői körzetek utcajegyzékét a 13/2008. (VIII. 01.) sz. helyi rendelet határozza meg.

 

1. körzet: Sebestyén Magdolna

Fogadó óra: Szerda: 08:00-10:00 óráig

Gyermekorvossal tartott tanácsadás: Szerda: 10:00-14:00 óráig (dr. Pálfi Zsuzsanna)

Várandós tanácsadás: Csütörtök: 14:00-16:00 óráig

 

2. körzet: Gyárfásné Orbán Margit

Fogadó óra: Kedd: 08:00-10:00 óráig

Gyermekorvossal tartott tanácsadás: Kedd: 11:00-14:00 óráig (dr. Egyed Erika)

Várandós tanácsadás: Hétfő: 14:00-16:00 óráig

 

3. körzet: Molnárné Virág Erika

Fogadóóra: Csütörtök: 08:00-10:00 óráig

Gyermekorvossal tartott tanácsadás: Csütörtök: 10:00-14:00 óráig (dr. Bükki Veronika)

Várandós tanácsadás: Kedd: 14:00-16:00 óráig

 

4. körzet: Botos Anikó  helyettes: Thuránszky Zsuzsanna

Fogadóóra: Szerda: 08:00-10:00 óráig

Gyermekorvossal tartott tanácsadás: Szerda: 10:00-14:00 óráig (dr. Pálfi Zsuzsanna)

Várandós tanácsadás: Hétfő: 14:00-16:00 óráig

 

5. körzet: Fodor Csilla

Fogadó óra: Kedd: 08:00-10:00 óráig

Gyermekorvossal tartott tanácsadás: Kedd: 10:00-14:00 óráig (dr. Egyed Erika)

Várandós tanácsadás: Csütörtök: 14:00-16:00 óráig

 

6. körzet: Kampflné Thámm Veronika

Fogadó óra: Csütörtök: 08:00-10:00 óráig

Gyermekorvossal tartott tanácsadás: Csütörtök: 10:00-14:00 óráig (dr. Bükki Veronika)

Várandós tanácsadás: Kedd: 14:00-16:00 óráig

 

3 hetente 2-2 védőnő forgásban

Péntek: 11:00-12:00 óráig dr. Külüs Ilona

 

A várandósok, csecsemők és kisdedek gondozását a tanácsadón kívül a családok otthonában családlátogatás során végezzük. Ezek alkalmával mód nyílik a felmerülő problémák részletes megbeszélésére.

Rendszeresen látogatjuk a bölcsödében, illetve az óvodában lévő gyermekeket.

 

Iskolavédőnői Szolgálat:

 

Több évtizede dolgozik a két középfokú tanintézményben iskolavédőnő és iskolaorvos, így jobban nyomon követhető a 14 év felettiek egészségi állapota, és a serdülőkorral kapcsolatos problémák. 2009. januártól a 4 általános iskolát is főállású iskola védőnő látja el:

Iskola és a hozzá tartozó Védőnő neve:

Ady úti Általános Iskola:  Thuránszky Zsuzsanna

Jászai Mari Általános Iskola: Thuránszky Zssuzsanna

Nemzetőr Általános Iskola:  Teleki Lenke

Kossuth Lajos Általános Iskola: Teleki Lenke

József Attila Gimnázium: Bányai Orsolya

Szterényi József Szakközép- és Szakiskola:   Juhászné Zöld Barbara

Az iskolavédőnők fogadóóráira be lehet jelentkezni a következő telefonszámokon:

Thuránszky Zsuzsanna: 06-20-299-4034

Teleki Lenke: 06-20-299-3997

 

Monor 2017-05-22

Molnárné Virág Erika
Ügyvezető védőnő