Gyermekvédelmi fórumot szervezett városunk önkormányzata

2017. március 13., hétfő, 16:34

Monor város önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága évről-évre közös kerekasztal beszélgetésre hívja a gyermekek ellátásaban, nevelésében és oktatásában részt vevő intézmények, szervezetek, egyesületek képviselőit.  

Dr. Zsombok László polgármester úr köszöntője és megnyitója után az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke, Sinkovicz László úr vezetésével került megrendezésre 2017. február 21-én (kedden) 15:00 órai kezdettel az éves Gyermekvédelmi Fórum.

Polgármester Úr megnyitójában elmondta, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése nem csak morális és erkölcsi, hanem jogszabályi kötelezettség is Magyarországon, amelyben az Önkormányzatnak és az érintett kollégáknak is ki kell venniük a részüket és közösen olyan célokat megfogalmazni, amely éreztetni tudja a hatását a jelzőrendszer működésében.

Az évente megrendezésre kerülő Fórum első napirendjének keretében megvitatták a sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgáskorlátozott, hallássérült, gyengénlátó, autizmus spektrummal küzdő) nevelésével kapcsolatos tájékoztatót, amelyet elsőként a Vezető védőnő, majd a Monoron működő Óvodák intézményvezetői tártak a jelenlévők elé. Elmondták, hogy egyre több gyermeket érint sajnos ez a probléma, de kevés az olyan szakember, aki ebben segíteni tudna, és vannak olyan sajátos nevelési igényű gyermekek, akiknek a korai ellátását itt helyben, a Városban nem is lehet ellátni, őket speciális, erre szakosodott intézménybe kell hordani, ami nagy terhet jelent a szülők és a családok számára. Problémaként vetették fel, hogy a szakvéleményeket későn kapják meg, sok esetben már a gyermek el is kezdi az iskolát, mire megérkezik, így nem lehet bevonni a korai fejlesztésbe. Nagy gondot jelent még az is, hogy vannak olyan szülők, akik nem minden esetben együttműködők, nem látják be, hogy a gyermekük sajnos ilyen problémával küzd, és számára szükséges lenne a sajátos, speciális ellátás. A napirend előadói megosztották még a nevelés során szerzett tapasztalataikat, gondjaikat, amelyhez többen is hozzászóltak, alátámasztva az elhangzottakat.

Második napirend keretében a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monori Szolgálat Szakmai Egység vezetője számolt be és értékelte a Monor Városi gyermekvédelmi jelzőrendszer 2016. évi munkáját, ennek keretében diasorozaton mutatta be a jelzőrendszer működését, abban résztvevőket, és statisztikai adatokkal vázolta fel az elmúlt évben mennyi esetszám volt, hányan vettek részt az alapellátásban, és ezekből mennyi ügy indult a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzés alapján.

Az éves tanácskozás a települési jelzőrendszeri tagok éves beszámolójából elkészített helyzetfeltárás és annak rendszerezett visszacsatolása a szakma, a fenntartó és a helyi közösség számára. Célja a település szociális és gyermekvédelmi helyzetének bemutatása, fejlesztési irányainak meghatározása, ill. a helyi közösség és döntéshozók érzékenyítése. Teret enged az egymástól történő tanulásnak, az észlelő és jelzőrendszeri tagok eltérő szakmai megközelítéseinek megismerése, egységes álláspontok kialakítására.

Sinkovicz László elnök úr zárógondolataiban elmondta, hogy örömmel vett részt ezen a jó hangulatú tanácskozáson, amit konstruktívnak és előremutatónak értékel. Bízik abban, hogy a jelzőrendszer továbbra is jól fog működni, és egyre jobban el tudja majd látni azt a fontos feladatát, ami a gyermekek érdekét szolgálja.

A tanácskozásra meghívást kaptak a Város Vezetői mellett a Emberi Erőforrások Bizottságának tagjai, a Jogi, Közbiztonsági Bizottság elnöke, a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Monori Járási Hivatal vezetője, valamint a Gyámügyi, a Hatósági és a Népegészségügyi Osztálya vezetői, a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője és munkatársai, a Monori Járásbíróság, a Monori Járási Ügyészség és a Monori Rendőrkapitányság képviselői, a Pártfogó Felügyelő, és a gyermekvédelmi jelzőrendszer valamennyi tagja: a Pest megyei TEGYESZI Monori Gyermekotthon, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézmény igazgatója, a Családvédelmi Szolgálat vezetője, a KLIK Monori Tankerület igazgatója, a Monoron működő Szakközépiskolák és Általános Iskolák igazgatói, az Önkormányzat fenntartásában működő Óvodák, a Monori Bölcsőde és a Gondozási Központ intézményvezetői, a Védőnői Szolgálat vezető védőnője, az Országos Mentőszolgálat Monori Állomás vezetője, a Monoron működő Háziorvosok és Gyermekorvosok, a Monori Sportegyesület és a Monori Polgárőr Egyesület elnökei, az Egyházak Lelkészei, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezetének vezetői, munkatársai, valamint a Monoron székhellyel rendelkező Civilszervezetek vezetői, a Nagycsaládosok Monori Egyesületének, a Mozgáskorlátozottak, és a „Közös Út” Cukorbetegek Egyesületének, a Gyermekláncfű Közhasznú Egyesületnek, illetve a 842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapatnak a vezetői, képviselői és a Monoron még nem működő, de már korábban Monor Várossal kapcsolatot kiépített „Nem Adom Fel” Alapítvány vezetője.

Köszönjük a 2017. évi Gyermekvédelmi Fórumon megjelenteknek a részvételüket, és azt, hogy időt szakítottak erre a fontos, gyermekeink életét, sorsát érintő témáknak a megvitatására.